+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Risale-i Nur'a Karşı Rakîbâne Başka Bir Çığır Açmak...

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Risale-i Nur'a Karşı Rakîbâne Başka Bir Çığır Açmak...

  Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur.

  Kastamonu Lahikası
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (01.09.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ...hodfuruş ve siyaset batakl?ğ?na düşmüş baz? insanlar, bana tarafgirâne, rakibâne bir nazarla bak?yorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlar?yla alâkadar?m!

  Hey efendiler! Ben iman?n cereyan?nday?m. Karş?mda imans?zl?k cereyan? var. Başka cereyanlarla alâkam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler, belki kendilerini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet nam?na bana karş? tarafgirâne, rakibâne vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatad?r. Çünkü, sab?kan ispat edildiği gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâkadar değilim. Yaln?z, bütün vaktimi ve hayat?m? hakaik-i imaniye ve Kur'âniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir; bana eziyet verip rakibâne ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi z?nd?ka ve imans?zl?k nam?na imana ilişmek hükmüne geçer.

  Şualar

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Birşey daha kald?, en tehlikesi odur ki; içinizde ve ahbab?n?zda, bu fakir kardeşinize karş? bir k?skançl?k damar? bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir k?sm?nda, bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir; çabuk enâniyetini b?rakmaz. Kalbi, akl? ne kadar yap?şsa da, nefsi o ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yaz?lan risâlelere karş? muâraza ister. Kalbi risâleleri sevdiği ve akl? istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde, nefsi ise enâniyet-i ilmiyeden gelen k?skançl?k cihetinde z?mnî bir adavet besler gibi, Sözlerin k?ymetlerinin tenzilini arzu eder. Tâ ki kendi mahsülât-? fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi sat?ls?n.

  Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyon?m ki: Bu dürûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri (ulûm-u îmâniye cihetinde) yaln?z yaz?lan şu Sözlerin şerhleri ve îzahlar?d?r veya tanzimleridir. Çünkü çok emârelerle anlam?ş?z ki, bu ulûm-u îmâniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden ald?ğ? bir his ile, şerh ve îzah hâricinde birşey yazsa, soğuk bir muâraza veya nâk?s bir taklitçilik hükmüne geçer.

  Mektubat

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ...âhirete ait olan a'mâl-i salihada dahi rekabet olamaz; k?skançl?k yeri değildir. K?skançl?k eden ya riyâkârd?r; a'mâl-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri ar?yor. Veyahut sad?k cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye bakt?ğ?n? bilmiyor ve a'mâl-i salihan?n ruhu, esas?, ihlâs olduğunu derk etmiyor.

  Lem'alar


  ...ibâdetlerde rekâbet edilmemelidir. Olduğu takdirde, ihlâs? kaybolur; ve o rekâbeti yapan, halk?n takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mükâfat? düşünür. Zavall? düşünmüyor ki, o düşünce ile amelini adem-i ihlâs ile iptal eder. Çünkü, sevap îtâs?nda ve ücret ald?ğ?nda, nâs? Rabb-i nâsa şerik yapar ve halk?n nefretlerine hedef olur.

  Mesnevî-i Nûriye

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Çok mühim bir konu bu.
  Şimdi gece 1.30.
  YARIn mütalaal? incelemek üzere bakar?m
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 6. #6
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  "Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur'âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşaallah, Risale-i Nur yoluyla Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın daire-i kudsiyesine girenler, daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir."

  İhlas Risale'sinden

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 7. #7
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Dostlar dairesinde olan bazı Zatlar imani meselelerde Risale-i Nur'a itaat ediyor ve onunla talim ediyorlar.

  Ancak, şöyle bir çığır açmışlar.

  İmani konularda Risale-i Nurla iştigal. Ancak iktifa yok. Hizmet tarzında kendi yöntemleri ve siyasi hususta Necip Fazılı taklid.

  Yukarda zaten bu durumun zararları yazılmış. Bana söz düşmez.

  Hem çığır açmanın hub ucahla bir alakası olduğuna inanıyorum. Risale-i Nur metodunda makam olmadığı için hub u cah'a sahip olanlar çığır açma yönüne kayıyor.

  İllede şahs-ı manevi. İşte bu vartayı çözecek şey budur.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 8. #8
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nur dairesinin yak?n?nda bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyan?na girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çal?şmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parças? olan enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki âb-? hayat havuzuna at?p eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur'a karş? rakîbâne başka bir ç?ğ?r açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniyeye bilmeyerek zarar verir, z?nd?kaya bir nevi yard?m olur.

  Kastamonu Lahikas?
  --Risale-i Nur Kuran ve Sünnetten sonra imani noktadaki rehberimdir. Bütün enaniyetime rağmen Risale-i Nur ve onun müellifine karş? asla bir enaniyetim olmam?şt?r.
  --Ben Risale-i Nur talebesiyim deyipte,günümüz ulemalar?n?n yeni ç?ğ?r açan fetvalar?n? rehber eden şakirtlerin durumunu asla anlam?yorum ve üstadlar?na sadakatlar? konusunda ciddi şüpheler duyuyorum. Manen muarazalar? beni ciddi rahats?z etmektedir.
  --Risale-i Nurun birtek kelimesinin değiştirilmesini asla kabul edemiyorum.
  --Bu zamanda ehli imandan beklenen şey Risale-i Nura sağ?na ve soluna bakmadan yard?m etmektir.
  --Risale-i Nur haricinde nur aramak akl?ma zait görünür.
  --ve esefa muarazan?n d?şar?dan olan? iman?m?za bir zarar vermekten umutlar?n? kestiklerinden art?k ellerinde risalelerle gelip içten ve enyak?ndan y?k?yorlar içimizdeki parmaklar? bir gövde ve baş gibi görev yap?yorlardiye ciddi rahats?z oluyorum
  Konu sultanhani tarafından (02.09.07 Saat 20:11 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bu asırda, din ve İslâmiyet düşmanları, evvela imânın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak plânını, programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Husûsan bu yirmi beş sene içinde, tarihte görülmemiş bir halde münâfıkàne ve çeşit çeşit maskeler altında imânın erkânına yapılan sû-i kastlar pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir.

  Halbuki, imânın rükünlerinden birisinde hâsıl olacak bir şüphe veya inkâr, dinin teferruâtında yapılan lâkaydlıktan pekçok defa daha felâketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş, taklidî imânı tahkikî imâna çevirerek imânı kuvvetlendirmektir, imânı takviye etmektir, imânı kurtarmaktır.

  Herşeyden ziyâde imânın esâsâtıyla meşgul olmak, katî bir zarûret ve mübrem bir ihtiyaç, hattâ mecburiyet hâline gelmiştir. Bu, Türkiye’de böyle olduğu gibi, umum İslâm dünyasında da böyledir.

  Evet, temelleri yıpratılmış bir binânın odalarını tâmir ve tezyine çalışmak, o binânın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilâçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi?
  İnsan, saray gibi bir binâdır. Temelleri erkân-ı imâniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esâsât-ı imâniyedir.


  İmânın rükünlerinden en mühimi, imân-ı billâhtır, Allah’a imândır; sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için, bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim, imân ilmidir. İlimlerin esâsı, ilimlerin şâhı ve padişahı iman ilmidir.

  "Risâle-i Nur’u anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bâzı eserler telif eyledim. Fakat, ben öyle mantık oyunları bilmiyorum, felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben, cemiyetin iç hayatını, mânevî varlığını, vicdan ve îmânını terennüm ediyorum, yalnız Kur’ân’ın tesis ettiği Tevhid ve îman esâsı üzerinde işliyorum ki; Islâm cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur.

  "Bana, `Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Içinde evlâdım yanıyor, îmânım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmânımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..

 10. #10
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı sultanhani Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  --Risale-i Nur Kuran ve Sünnetten sonra imani noktadaki rehberimdir. Bütün enaniyetime rağmen Risale-i Nur ve onun müellifine karşı asla bir enaniyetim olmamıştır.
  --Ben Risale-i Nur talebesiyim deyipte,günümüz ulemalarının yeni çığır açan fetvalarını rehber eden şakirtlerin durumunu asla anlamıyorum ve üstadlarına sadakatları konusunda ciddi şüpheler duyuyorum. Manen muarazaları beni ciddi rahatsız etmektedir.
  --Risale-i Nurun birtek kelimesinin değiştirilmesini asla kabul edemiyorum.
  --Bu zamanda ehli imandan beklenen şey Risale-i Nura sağına ve soluna bakmadan yardım etmektir.
  --Risale-i Nur haricinde nur aramak aklıma zait görünür.
  Ben de aynen imzamı atıyorum abi.. Allah senden razı olsun..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurları Gereğinden Fazla Açmak Anlamamız İçin Gereklimi?
  By efnan_nur in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 16.11.13, 00:17
 2. Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla..
  By mucasoz in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.01.13, 11:01
 3. Risale-i Nur Hizmetinde Çığır İnşallah!!!
  By resuls in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.08.08, 18:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0