+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Tesbihatın Ehemmiyeti

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Isparta’ya Gönderilen Bir Mektup
  Aziz, s?ddîk kardeşlerim,
  Namaz tesbihat?n?n s?rr?na göre, nas?l ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlîl ile hatme-i muazzama-i Muhammediye ve zikir ve tesbih eden ve rûy-i zemin kadar geniş bir halka-i tahmîdat-? Ahmediye dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medar-? füyuzat olduğu gibi, biz dahi Risale-i Nur’un geniş daire-i dersinde ve halka-i envar?nda ders alan ve çal?şan binler masum lisanlar?n ve mübarek ihtiyarlar?n dualar?na ve a’mal-i salihalar?na hissedar olmak ve dualar?na "Amin" demek hükmünde olan tayy-? mekan ederek, g?yaben omuz omuza, diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalhad bahtiyar biliyoruz. Husûsan ahir ömrümde böyle k?ymettar manevî evlatlar? ve yüzer Abdurrahman’lar? bulmak, benim için dünyada Cennet hayat? hükmüne geçiyor. Geçen Ramazan-? Şerifte hastal?k münasebetiyle, herbir kardeşim benim hesab?ma bir saat çal?şmas?n?n büyük bir neticesini aynelyakîn ve hakkalyakîn gördüğümden, böyle dualar? reddedilmez masumlar?n ve mübarek ihtiyarlar?n ve üstadlar?n?n benim hesab?ma olan dualar? ve çal?şmalar?, benim Risale-i Nur’a hizmetimin uhrevî bir netice-i bakiyesini dünyada dahi bana gösterdi.

  Kardeşiniz
  Said Nursi  Tarihçe-i Hayat 279


  Namaz tesbihat?nda tembellik göstermemeli
  Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihat?nda tekâsül göstermesine binâen dedim:
  Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-? Muhammediyedir (a.s.m.) ve velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bir evrad?d?r. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti:
  Nas?l ki, risalete ink?lâp eden velâyet-i Ahmediye (asm) bütün velâyetlerin fevkindedir. Öyle de, o velâyetin tarikat? ve o velâyet-i kübran?n evrad-? mahsusas? olan namaz?n akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatlar?n ve evradlar?n fevkindedir. Bu s?r dahi şöyle inkişaf etti ki:
  Nas?l zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i Nakşiyede bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada nuranî bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zat namazdan sonra sübhânallah, sübhânallah deyip tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan zât-? Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm?n müvacehesinde yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde çektiklerini mânen hisseder. O azamet ve ulviyetle sübhânallah, sübhânallah der. Sonra o serzâkirin emr-i mânevîsiyle, ona ittibaen elhamdülillâh, elhamdülillâh dediği vakit, o halka-i zikrin ve o çok geniş dâiresi bulunan hatme-i Ahmediyenin (aleyhissalâtü vesselâm) dairesinde yüz milyon müridlerin elhamdülillâh, elhamdülillâh’lar?ndan tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde elhamdülillâh ile iştirak eder, ve hâkezâ Allahuekber, Allahuekber ve duâdan sonra Lâilâheillâllah, Lâilâheillâllah otuz üç defa o tarikat-? Ahmediyenin Aleyhissalâtü Vesselâm halka-i zikrinde ve hatme-i kübras?nda o sab?k mânâyla o ihvan-? tarikat? nazara al?p o halkan?n serzâkiri olan zât-? Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma müteveccih olup “Milyon kere salât ile milyon kere selâm Senin üzerine olsun ey Allah’?n Resûlü” der, diye anlad?m ve hissettim ve hayâlen gördüm. Demek tesbihat-? salâtiyenin çok ehemmiyeti var.
  (Kastamonu Lâhikas?, s.72)
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:43 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bir nefis muhasebesi yaapalım. Üstad naamaz tesbihatına bu derece ehemmiyet veriyorsa, aaacaba biz ona talebelik iddiasında olan bizler ne kadar ehemmiyet veriyoruz?

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Nur mesleği tarîkatten ziyade hakîkattir, şeriatt?r.
  Şu k?sa tarîk?n evrad?,

  ** ittiba-? sünnettir;

  ** feraizi işlemek,

  ** kebairi terk etmektir

  ** ve bilhassa namaz? tâdil-i erkân ile k?lmak,

  ** namaz?n arkas?ndaki tesbihat? yapmakt?r.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:43 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Zaten o yazd?klar?n elff bir çok şeyi içine al?yor değil mi?


  evet gerçekten öyle inşirah. o beş maddeyi uygulayabilsek,hayat?m?za geçirebilsek işte o zaman nur talebesi oluruz....allah yard?mc?m?z olsun..
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:44 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  risale i nur da ki birçok hakikat üstad?m?z?n kalbine tesbihat s?ras?nda gelmiş.demek ki tesbihatta çok kapsaml? bir tefekkür var...

  Yats? namaz? tesbihât?ndan sonra elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya rasulallah cümlesini okurken, bu dünya hânesini şenlendiren, ünsiyetlendiren, nurland?ran şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediyeyi nas?l müşâhede ettiğini; ve onun getirdiği nur ve hediyelere karş? şâkirâne bir mukâbele olarak bütün cin ve insin ona hadsiz salât ü selâm getirmeleri laz?m geldiğini ifade eden gâyet lâtif bir mektup. ............


  Risale-i Nurun çok hakikatleri namaz tesbihat?nda ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fatihan?n, hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlerini k?sa işaretlerle beyan etmeye adeta ihtiyars?z sevk edildim......... şualar 558

  Hem, Rus’un dehşetli bir inkar ile ve Allah’? tan?mamak ile hücumunu yazan gazetelerin yaz?lar?n? okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette iman-? billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyet-i ?lahiyeye dair gayet kati ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçlar? var" diye tesbihatta kalbe geldi. Ben de sabah namaz?ndan sonra, eskiden beri on de..... şualar 517  Dördüncü kelime-i kudsiye, ’dir. Risale-i Nurun çok hakikatleri namaz tesbihat?nda ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fatihan?n, hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlerini k?sa işaretlerle beyan etmeye adeta ihtiyars?z sevk edildim. ...... şualar 558

  Bu günlerde sabah namaz? tesbihat?nda, ?stanbul’daki ihtiyar?n garazkarane ve şahs?ma karş? galîz g?ybeti üzerine" Eski Said damar?yla nefs-i emmarem heyecana geldi, "Mazlumum, bu nevî zulüm çekilmez" dedi, intikam?n? almak istedi. Birden kalbime geldi: "Belki Risale-i Nur’un ?stanbul’da neşrine bir vesîle olur. Sen madem..... tarihçe i hayat 268  Sonra, bugün namazda ve tesbihat?nda iken, manevi tarzda denildi ki:
  Küre-i arzda çarp?şan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi ?slamiyete ve Kur’an’a ve Risale-i Nur’a ve mesleğimize taraftar olacak; bu noktadan ona karş? bakmak gerektir. Bakmamak için bir iki mektupda yazd?ğ?m sebepler çendan kalbe, akla kâfidir; fakat merakl? ve hevesli olan nefse kâfi gelmiyor diye kalbime geldi...... kastamonu lahikas? 111  Aynen tesbihatta ihtar edildi ki:
  Ehemmiyetli sebebi ise: Bakmakta bir tarafa tarafgirlik hissi uyan?r; tarafgir nazar?, taraftar olduğu taraf cereyan?n .....kastamonu 112  Ben namaz tesbihat?n?n ahirinde otuz üç defa kelime-i Tevhid zikrederken, birden kalbime geldi ki: Hadis-i şerifte, "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer." "Risaletü’n-Nur’da o saat var; çal?ş, o saati bul!" ihtar edildi. Adeta ihtiyars?z bir surette Kur’an’?n Ayetü’l-Kübras?n?n iki tefsiri olan iki Ayetü’l Kübra risalelerinden muhlis, tefekküri bir tekellüm tam bir saat devam etti ........sikke i tasdik i gaybi 31
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:48 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tesbihatta gecen bazi unsurlarin hadisi Serifleri.


  ?bn-i Mes’ût (ra) haber vermiştir ki
  Mîrâca ç?kar?ld?ğ?m gece ?brâhim’le (as) karş?laşt?m. Bana, “Yâ Muhammed!” dedi. “Benden ümmetine selam söyle ve onlara bildir ki, Cennetin toprağ? güzeldir, suyu tatl?d?r! Cennette ağaçlarla dolu ovalar vard?r. Bunlar?n dikili ağaçlar? Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber’dir.”Tirmizî, Daavât

  Ebu Hureyre rivayet eder:
  Subhanellâhi vehamdülillahi vela ilâhe illallahu vallahû ekber
  (Allah´? tesbih ederim, Allah´a hamd olsun, Allah´dan başka ilah yokt?r ve Allah herşeyden büyüktür) desem, bu benim için güneşin üzerine doğduğu herşeyden (bütün varl?klardan) daha sevimlidir. Müslim, Tirmizi

  Cabir bin Abdullah:
  Zikrin en faziletlisi ´Lailaheillallah´(Allah´tan başka hiç bir ?lah yoktur), sözüdür.Buhari

  Enes (ra)
  Cennetin fiat? Lailaheillallah t?r?bni Adiyyin

  Ebu Hureyre
  ?man?n?z? yeileyiniz. Lailaheillallah kelime i tevhidini çokca söyleyinizMüsned

  Ali (ra)
  Cebrail, bana Yüce Allah´?n şyöle buyurduğunu anlatt?: Lailaheillalah Benim kalemdir. Oraya giren azâbimdan emin olur ?bni Asaki

  Sevban (r.a)
  Resulallah (asm) manaz?n? tamamlad?ğ? zaman üç defa istiğfar ederek ´Estağfirullah´(Allah´tan mağfiret dilerim) diyerek şöyle buyururdu:
  Allahümme ente´s selamu ve minke´s selam, tebraekte yâ ze´l celâli ve´l ikram
  (Allah´?m, sen afattan selâmet üzresin ve selâmet de Sendendir. Ey Celâl ve ikrâm sahibi, Sen noksan s?fatlardan münezzehsin)

  Ebû Hüreyre (ra)
  Her namaz?n arkas?nda kim 33 defa Allah´? tesbih eder (Subhanellâh), 33 defa Allah´ahamd eder (Elhamdüllillah), 33 defa Allah´? tekbîr eder (Allahu ekber) ve
  Lâ ilâhe illâllahu vahdehu la şerike lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve âla külli şey´in kadîr
  Sözü ile yüzü tamamlarsa, günhalar? deniz köpüğü kadar dahi olsa, onlar bağişlan?rMüslim

  Ebû Zer (ra)
  Kim, sabah namaz?n?n sonunda dünya kelam? yapmadan, iki ayağ?n? bükerek şunlar? on kez söylerse
  Lâ ilâhe illâllahu vahdehu la şerike lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve âla külli şey´in kadîr
  Ona on sevab yaz?l?r, ondan on günah silinir, son derece yükseltiltir ve o günü her nahoş şeyden güvencede olur, şeytandan korunur, Allah´a ortak koşmak günah?ndan başka hiç bir günah?n da ona kavuşmas? uygun düşmez.
  Tirmizi

  Ebû Zerr (ra) anlat?r ki
  Her kim, sabah namaz?ndan sonra diz çökmüş olarak, konuşmadan önce on defa
  Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” derse kendisine onlarca sevap yaz?l?r, on günah? silinir, on derece yükseltilir, o günün tamam?nda her şerden emin ve emniyette olur, Şeytan’dan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez!Tirmizî, Daavât

  Müslim bin El Haris Et Temîmî (ra)
  Akşam namaz?n? bitirdiğin zaman yedi kez
  Allahümme ecîrna minennâr
  (Allah´?m beni ateşten koru) söyle. Zira sen bunu söyleyip de o gecende ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacib olur. Sabah namaz?n? k?ld?ğ?n zaman yine ayn? şeyi söyle. Zira sen, o gündüzünde ölürsen, ateşten kurtluş sana vacib olur Ebû Davud, Nesâî, ?bni Hibban

  Ebu Hüreyre Cehenneme karş? kalkan?n?z? al?n.
  Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber deyin. Çünkü bunlar, K?yamet gününde söyleyenin önünden, ard?ndan yürümek ve ?nu korumak üzere gelirler. Bunlar, Kurá n?n belirttiği ´baki kalan salih ameller´dir.Hakim, Nesei

  Zeyd bin Harice (ra)
  Bana salavat getirin. Dua için son derece gayret gösterin. Ve şöyle deyin:
  Allahümme sallün ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ali Muhammedin kema barekte ala ?brahime ve ali ?brahime inneke hamidün Mecid
  (Allah´?m! ?brahim´e ve ?brahimin âline bereketini indirdiğin gibi Muhammed´de ve Muhammed´in âline bereketini indir. Şüphesiz Sen kullar?n?n hamdlerine bol sevapla kari?l?k veren, dilleriyle övülen Hamid ve sonsuz şeref ve büyüklük sahibi Mecidsin)Neseî, Müsned


  Ma’k?l bin Yesâr (ra) der ki
  Kim sabah kalkt?ğ?nda (namazdan sonra) üç defa
  Eûzü billâhi’s-Semî’?l-Alîmi mineşşeytânirracîm” der ve Haşir sûresinin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye, o gün akşama kadar duâ ve istiğfâr etsinler diye yetmiş bin melek vazîfelendirir, o gün ölürse şehîd olarak ölür. Kim geceye girerken okursa ayn? dereceye ulaş?r.”  Dua-y? Tercüman-? ?sm-i A'zam: (Subhaneke ya Allah......)

  Huzur ve sükunet ve mağfirete vesile olan hasiyetlere sahip azîm faziletleri bulunan bir duad?r. (Mecmuat-ül Ahzab - Nakşibendi Cildi Shf:227)


  Dua-y? ?sm-i A'zam: (Ya Cemilü Ya Allah.....)

  Resulullah (S.A.V) bir gün mescitte oturuyordu.Cibril (A.S.) geldi ve şöyle dedi: Esselamu aleyke Ya Rasulullah..Resulullah (S.A.V) onun selam?na cevap verdi. Sonra Cibril (A.S.) şöyle dedi: Allah sana ve ümmetine selam ediyor. Sana ve ümmetine bu duay? hediye etti. Kim onu okur veya üzerinde taş?rsa Allah onun günahlar?n? affeder. Velev ki günahlar? denizlerin kumlar? adedince olsun (Mecmuat-ül Ahzab - Muhyiddin-i Arabi Cildi Shf:211)
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:49 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Elff kardeş katkıların çok güzel oluyor. Allah razı olsun.

 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  allah hepimizden raz? olsun.bu kadar anekdottan sonra art?k tesbihat konusundadaha titiz davran?yorum.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:50 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  allah razı olsun amin ecmain

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tesbihat nedir ve nerelerde yap?l?r?  “Tesbihat nedir, hükmü nedir ve nerelerde yap?l?r?”

  Namaz? gerek cemaatle k?lal?m, gerekse tek baş?m?za k?lal?m fark etmez; namazdan sonra tesbîhat yapmak Sünnet-i Seniyyedir.
  Tesbîhât cemaatle birlikte yap?labileceği gibi, ferdî olarak da yap?labilir.

  Cenâb-? Hakk? zikretmek, noksanl?klardan yüce tutmak ve şükretmek namaz?n özüdür. Tesbîhâtta otuz üçer defa tekrar edilen “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allâhu ekber” ve “Lâ ilâhe illâllah” mübarek kelimeleri namaz?n çekirdekleri hükmündedirler. Bu kudsî çekirdeklerin namaz?n içinde de yer al?ş?, tesbîhât kelimelerinin ibadete ne kadar münasip olduğunu ve manevî hayat?m?z için ne büyük önemi bulunduğunu anlat?r.1 Resûlullah (asm), “Bizim namaz?m?z tesbîh, tekbir ve Kur’ân tilâvetinden ibarettir; onda dünya kelâm? konuşulmaz!” buyurdu.2 Muhacirlerden baz? fakir Sahabîler bir gün Allah Resulüne (asm) şöyle dediler: “Ya Resûlallah! Mal sahipleri yüksek derecelere eriştiler. Bizimle beraber namaz k?l?yorlar, oruç tutuyorlar! Bizden ayr? bir de mallar?yla haccediyorlar, umre yap?yorlar, köle azat ediyorlar, sadaka veriyorlar!” Allah’?n Resulü (asm): “Ben size bir şey öğreteyim mi? Onun sayesinde sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem böylece, sizin yapt?ğ?n?z? yapanlar?n d?ş?nda hiç kimse sizden daha faziletli olmaz!” buyurdu.
  Büyük bir müjdeydi. Ashab-? Kiram (ra): “Buyurunuz yâ Resûlallah; öğretiniz!” dedi. Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm): “Her namaz?n ard?ndan otuz üçer defa Sübhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu ekber dersiniz. Sonra da “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” dersiniz; deniz köpüğü kadar bile olsa günahlar?n?z bağ?şlan?r!” buyurdu.3 Bedîüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunmas? sünnet olan tesbih, tazim, tehlil, zikir ve salâvat ifadelerinin, her türlü şerlerden Allah’a s?ğ?nma ve Allah’?n isimlerini zikretme duâlar?n?n “velâyet-i Ahmediyenin evrad?” olduğunu, yani Hazret-i Peygamberin (asm) yolu ve Sünneti bulunduğunu kaydeder.4
  Sabah ve akşam namazlar?ndan sonra kabir azab?ndan, şeytan, nefis, dünya ve deccal şerrinden ve fitnesinden, Cehennem azab?ndan ve sâir fitne ve kötülüklerden Allah’a s?ğ?nmak için okunan “istiâze” duâs? sünnettir. Buna ilâveten okunan zikir, salâvat ve duâlar sünnettir. Cenâb-? Hak’tan mağfiret ve merhamet istemek; bunu yaln?zca nefsimiz için değil, üzerimizde hakk? bulunan hoca ve üstadlar?m?z için, anne ve babam?z için, talebe arkadaşlar?m?z için ve tüm ehl-i iman için istemek sünnettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için milyon kere salât u selâmda bulunmak; âl ve ashab?na (ra) selâm ve tebrik göndermek ve bütün bunlar? yaparken s?n?rl? say?lar? aşmak, s?n?rs?zl?k ve sonsuzluk belirten “ağaçlar?n yapraklar? kadar, denizlerin dalgalar? adedince, yağmurlar?n damlalar? say?s?nca” ifâdeleri ile salât, selâm ve bereket duâm?z? çoğaltmak Sünnet-i Seniyye’dendir. Cennete girmeyi istemek Sünnet-i Seniyye’dendir. Tesbih ve zikirlerle ilgili Peygamber Efendimiz’in (asm) müjde dolu haberlerinden bir kaç? şöyledir:
  *Abdullah bin Amr (ra) demiştir ki: “Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Dünyada hiç kimse yoktur ki, ‘Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ desin de, denizin köpüğü kadar da olsa günahlar? kendisinden kald?r?lmas?n.”5
  *?bn-i Mes’ût (ra) haber vermiştir ki: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Mîrâca ç?kar?ld?ğ?m gece ?brâhim’le (as) karş?laşt?m. Bana, “Yâ Muhammed!” dedi. “Benden ümmetine selâm söyle ve onlara bildir ki, Cennetin toprağ? güzeldir, suyu tatl?d?r! Cennette ağaçlarla dolu ovalar vard?r. Bunlar?n dikili ağaçlar? ‘Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber’dir.”6
  *Ebû Zerr (ra) anlat?r: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Her kim, sabah namaz?ndan sonra diz çökmüş olarak, konuşmadan önce on defa “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” derse kendisine onlarca sevap yaz?l?r, on günah? silinir, on derece yükseltilir, o günün tamam?nda her şerden emin ve emniyette olur, Şeytan’dan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez!”7

  Dipnotlar:

  1 - Sözler, S.45
  2 - Nesâî, Kitabu’s-Sehiv, 20
  3 - Müslim, Mesâcid, 142
  4 - Kastamonu Lâhikas?, S.72-73
  5 - Tirmizî, Daavât, 58 6 - Tirmizî, Daavât, 59 7 - Tirmizî, Daavât, 63

  Süleyman Kösmene

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 02:50 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ne Ehemmiyeti Var
  By Ehl-i telvin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.07.09, 23:41
 2. Tesbihatın Faydaları Nelerdir?
  By GÖKÇE KIZ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.01.09, 09:38
 3. Tesbihatın Önemi
  By Özgürlük in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.02.08, 09:47
 4. Tesbihatın Kazası Olur mu?
  By Ahsen Nur in forum Fıkıh
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.11.07, 12:42
 5. Tesbihatın Önemi
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.11.06, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0