+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Üstad'a Mektup!

 1. #1
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Bismihi Sübhanehu Esselamu Aleyküm VeRahmetullahi Ve BerekâtühüAziz Üstad'?m,Senin müjdesini verdiğin as?rdan, sana olan minnettarl?ğ?m? dile getirmek
  için bu mektubu yaz?yorum. Sana ve Nur yoluna baş koymuş bütün şakirdlere
  selâm olsun. Selâm olsun Nur'a gönül verenlere. Selâm olsun bu asr?n
  kudsîlerine...

  Sen acele ettin, baharda geldin. Nur yağmuruyla toprağ? mayalad?n, havay? ?l?tt?n,
  mevsimi yumuşatt?n. Bugün, geçmişte müjdelediğin ``yaz"a az kald?ğ?n?n işaretleri
  zuhur etmeye başlad?. Bunu fark edebiliyoruz. Çünkü Kur'ân'?n z?rh?, iman?n
  anahtar?, gönüllerin ve kalplerin ihtiyac? olan Risâle-i Nurlara kimse engel olam?yor.
  Önünde hiçbir bat?l duram?yor. Ya önünden kaç?yor, ya da Hak'k?n, hakikatin alt?nda
  ezilerek, tarihe gömülüyor.

  Senin, hayat?nla, ilminle, azminle, şecaatinle, sebatkârl?ğ?nla, ihlâs?nla att?ğ?n
  tohum, filizlendi de boy vermeye başlad?. Bir Said'in yerine, bugün milyonlar Said
  Nur yoluna baş koydu. Risâle-i Nur'lar öyle intişar etti ki; art?k Nurlar'? dünya
  tan?yor, biliyor, okuyor ve yaş?yor. Tüm dünya, Nurlar'la ?slâm'a koşuyor.
  Tabiatperestlerin bile kör gözleri bile, Nurlar'?n vesilesiyle Allah'?n varl?ğ?n? görüyor.
  Seslerini bile ç?karam?yorlar art?k. Dünyadaki bir çok üniversitede, Risâle Nur
  Külliyat? tez konusu oluyor. Müjde Üstad'?m müjde; Bugün bir değil, bin, belki
  binlerce Medresetüz Zehra var.

  Elli y?l önce, kerameten, haberini verdiğin internet vard? ya, bugün Risâle-i Nur,
  biiznillah, oraya da hükmetti. Gün geçmiyor ki, yeni bir Nur sitesi daha eklenmesin,
  yeni bir site daha aç?lmas?n. Şu s?ralar dört bin civar?nda Nur sitesi var. ?nşaallah
  bu sitelerin say?s? milyonlar? bulacak. Farkl? dillerden, farkl? milletlerden, farkl?
  insanlar Nurlarla müşerref olacak. Senin müjdelediğin gibi, bütün dünya Kur'ân'a
  sar?lacak.

  Art?k semavat Nurland?, ak?llar Nur'land?. Hep Allah'? düşünüp, ihlâs gayesiyle amel
  ediliyor. Ortal?kta bolşevik baykuşlar?, eskisi gibi ötemiyor. Karanl?k mağaralardan
  arada bir ç?k?p, tekrar kaç?yorlar. En ufak bir bulut gölgesinde umutlan?p ç?k?yorlar,
  Nur'a maruz kal?nca kan kusarak kaç?yorlar.

  Hani bize hat?ra b?rakt?ğ?n, tefekkür arkadaşlar?n, ç?narla katran vard? ya. ?şte onlar?
  bize çok gördüler. Nas?l geçmişte senin kabrini de çok görmüşlerdi ya, işte ayn?
  oyunu tekrar oynad?lar. O iki masum ağaçlar? acizliklerini itiraf ederek kestiler.
  Sonra da Nur'dan kaçt?lar. K?şk?rtmak istedikleri bizler ise, geçmişte olduğu gibi,
  senin tavsiyene uyduk, oyuna gelmedik. Ömrün boyunca düstur edindiğin;
  ``ASAY?Ş? TEM?N" ilkesine sad?k kald?k. Hakk?m?z? kanun yoluyla ar?yoruz.
  Alamasak bile önemi yok, nas?l olsa Mahkeme-i Kübra'da al?r?z.

  Hizmetler yaln?zca bu kadar değil Üstad'?m. Nurlanmam?ş mekân b?rakmamak gayemiz. En
  büyük ve en zararl? hastal?k olan, imans?zl?k hastal?ğ?n?, Nur eczahanesiyle tedavi
  edip, önüne sed çekmek niyetiyle yapt?ğ?m?z kampanyalar, biliyoruz ki, Allah'?n
  inayetiyle amac?na ulaşacakt?r. Tabiî ki önümüze engeller ç?kacak. Ama senin de
  dediğin gibi; ``Ne ehemmiyeti var". Elhamdülillah, dar görüşlere ve dar
  düşüncelere kap?lmadan iman-Kur'ân hizmetine devam ediyoruz ve inşaallah
  devam edeceğiz. Sen tohumu oldun, biz de gövdesi hatta dallar? olduk. Yak?nd?r
  meyve vermesi.

  Bugün bir çok parçaya bölündük. Oyunlar oynand? üzerimizde. Hileler yap?ld?. ?frat
  komitesi yine görevine sad?k kald?. Sak?n üzülme Üstad'?m. Ayn? kökten, ayn?
  gövdeden ç?kan dallar?z biz. Hepimiz demokrasi güneşini bekliyoruz. Ve
  ufkumuzdaki karanl?klar?, Nurlar'la dağ?tmak yegâne vazifemiz.

  O güneş yak?nd?r inşaallah. Üstad'?m; güneş tepeye ç?kt?ğ?nda, imaja değil de, fikre
  sayg? duyulmaya ve değer verilmeye başland?ğ?nda; Nur ağac?, en tatl?, en leziz
  meyvelerini verecek. Cennet meyvelerinden, herkes, doyas?ya istifade edecek.

  Biz o günün umuduyla, şevkle hizmet edeceğiz. Elimizden geleni, yaln?zca R?zai
  ?lâhî için, yapacağ?z. Ve sana söz veriyoruz;

  ``Efendimiz Resulullah'?n (asm) önderliğinde, ehli sünnet ve'l cemaat düsturuyla,
  emanet ettiğin Risâle-i Nurlar'?n rehberliğinde, Sahabe mesleğini devam
  ettireceğiz. Eğer, biri çelme takacak olursa, ehemmiyet vermeksizin, küfür alevleri
  içindeki iman?m?z? kurtarmaya koşacağ?z."...
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:53 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 2. #2
  Gayyur turanmaraş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  52

  Standart

  inşallah kardeş hepimizin isteği
  MELEKLERİN MÜMİNLERE DUASI(MÜMİN7)
  EY ULU RABBİMİZ,SENİ RAHMETİN VE İLMİN HERŞEYİ KUŞALTMIŞTIR! O HALDE TEVBE EDENLERİ VE SENİN YOLUNDA TABİ OLANLARI MAĞFİRET EYLE VE ONLARI CEHENNEM AZABINDAN KORU!

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Nur talebesi olmayı Rabbimiz bize nasib etsin

 4. #4
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Allah razı olsun,gerçekten çok güzel ifade edilmiş.Tüm bu ifadelerin dua hükmüne geçmesi temennisiyle selamlar...
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı EnVaR Nickli Üyeden Alıntı


  Aziz Üstad'?m,Senin müjdesini verdiğin as?rdan, sana olan minnettarl?ğ?m? dile getirmek
  için bu mektubu yaz?yorum.
  Sen acele ettin, baharda geldin. Nur yağmuruyla toprağ? mayalad?n.
  Bugün, geçmişte müjdelediğin ``yaz"a az kald?ğ?n?n işaretleri
  zuhur etmeye başlad?. Bunu fark edebiliyoruz. Çünkü Kur'ân'?n z?rh?, iman?n
  anahtar?, gönüllerin ve kalplerin ihtiyac? olan Risâle-i Nurlara kimse engel olam?yor.
  Bir Said'in yerine, bugün milyonlar Said
  Nur yoluna baş koydu. Risâle-i Nur'lar öyle intişar etti ki; art?k Nurlar'? dünya
  tan?yor, biliyor, okuyor ve yaş?yor. Tüm dünya, Nurlar'la ?slâm'a koşuyor.
  ``Efendimiz Resulullah'?n (asm) önderliğinde, ehli sünnet ve'l cemaat düsturuyla,
  emanet ettiğin Risâle-i Nurlar'?n rehberliğinde, Sahabe mesleğini devam
  ettireceğiz. Eğer, biri çelme takacak olursa, ehemmiyet vermeksizin, küfür alevleri
  içindeki iman?m?z? kurtarmaya koşacağ?z."...
  Ne kadar güzel bir mektup.Allah raz? olsun,


  Evet milyonlar Said bugün vazife baş?nda, o Said'lerden bir tanesi olabilmek duas?yla..
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:54 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Allah razı olsun Envar kardeşim, hepimizin hislerine tercüman olmuşsunuz. İfade ettiğiniz gibi Nurlar âfâkı sardı; yarasalar bulutlu havalardan medet ummaya başladılar; ancak o bulutları bile göremiyecekler inşaallah yakında. Âlem Kur'an'ın "Nur"uyla aydınlanıyor çok şükür. Biz gayretimizi devam ettirelim. Allah'ın yardımı bizimledir inşaallah!
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:54 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 7. #7
  Dost kıtmir-i_ashab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Mesajlar
  23

  Standart

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  abi maşaallah.Allah raz? olsun.Böyle güzel bir mektubu bizimle paylaşt?n , az da olsa; kusurlu gönüllerimiz ferahland?...
  envar kardeşim o kadar güzel ifade ettirilmiş ki sana ben de ayn? tabirlerle ayn? mektubu kendi ad?ma üstad BED?UZAMAN hazretlerinegönderiyorum ne de olsa aram?za zaman ve mekan?n ihtilaf? mani olmuyor ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:55 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  BU MÜBAREK YOLUN HAKKINI VERMEYİ RABBİMİZ BİZLERE NASİP ETSİN...ALLAH RAZI OLSUN

 9. #9
  Dost bayasis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  10

  Standart

  saol kardeş elini saglık allah razı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad'a Mektup!
  By HakanBa in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.01.10, 12:22
 2. Üstad Bediüzzaman'a Mektup Yazalım mı?
  By Ahsen Nur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 52
  Son Mesaj: 18.07.08, 08:18
 3. Üstad'a Mektup
  By nurlu dağ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 28.03.08, 16:39
 4. Üstad'dan Mektup Var...
  By samuelboils in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.07, 12:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0