+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Hanımların Hizmeti....

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ----------Ben işittim ki; benim size câmîde ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastal?ğ?m ve çok esbab, bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazd?ğ?m bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün mânevî kazançlar?ma ve dualar?ma Nur şakirdleri gibi dâhil etmeğe karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u k?smen elde edip okusan?z veya dinleseniz, o vakit kaidemiz mucibince; bütün kardeşleriniz olan Nur şakirdlerinin mânevî kazançlar?na ve dualar?na da hissedar oluyorsunuz.-----------
  1-nur hemşirelerin hizmet tarz? nas?l olmal?d?r?
  2-hizmet ederken nelere dikkat etmelidirler cinsleri itibar? ile?
  3-hangi koşulda ne şekilde irşad veya tebliğ vazifesini üstlenebilirle???

  dostlar?m ve kardeşlerim bu mevzuda yard?mc? olursan?z mesud olurum

  ihtar:bu mesele bayanlar okumal? m? okumamal? m?,çal?şmal? m? çal?şmamal? m? tart?şmas?na dönüşmesen kat'iyyetle ricamd?r...
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:32 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabeylerimin mesajlar?n? tevcih etmelerini bekliyorum.........
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı  ‘’ Risale-i Nurun neşrinde, mübarek han?mlar da ehemmiyetli fedakârl?klara mazhar olmuşlard?r. Hattâ, Hazret-i Üstada gelip, "Üstad?m! Ben, efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çal?şacağ?m; o senindir, Risale-i Nurundur." diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizmetinde çal?şmalar?na daha fazla imkânlar veren kahraman han?mlar görülmüştür. Risale-i Nuru yazan efendilerine geceleri lâmba tutarak, onlar?n din, iman hizmetlerine canla başla iştirak etmişlerdir. Risale-i Nuru; han?mlar, k?zlar elleriyle yazm?şlar, göz nurlar? dökmüşler, mübarek kâtibeler olarak imana hizmet etmişlerdir. Hattâ öyle Nur Talebesi han?mlar vard?r ki, kendilerini son nefesde iman nuriyle hüsn-ü hâtimeye nail edecek Nur Risalelerini hararetle okumuşlar ve diğer din kardeşleri olan han?mlara da okuyup tan?tm?şlar; Nurlar? han?mlar içinde neşrederek, çok han?mlar?n Kur'an ve iman nurlariyle nurlanmalar?na vesile olup kahramanca hizmette bulunmuşlard?r. Risale-i Nuru okuyup okutmakla iman mertebelerinde terakki edip âdeta birer mürşid mertebesine yükselmişlerdir. Han?mlar, s?rf Allah r?zas?n? tahsil için, safvet ve ihlâsla, Risale-i Nurdaki parlak ve çok feyizli Kur'an nurlar?na bağlanm?ş ve kalblerinde sönmez bir muhabbet ve sevgi besliyerek dünya ve âhirette bahtiyar olacak bir vaziyete kavuşmuşlard?r. Risale-i Nurun k?ymet ve büyüklüğü, temiz kalblerine o kadar yerleşmiş ki; onu beraberce okuyup dinledikçe; içleri nurlarla, feyizlerle dolup taşm?ş, nuranî göz yaşlar? dökerek cûş u hurûşa gelmişlerdir. Ne bahtiyard?r o han?mlar ki; Risale-i Nurun bu mukaddes îmanî hizmetinde çal?şt?klar? için onlar daima hay?rla yâdedilecek, âhiretlerine nurlar gönderilecek, kabirleri Cennet-misâl pürnur olacak ve âhirette de en yüksek mertebelere ulaşacaklard?r. ?nşâallah. En başta Bediüzzaman Hazretlerinin dualar?na dahil olmakla beraber, Nur Talebeleri mabeynindeki şirket-i maneviye s?rriyle defter-i hasenatlar?na hay?rlar kaydedilmektedir. Risale-i Nura samimî alâkalar?, o fedakâr han?mlar?, milyonlarca Nur Talebelerinin dualar?na nail etmektedir. Risale-i Nurlar? okuyup okutmakla büyük manevî kazançlara, yüksek derecelere erişmektedirler. ?nşâallah, ekseri han?mlar?n böyle olmas?n?, rahmet-i ?lâhîden kuvvetle i'tikad ve ümid ve niyaz ediyoruz.’’

  (Tarihçe-i Hayat - 164)


  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı  ‘’ ……..Hem madem Sözler senin vicdan?nla konuşabilirler. Her bir Söz'ü, şahs?mdan değil belki Kur'an'?n dellâl?ndan sana bir mektubdur ve eczahane-i kudsiye-i Kur'aniyeden birer reçetedir farzet. Gaybubet içinde haz?rane bir musahabe dairesini onlar ile aç…..’’

  (Barla Lahikas?)

  ‘’(Âhiret hemşirelerimizden ve Risale-i Nur talebelerinden Müzeyyene'nin f?kras?d?r)  Muhterem Üstad?m!  Şu fâni dünyan?n elemlerine gark olan gözlerim, sizin feyizli, nurlu Sözlerinize ve tesirli ve şifal? risalelerinize, can u gönülden merbut oldukça ve okudukça, risaleleriniz ne kadar büyük bir mürşid olduğunu hiçbir şeyle tarif edemem.

  …….

  Üstad?m, ben sair kardeşlerim gibi sizden bizzât ders almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda, âlî Sözlerinizden g?yabî bir ders al?yorum tasavvuru ile dinliyorum. Güya bizzât sizden ders al?yorum. Bütün gün ehl-i ?slâm?n selâmetini ve şu halimin zulmetten nura dönmesini, siz başta ve önde, biz arkada Cenab-? Hakk'a yalvaral?m. Cenab-? Mevlâm hay?rl?s?yla ihsan buyursun. Fazla söylemeye lisan?m, aczim, kusurum b?rakm?yor. Kusurumuzu Üstad?m?za itiraf ediyorum.’’

  (Barla Lahikas?)


  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:32 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı natuvan[COLOR=#000033 Nickli Üyeden Alıntı
  ----------Ben işittim ki; benim size câmîde ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastal?ğ?m ve çok esbab, bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazd?ğ?m bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün mânevî kazançlar?ma ve dualar?ma Nur şakirdleri gibi dâhil etmeğe karar verdim. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u k?smen elde edip okusan?z veya dinleseniz, o vakit kaidemiz mucibince; bütün kardeşleriniz olan Nur şakirdlerinin mânevî kazançlar?na ve dualar?na da hissedar oluyorsunuz.-----------[/COLOR]

  1-nur hemşirelerin hizmet tarz? nas?l olmal?d?r?
  2-hizmet ederken nelere dikkat etmelidirler cinsleri itibar? ile?
  3-hangi koşulda ne şekilde irşad veya tebliğ vazifesini üstlenebilirle???

  dostlar?m ve kardeşlerim bu mevzuda yard?mc? olursan?z mesud olurum

  ihtar:bu mesele bayanlar okumal? m? okumamal? m?,çal?şmal? m? çal?şmamal? m? tart?şmas?na dönüşmesen kat'iyyetle ricamd?r...
  Çok muhterem natuvan kardeşim,Biliyorsunuz Risale-i Nur hizmetleri bir şahs-? manevinin tasarrufu ile devam ettiğinden her bir talebe diğer kardeşlerin akl? ile düşünür,gözü ile bakar,kulağ? ile işitir ve hakeza.Bu s?r gereğince çağr?n?za temanna kardeş gerekli yerleri Risale-i Nurlardan girmiş.Allah kendisinden raz? olsun.Hani 10 ittihad eden kişi on ak?llla düşünür,yirmi gözle görür...işte bu s?r forumda da tahakkuk ediyor.Her bir samimi kardeş diğer kardeşlerin ad?na hareket ediyor ve çal?ş?yor hakikatlere ayna olmaya çal?ş?yor.Ne bizler yazamamaktan fazla bir şey kaybediyoruz,ne de çok yazan kardeşler çok yazd?ğ?ndan diğer kardeşlerden fazla bir sevap kazanm?yor.Çünkü nuraniyet s?rr? ve şirket-i maneviye düsturu ile herkes ihlas? , tesanüdü ve sadakati nispetinde şahs-? maneviden yararlan?yor.?şte han?m kardeşlerimizde bu şahs-? manevinin tasarrufu alt?nda olduklar? için onlarda bütün hasenelerden yararlan?yorlar.Ben han?m?ma hep böyle diyorum.Biz sizin için de çal?ş?yoruz siz de bizim için çal?ş?yorsunuz.Esas?nda hizmet parçalanmay? kabul etmiyor diyorum.Alah raz? olsun günlerce yapt?ğ?m?z hizmet seyahatlar?nda o da kendi mahalinde hzimetlere koşarak ve evimizi,çocuklar?m?z? da bekleyerek en büyük hizmeti deruhte ediyor.?şte bu ince s?r bütün Nur Talebelerinde ayn? şekilde tahakkuk ediyor diye düşünüyorum.
  Han?m kardeşlerimiz de büyük fedakarl?k yaparak ve Üstad?m?z?n cins-i latif diye hitap ettiği ve şevkat kahramanlar? diye de onlar?n ince ruh haletini nazara vermesiyle han?m kardeşlerimizin hizmetteki fedakarl?klar?n? ve gayretlerini nazara vermektedir.Böylece onlar?n o ince ve nazik ruh dünyalar?na uygun Risale-i Nur hizmetlerindeki gayretlerini tebrik ediyoruz.Yaşad?ğ?m beldede han?m kardeşlerini istişarelerini oluşturarak yapt?klar? hizmetlerle de iftihar ediyorum.Allah onlardan raz? olsun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:33 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Cenab-? Hakka yüz binler şükür olsun. Risale-i Nur'un tamam k?ymetini, o köyün mübarek valideleri, han?mlar? tamam anlam?şlar. O mübarek han?mlar?n, k?ymettar ve halis ahiret hemşirelerimin, Risale-i Nur'un intişar?na gösterdikleri fedakarl?k, beni ve bizi kemal-i sürurdan ağlatt?rd?.
  Zaten Risale-i Nur'un mesleğindeki en mühim bir esas? şefkat olduğundan ve şefkat madenleri de han?mlar olduğundan, çoktan beri beklerdim ki, kad?nlar âleminde Risale-i Nur'un mahiyeti anlaş?ls?n.
  Elhamdü lillâh, bu havalide de, bu yak?nda erkeklerden ziyade bir iştiyak ve faaliyetle buradaki han?mlar tam çal?ş?yorlar, Savl? mübareklerin hemşireleri olduklar?n? gösteriyorlar. Bu iki tezahür bu zamanda bir fa'l-i hay?rd?r ki, o şefkat madenlerinde Risale-i Nur parlayacak, fütuhat yapacak.
  Hem Sav Köyünün bahad?r çobanlar? torbalar?nda Risale-i Nur'u yazmak için taş?malar?, ayn? oradaki han?mlar?n fedakarl?klar? gibi, bu havalide gayet tesirli bir medar-? teşvik olacak. O han?mlar?n ve o çobanlar?n hususi isimlerini bilmek arzu ediyoruz; ta hususi isimleriyle has talebeler içine girsinler.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i nur'un üç muhatab? adl? bir başl?k açm?şt?m.Geçenlerde Emirdağ lah.da okudum.Birincisi masum çocuklar,ikincisi bayanlar,üçüncüsü ise mazlum hasta ihtiyarlar...
  Çok istifade ettim.Han?mlara yap?lan bu iltifat? herhalde Feminist kuruluşlar? yapamaz.Net baş?nda hop oturup hop kalkt?m resmen.Nurlar,kendini her okuttuğunda insan? uçuruyor sanki.Bulutlardas?n?z...S?ğm?yorsunuz olduğunuz mekana...

  Bir de Abdulbaki abi'nin bir cümlesi dikkatimi çekti:''herkes ihlas? , tesanüdü ve sadakati nispetinde şiahs-? maneviden ''Yani Bizler ihlas?,tesanüdü-sadakati yaşad?ğ?m?z ölçüde anlama kapasitemiz ve feyzimiz art?yor.Bunlar? yaşamazsak azal?yor demek oluyor hm...
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:34 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabeyler ALLAH ebedlere kadar razı olsun dedikleriniz çok manidar hanım hemşirelerin hizmetleri de elbette çok fazla ve iftihar edilecek esviyede.ancak ben biraz da hem temenna hem de abdulbaki ağabeylerin mesajlarından hizmet tarzının pekte erkek ve bayan için değişmediğini anladım yanlış anladımsa hakkınızı helal ediniz tasadik gelirse sevinirim......

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  yanlış anlamadınız natuvan kardeşim.Zaten osmanoğlu ağabeyin Risale-i Nurlardan aktardığı yerler bu kanaatinize kuvvet veriyor.Tabiki hizmetin farklı yerlerinde farklı zamanlarda erkekler daha çok koşmuş olsalarda hanımlar onlardan geri kalmamışlardır.Özellikler safv-ı evveller bu konudanumune-i imtisal olarak önümüzde duruyorlar.Hele ki hizmetin ilk halkasında bulunan ablalarımız ve annelerimiz hapisaneye düşen beylerinin geride kalan hanelerine ve yavrularına ve de Risale-i Nur hizmetlerine sahip çıkmaları takdire şayandır ve çok mükemmel numune-i misaldir.Allah hepisinden ebeden razı olsun.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabey hakk?n?z? helal edin ben hakikaten idrakten aciz bi insan?m fazla sual etmemde cehaletimdendir tekrar özür diliyor ve tekrar soruyorum: 1-nur hemşirelerin hizmet tarz? nas?l olmal?d?r?
  2-hizmet ederken nelere dikkat etmelidirler cinsleri itibar? ile?
  3-hangi koşulda ne şekilde irşad veya tebliğ vazifesini üstlenebilirler???
  abe gerçekten dilediğim cevap gelmedi daha yada sual i yanl?ş m? soruyorum bilmiyorum ki....
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:35 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabeyler hakk?n?z? helal edin sualde anlaş?lmayacak noktalar varm?ş en net ifadesi ile şöyle soray?m.... Han?mlar?n hizmet ederken dikkat etmesi gereken hususlar şeriat?n çizdiği s?n?rlard?r elbette ki özellikle gençlere hitab etme noktas?nda han?mlar?n hizmet alanlar? neler olmal?d?r ne tür mekanlar bu hizmete müsaittir,medreseler bu konuda kafi midir?????
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:35 ) değiştirilmiştir.


 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Muhterem Kardeşim, Han?mlar?n hizmetleri konusunda, erkek- kad?n ay?r?m? olmamas? gerektiği kanaatindeyim. Gerek yukar?da Temenna kardeşin gerek âcizin ald?ğ? bölümlerde, gerek Abdülbaki hocam?z?n girdiği hakikatlerde han?mlar?n da erkekler kadar hizmetin içinde olduklar?n? ve bu faaliyetlerinden dolay? da Üstad?m?z'?n taltif ve takdirlerine mazhar olduklar?n? görüyoruz. Kald? ki Asr-? Saadet'te de ümmetin ehil bayanlar?n?n ?slâmiyet'in anlat?lmas?nda ve anlaş?lmas?nda faal görevlerde bulunduklar?n? biliyoruz. En bilinen örneklerinden birisi Hz. Aişe validemizdir(ra).
  Üstad?m?z zaman?nda da hatt? olanlar?n yazmak suretiyle, kendisine emanet verilenlerin bunlar? en güzel şekilde saklamak suretiyle, kimilerinin de beylerinin dünyevi işlerini de yüklenerek onlar?n hizmetlerini kolaylaşt?rmak suretiyle kendi mevki ve kabiliyetleri oran?nda hizmet ettiklerini anl?yoruz.
  Günümüzde de han?m kardeşlerimiz, kimi neşriyat yoluyla, kimi dersanelerde vak?fl?k yaparak, kimi de komşular?n? davet edip sohbet ve dersler düzenleyerek hizmetllerine devam ediyorlar. Daha buna benzer çeşitli hizmet alternatifleri düşünülebilir.
  Ancak burada dikkatlerden uzak tutulmamas? gereken konu, sizin de işaret ettiğiniz gibi, mahremiyet s?n?rlar?n? ihlal etmemek ve dinimizin cevaz vermediği durum ve pozisyonlara düşmemektir. Onun d?ş?nda herkes kendi kabiliyet alanlar?na göre hizmetine devam eder. Bugün şu forumda bile bir hayli fazla han?m kardeşlerimiz vard?r. Ne güzel hizmet ediyorlar. Bu da bir hizmet tarz? değil mi?
  Selâm ve muhabbetlerimle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 11:35 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ruhum feda olsun ağabey şimdi daha iyi anladım....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nur hizmeti ve samimiyet
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.01.12, 10:02
 2. Nur hizmeti ve şöhretperestlik
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.10.11, 16:39
 3. Müsbet İman Hizmeti
  By 1kul in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 08.09.09, 11:40
 4. ABD’de Nur Hizmeti
  By Bîçare S.V. in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.02.09, 20:26
 5. Hanımların Çalışmamasıyla İlgili Hadis Var mı?
  By SEYYAR in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 07.02.08, 19:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0