+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Husumet

 1. #1
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Eskiden ekseriyetle hükümferma kuvvet ve heva idi.?stibdat ve tahakküm vard?.Şeyhinin dediği mutlak doğruydu.
  Hatta başka meslek ve meşrebe ve tarikata husumet,düşmanl?k kendi mesleğine taraf olmaktan önde idi.Hata başka bir şahsa düşmanl?k ,kendi meslekdaş?na,meşrebdaş?na sevgi ile bir olurdu.Hem de hakikati keşfe çal?şanlara mani olan,taraf tutma ve taasub idi.
  Has?l-?kelam;Mazinin çocuklar kendinden gayr?s?na muhallif olduklar?ndan, taraftarl?k hissi ile karş? gelinerek ihtilal ç?kar?ld?ğ?ndan,hakikat ise kaç?p gizlenirdi.
  Ne olaki ;mazinin derelerine mi girdiniz, kendinize muhallif olan? zemm etmek,imani hakikatlerden üstün geliyor.Yada kendi imani delilleriniz yokmudur ,yada kendi ?slami fikirleriniz delilsizde mi ortaya koyulam?yor. Yoksa üstad?n?z, mürşidiniz veyahut her ne isim veriyorsan?z, size bildiklerini mazideki çocuklara anlat?ld?ğ? gibi delilsiz, şaşaaland?rarak,
  süsleyerek, ”bak?n?z bizden başkas? ?slam d?ş? sisteme hizmet ediyor,onlar münaf?k işbirlikçidir”diyerek trajedi mi,yapt? veyahut belagati çok mu iyi idi? Ya delil nerde, istikbalin çocuklar? bunu ister. Yoksa siz mazi derelerinden bir yol bulup yanl?ş olarak asr?m?za m? geldiniz?


  Siz değer vermesenizde ,biz sahs-? maneviyiz.Dolay?s?yla kişilerin hatas?ndan beriyiz. Sizin gibilerde şah?s ön planda olduğu,şahs?n sözü delilsiz kabul gördüğü için, kişilerin yapt?ğ? hata ,tamamen sizin mal?n?zd?r. "Yarabbi bizi önderlerimiz sap?tt?rd?", diyemiyeceksiniz. Çünkü Üstad kabul ettiği adam?n dediğinden başka bilginiz yok ki onu izhar edebilsiniz. Bilgisi olmayan adam;delil isteyene mücezefe eder, belki mübağla yapar,fikrini zemm eder. Yapmad?ğ? belli yapt?, der.Zahirde galip gelir de,hakikat ona küser gider. Yada mağlup olmuş intikam?n? iftira ile al?yor. Hürriyetini Üstad dediği döneğe teslim etmiş onun sözü ile hakikat? kesiyor.

  Buhara’ya,Stalin’i dahi hayrete düşürten,”Yeryüzünü kerhaneye çevireceğiz”, laf?n? söyleme cesareti veren, aceba gördüğü,dindarlar?n hangi, hakikat zaaf? idi?Yada Yahudiler’e servetlere mal olan Daskapitali yazd?rtan neydi?Ne gördüler.?Z?nd?ka;akl? m? mağlup etti hissiyat? m?, meşvereti mi mağlup etti, husumeti kendi mesleğinden önde tutan,diğer cemaati çürütme pahas?na tüm çal?şmas?n? feda edeni mi?Şahs? ön plana ç?karan meslekler mi mağlup oldu,sahs-? manevi mi?Meşrutiyet mi mağlup, mutlakiyet mi?Liderlik şudur ki;şu’ran?n meşveretini esas al?p sonucu uygulama merciidir.Peygamberimizin Sünneti işte budur.O Zat’?n(s.a.v) söylediği her şey ya vahiy veyahut istişare karar? idi.
  Mazinin çocuklar?n?n,istikbalin çocuklar?na miras b?rakt?ğ?,taklidi iman? ele geçirerek kalblere şüphe sokan,ard?ndan tek kemali ,taklidide olsa, iman olan gençliğin hevesat?n? ele geçirip anarşiyi hortlatan zihniyetle namağlup bir savaş vermiş, hakiki Risale-i Nur şakirtleridir.Ne bir siyasi partiydiler,ne bir örgüt ve ne bir cemiyet…Ele geçirilebilecek bir mekanlar? yoktu,mevki peşinde de olmad?lar,müflis olacaklar? servetleride yoktu.Sevap peşinde dahi değildiler.Cenneti arzulamad?lar,Cehennemi düşünmediler.?mandan başka hiç bir şeyleri yoktu.Herşeylerini bu hizmete feda ettiler.Hangi zorba; Ruhlar?na hükmedebilirdi ki o tahkiki iman? onlardan söküp als?n.Yada hangi ?slamd?ş? sistem onlara neyi vaad ettiki ona hizmet ettiler?Amac? Cennet dahi olmayana, hangi dünyal?k ç?kar güzel görünür? ?ndirilecek şalterleri,kapat?lmak için düğmeleri ,mühür vurulacak kap?lar? dahi yoktu. Hiç bir yerdeydiler,her yerdeydiler. Bulunam?yorlard?, ortal?klardayd?lar. Mağlup edilemediler, mağlup olmayacaklar.Çünkü;sahs-? manevi idiler.Çoğald?lar,çoğald?lar,çoğal?yorlar…Hayret doğrusu; bu zamanda dindarlar? mağlup eden Cengiz Han gibi bir şah?s m?, yoksa dini ortadan kald?rmay? meslek edinmiş bir şahs-? manevi mi? Yoksa sizin gibi inkar mesleğini hak zanneden deve kuşlar? m??

  Görülmüyormu ki “De ki hak geldi ,bat?l zail oldu” ayeti boynunu kald?rm?ş, el ile istikbale işaret ediyor.Diyor ki meşveret ediniz,medeniyetin fikirlerini birleştiriniz, iş bölümü yaparak ?slamiyeti dünyaya hakim k?l?n?z.Göz ile karar vermekten atlay?n?z.Hakikat bizi bekliyor…
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:27 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çok hislendim Seha Abi,birşey diyemiyorum.Emeğinize sağlık.


  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Allah raz? olsun Değerli Kardeşim.
  Buram buram Risale-i Nur esintileri hissediliyor. Böyle bir duygu deryas?n?n içinde oturup ağlan?lmaz da ne yap?l?r. ?slâm?n problemlerini kendisinin problemi olarak gören, cemaatinin dertleriyle dertlenip, en küçük aksakl?kta "ah davam!" diyen sizin gibi fertleri varken "Bu Şahs-? Mânevî" yi kim mağlûp edebilir? Hangi "yanaşma" fikir ve sistemin haddi var ki "bu şahs-? mânevîye kafa tutabilsin?
  Bu dava sönmez...Bu dava yürüyor... Bu dava yürüyecek... Elhamdülillâh...
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:27 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  davan?n sönmesi demek;KIYAMET?N KOPMASI demektir.
  k?yamet risalei nur sayesinde hemen kopmuyor;R?SALEY? ORTADAN KALDIRIN BAK,

  NASIL KIYAMET KOPACAK.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  davan?n sönmesi demek;KIYAMET?N KOPMASI demektir.

  k?yamet risalei nur sayesinde hemen kopmuyor;R?SALEY? ORTADAN KALDIRIN BAK,

  NASIL KIYAMET KOPACAK.
  Yunusum Kardeşim, sizin gibi, Seha kardeşim gibi davas?na sahip ç?kan dava adamlar? varken Risale-i Nur'u ortadan kald?rmak mümkün mü sence?
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:28 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  biz kimiz ki abi,NURLAR; ETLER?NE, KEM?KLER?NE VE RUHLARINA
  derinlemesine bulaşm?ş,bir nevi NUR OLMUŞ AB?LER?M?Z olduğu sürece
  kimse ortadan kald?ramaz.

  onlar nur konuşur,nur düşünür,nur anlat?r ve nur rüyas?n? görürler.

  onlar demek nur demek,
  hayatlar?n?n gayesi,yarat?l?ş amaçlar? NUR DEMEK.

  ya ben kafam bir risalede bir başka kitapda ,bir bilmem nerde.

  onlar gibi olmak kolay m?,

  YAN? NUR TALEBES? OLMAK KOLAYMI.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:28 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  "Anadolu'da din lehinde kuvvetli bir cereyan var.
  Onlara da, solcular gibi bir derece meydan vermeyeceğiz" demesine mukabil, o üniversitenin mümessili, din neşriyat? yapanlar aleyhinde olduğu halde, o reise demiş ki:

  "Eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise,

  ne siz ve ne de Avrupa onu mağlûp edemez."
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:28 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Madem hakikat budur. Size ihtar ediyorum: Kur'ân'a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yaz?k olur. Haşiye O başka yere gider, yine tenvir eder. Hem eğer baş?mdaki saçlar?m adedince başlar?m bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i Kur'âniyeye feda olan bu baş? z?nd?kaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem.
  Haşiye: Dört defa mübareze zaman?nda gelen dehşetli zelzeleler, Yaz?k olur hükmünü ispat ettiler

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1946&a=risale-i%20nur%20mağlup&t=2&b=2&k=4&sp=&ep=&s=10&l=2
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:29 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu meselede benim şahs?m?n veya baz? kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'ân'a bağlanm?ş ve Kur'ân dahi Arş-? âzamla bağl?d?r.
  Kimin haddi var, elini oraya uzats?n ve o kuvvetli ipleri çözsün?

  Hem bu memlekete maddî ve mânevî bereketi ve fevkalâde hizmeti, otuz üç âyât-? Kur'âniyenin işârât?yla ve ?mam-? Ali Rad?yallahu Anh?n üç keramet-i gaybiyesiyle ve Gavs-? âzam?n (k.s.) kat'î ihbar?yla tahakkuk etmiş olan Risale-i Nur; bizim âdi ve şahsî kusurlar?m?zla mes'ul olmaz ve olamaz ve olmamal?. Yoksa bu memlekete hem maddî, hem mânevî, telâfi edilmeyecek derecede zarar olacak.
  Risale-i Nur'a karş? gizli düşmanlar?m?zdan baz? z?nd?klar?n şeytanetiyle çevrilen plânlar ve hücumlar inşaallah bozulacaklar.

  Onun şakirtleri başkalara k?yas edilmez, dağ?tt?r?lmaz, vazgeçirilmez, Cenâb-? Hakk?n inayetiyle mağlûp edilmezler.

  Eğer maddî müdafaadan Kur'ân men etmeseydi, bu milletin can damar? hükmünde umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler Şeyh Said ve Menemen hâdiseleri gibi, cüz'î ve neticesiz hâdiselerle buluşmazlar. Allah etmesin, eğer mecburiyet-i kat'iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükûmeti iğfal eden z?nd?klar ve münaf?klar bin derece pişman olacaklar.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1955&a=risale-i%20nur%20mağlup&t=2&b=2&k=4&sp=&ep=&s=10&l=2
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:29 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Maşaallah bârekâllah... Allah raz? olsun kardeşim.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 15:29 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Batıya Husumet mi Edilmeli?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.02.21, 10:51
 2. Toplumu Zehirleyen Husumet.
  By NURS-İ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.11.09, 01:00
 3. Bizi Mahveden, Cehalet Ağa ve Torunu Husumet Bey'dir
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.05.09, 07:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0