+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 38

Konu: Dost-Kardeş-Talebe Daireleri Ne Demektir?

 1. #1
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  26. Mektub 10.Mesele'de Üstad kendini ziyaret edenleri bir kaç bölüme ay?rd?ktan sonra müsbet manada ziyaret edenleri de üç ay?rm?şt?r. Bizi ilgilendiren bu üç dairedir ki Risale-i Nur'un bakas? bu nüktenin anlaş?lmas?ndan gücünü al?yor.

  Ben bunu teati edilmesini isterdim..

  Şöyle denmiş;

  Dostun hassas? ve şart? budur ki:
  Katiyen Sözlere ve envâr-? Kur'âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haks?zl?ğa ve bid'alara ve dalâlete kalben taraftar olmas?n; kendine de istifadeye çal?şs?n.

  Kardeşin hassas? ve şart? şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî çal?şmakla beraber, beş farz namaz?n? edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir.

  Talebeliğin hassas? ve şart? şudur ki:
  Sözleri kendi mal? ve telifi gibi hissedip sahip ç?ks?n ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.


  Ben bu üç dairden en önemlisini Dostlar dairesi olarak görüyorum. Maksat bu dairenin genişlemesidir.
  Üstad Risale-i Nur'un hakikatlerinden ders al?nabileceği halde kendi mesleğini terke gerek olmad?ğ?n? söylemektedir. Çünkü, Risale-i Nur'un maksad? iman?n muhkem kallerini göstermektir. ?man ise bir mesleğe bir meşrebe münhas?r değildir. Ehl-i Sünnet cemaati içinde olan herkez Risalelerin ispatlad?ğ? iman hakikatlerini ders alsa mesleğini terk etmeye gerek kalmadan iman?n? kurtarabiliyor.
  Nas?lki ?mam-? Gazali hazretleri gibiler bütün meslek ve meşreblerin ortak noktas?d?r. Her meslek onu kendi mesleğinin içinde kabul ediyor. Ehl-i Nur'un da Risale-i Nurlar? bu şekilde telakki etmesini sağlamal?y?z ki, maksad?m?z olan iman hakikatleri delall?ğ? tarifi tam gözüksün. Maksad olan Risale-i Nur hakikatlerinin bütün meslek ve meşreblerin üstünde bir güce sahip olup herkez kendi mal? gibi kabul etsin.

  Evet maksad Risale-i Nur'un dairesine sokmak değildir. Risale-i nur'un mesleği olan iman hakikatlerinin vaz?h bir şekilde şüpheye yer b?rakmadan aç?klamak ve sünnet dairesindeki ifrat ve tefriti k?rmak ve yine Risale-i Nur ?ş?ğ?nda içtimai hayatta bir asayiş polisi gibi davran?p ,siyaset üstü bir tav?rla siyaseti yalan, yalan ad?na takiye kavramlar?ndan kurtar?p dine hizmetçi k?lmakt?r.

  Ancak Ehl-i Nur olmayan bir k?s?m kardeşlerimiz tarafgir bir dürbünle bak?p Nur hakikatlerini okumay? kendi meslek ve meşrebine cinayet veya ihanet telakki edip ondan kaç?yorlar. Ehl-i Nur ise bu tarafgirliği k?r?p, iman hakikatlerinin meslek ve meşrebe münhas?r olmad?ğ?n? göstermek ve onlar?n mesleklerini terke gerek olmadan bu hakikatleri kana kana içebileceğine ikna etmekle mükelleftir ki Risale-i Nur'un külli bir eser olduğu lokal bir zümreye hitab etmediği hakikati gerçekleşmiş olsun.
  Bence Nur cemaati bu hususu tart?şmas? gerekir. Bu meseleyi ön plan ç?karmas? gerekir.
  Teati-i efkara değer bir konu.

  Baki Selam
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:08 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı
  Evet maksad Risale-i Nur'un dairesine sokmak değildir. Risale-i nur'un mesleği olan iman hakikatlerinin vaz?h bir şekilde şüpheye yer b?rakmadan aç?klamak ve sünnet dairesindeki ifrat ve tefriti k?rmak ve yine Risale-i Nur ?ş?ğ?nda içtimai hayatta bir asayiş polisi gibi davran?p ,siyaset üstü bir tav?rla siyaseti yalan, yalan ad?na takiye kavramlar?ndan kurtar?p dine hizmetçi k?lmakt?r.
  Allah raz? olsun seha abi. Yazd?klar?n?zdan şahs?m ad?na çok istifade ediyorum.
  Ancak buray? biraz daha açar m?s?n?z? Bir insan?n iman?n? takviye ettikten sonra dairemiz içine dahil etmezsek tekrar şübehat?n hücumuna yenik düşme riski yok mu? Bu elbet hepimiz için geçerli ama Risale-i Nur dairesine dahil etme gayretimiz meslek ve meşrebimize adam kazanmak veya kendi mesleğimizin hakl?l?ğ?n? ispat değil de o kişinin zaman?n cemaat zaman? olmas? hasebiyle duyacağ? ihtiyac? gidermek olsa??
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:08 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Hakl?s?n kardeşim orda dikkatsizce bir laf etmişim. "Maksad Risale-i Nur'un dairesine sokmak değildir ", dereken hata etmişim. Şunu demek istedim. Risale-i Nurun talebesi olmas? mecbur değildir. Onu Risale-i nur'a dost yapsak ,dost dairesine girse yeter. Zaten o zaman kalben cemaate dahil olur.

  Bir örnek laz?m,
  Bir kardeşimiz sürekli Risale-i Nurlar? okudum ,çok kötü kitaplar, cemaati çok büyük yanl?şlar içinde vs, diyerek sağ? solu k?şk?rt?yordu. Kardeşimiz ehl-i tarik biriydi. Samimiyetini ölçtüm, gerçektende Risaleleri öyle görmüş,?slam ad?na saf kalple hareket ediyordu.Gerçi okudum, diyerek söylediği şey Risale-i Nur'a düşman olanlar?n yazad?klar? safsatalardan ibaretti. Bu yüzden yalan söylemek niyeti ile de "Risaleleri okudum" demiyordu.
  Ona yukardaki hakikatleri anlatt?m. Hakikatperest biriymiş. O günden sonra bir daha Risalelere sald?rd?ğ?n?, iliştiğini duymad?m. Bir kaç iman? ders al?p gitti. Dost dairesine girdi. ?nşaallah.

  Dostun hassas? ve şart? budur ki: Katiyen Sözlere ve envâr-? Kur'âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haks?zl?ğa ve bid'alara ve dalâlete kalben taraftar olmas?n; kendine de istifadeye çal?şs?n.

  Ehl-i Tarik olsun olmas?n ekser Risale-i Nur'u bir cemaate münhas?r görüyor. Biz onlara böyle olmad?ğ?n? ve Risale-i Nurlar?n ?slam'?n bir parças? olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Risale-i nur'un Kur'an hakikatleri olduğunu anlatmal?y?z. Kur'an herkezin mal?d?r. Kur'an'?n mal? da herkezin mal?d?r.

  Neyse uzatmaya gerek yok, yanl?ş yaz?m?ş?m kafan kar?şt?. Hakk?n? helal et.

  Şunu ilave etmek isterim. Acizane fikrim Risale-i Nur'un yay?lmas? bu hakikatlerin iyi anlaş?lmas? ile daha kolay olur.

  Baki Selam
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:09 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Talebelik deyince Tarihçe-i Hayattaki Isparta Nur Talebelerinin tarifi geliyor akl?ma...
  Bazen düşünüyorum da kendi nefsm ad?na.Dostluk mertebesinde de ayağ?m her an kayma aşamas?nda bulunabiliyor.

  7 kebairi işlememekten ,kardeşliğin şartlar?ndan biri..Halbuki uzağ?ndan yak?n?ndan bulaşt?ğ?m?z olmuştur.

  Talebelik...Üstad?m?z bir gün Zübeyir Ağabey'e der ki:''Zübeyir ben başka bir tarikat-cemaat kuracağ?m geliyor musun peşime?''
  Zübeyir ağabey:''Siz gidin üstad?m ben Risale-i Nurlarla kalacağ?m''

  ?şte Talebeliğin ince bir mihengi...
  Üçüncü sebep: Bu iki zat(hulusi ve sabri abi) hakikî talebelerimden ve ciddî arkadaşlar?mdan; ve hizmet-i Kur'ân'da arkadaşlar?m içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşl?ğ?n üç hassas? var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanm?şlar.
  Birinci hassaTalebelik)Bana mensup herşeye mallar? gibi tesahup ediyorlar. Bir Söz yaz?lsa, kendileri yazm?ş ve telif etmiş gibi zevk al?yorlar, Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhlar? bir hükmünde, hakikî manevî vereselerdir.
  ?kinci hassaKardeşlik) Bütün makas?d-? hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatlar?, o nurlu Sözler vas?tas?yla Kur'ân'a hizmet biliyorlar. Dünya hayat?n?n netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i f?triyelerinin en mühimi, hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telâkkileridir.
  Üçüncü hassa: (Arkadaşl?k,dostluk)Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mukaddese-i Kur'âniyeden ald?ğ?m ilâçlar?, onlar da kendi yaralar?n? hissedip o ilâçlar? merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Ayn? hissiyat?mla mütehassis oluyorlar. Ve ehl-i iman?n imanlar?n? muhafaza etmek gayreti, en yüksek derecede taş?malar? ve ehl-i iman?n kalbine gelen şübehat ve evhamdan has?l olan yaralar? tedavi etmek iştiyak?, yüksek bir derece-i şefkatte hissetmeleridir.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3041
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  ?nşirah Kardeşim ile Yunusum Kardeşim beni başka boyuta taş?d?. Kendi söylediklerime baz? sorular?m oldu. Şimdilik bir tanesi kals?n. Diğerlerini sormak dahi ilim ister.
  Biri şu;

  Mesele ehl-i tarik bir kardeşimiz vard?. Risalelere düşman tavr?n? geri döndürdü. Hatas?n? anlad?. Hata bir kaç imani ders dahi ald?. Tasdik etti. Ancak, mesleğini değiştirmedi.

  Dostlar dairesine dahil midir?
  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:09 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Dost dairesine dahildir. Çünkü taraftar olmas? yeter.
  cemaate girmemesi,tarikatta kalmas? dost dairesinde onu uzaklaşt?rmaz.

  hani üstad diyor ya;
  risalei nur 12 tarikat?n özünü ald?ğ?ndan,her tarikatc? kardeş kendi dairesinde okuyabilir.

  Kim olursa olsun,hizmetimize taraftar olsa,bidaya,haks?zl?ğa ve dalalete
  kalben taraftar olmasa dosttur.
  ister tarikatta olsun,ister olmas?n dosttur.

  Zaten üstad risalei nur dairesinde olacak şart?n? koymam?şt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Seha abicim daha iyi anlad?m san?r?m ne demek istediğinizi. Allah raz? olsun. Yaln?z aç?klaman?z zihnimde başka soru işaretlerinin oluşmas?na sebebiyet verdi. Mesela çevremde Risale-i Nur'un ad?n? duymam?ş insanlar mevcud. Ben öncelikle hakikatleri anlad?ğ?m kadar?yla anlatmaya çal?ş?yorum Risale-i Nurun ad?n? zikretmeden. Çünkü bir k?sm?n?n da önyarg?lar? var ne yaz?k ki. Onlar?n sormalar?n? bekliyorum elimdeki kitab?n ne olduğunu,mahiyetini, amac?n? veya kime ait olduğunu. Bu konuda baz? abiler ikaz ediyorlar beni. Ama aksülamel yapmas?ndan korkuyorum. Ben dün ki yaz?n?zdan şu anlam? ç?karm?şt?m: O kimselerin zihinlerindeki evham ve şübehat? gidermeye çal?şmak, imanlar?n? tahkik mertebesine ulaşt?rma gayretinde olmak yeterli. Bence başlang?ç için doğru bir tesbit. Dua ve gayret ile devam? da gelir inşaallah. Elbette süreyi uzatmamakta da fayda var. Peki daha çok insana ulaşmak m? olmal? hedefimiz,yani dostlar? art?rmak?
  Yoksa belli bir kesimi hedef kitle seçip onlarda yoğunlaşmak m??

  Gerçi şahsen "ben", öncelikli hedefimiz kendi iman? muhafaza aşamas?nday?m henüz
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:10 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Meyvenin Zeyli Kardeşim, bu konularda cevap hakk?m yok. Haddim değildir. Yanl?z teati ettirmek, bilgilerimi sizin nezaretinizde s?nayarak kendimi geliştirmek maksatl? yaz? yaz?yorum.

  Zira; baz? meseleler var ki değil tart?şmak, gerçek anlamda teatisi dahi iş bilen kardeş ve abilerin mabeyninde olmal?d?r.

  Sadece anlad?klar?m? yazmak istiyorum. Mutlak cevap olarak bakma. Bu konuda en güzel aç?klamay? san?r?m Yunusum ve Abdülbaki kardeşler yapabilir. Asl?nda esas amac?m onlar gibileri çekip seyirci olmak.
  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:10 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  seha kardeşim seyirci olamad?n?z çünkü ben sizlerden çok istifade ettim.Allah raz? olsun benim müdakkik kerdeşim.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Merak etmeyin Abdülbaki hocam. Herkes birşeylerin fark?nda. Baz? insanlar suskunluklar? ve duruşlar?yla da çok şeyler söyler ve anlat?rlar, bilirsiniz. Seha Kardeşimiz de bunlardan birisi. Allah raz? olsun hem birşeyler anlat?yor, hem de kardeşlerimizi araşt?rmaya sevk ediyor. Ve ayn? zamanda da fikir teatisi ve münazara nas?l yap?l?r, onun dersini veriyor. Allah hepinizden raz? olsun. As?l istima makam?nda olan benim. Sizlerden çok istifade ediyorum. Selâm ve muhabbetlerimle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:10 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 08.04.09, 15:15
 2. Nur Literatüründe Üç Kelime: Talebe, Kardeş ve Dost
  By Müellif-e in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.06.08, 10:03
 3. Geniş Daireleri Merakla Takip Etmeye Dair
  By köylu in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.12.07, 17:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0