Esselamunaleyküm, Hatay'da Merkezde Kur'an hıfz'ı konusunda yardımcı olabilecek hocalarımız var mı? Hakk-ı neyse baştacı...