gerçekten Nefs Ve Kankardeşi olan Şeytan her vakit soldan gelmez. zaten soldan gelince gardını alır bir aparkatla nakavt etmek için beklersin; ama iş her daim öyle olmuyor. mesela: sen zaten bak bunları biliyorsun, okudun, evdede okursun..... v.b. derslere/derse gitmene gerek yok! diye bilir. eğer hafif bir şevksizlik varsa insan buna iğva'ya meylederek gitmez derse. peki üstad buna ne diyor?

- "Şayet biri biliyor,
taallüm etmeğe muhtaç değilse
ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister.
Onun için herkese lüzumlu bir derstir.
"
Emirdağ Lahikası-1 ( 249 )


bu sebeble kardeşim şevkin mi yok Risalelere sarıl
marifet mi isterdin Risalelere sarıl
ibadette huzu mu istersin Risalelere sarıl
huzur mu istersin Risalelere sarıl
maişette sühulet mi istersin Risalelere sarıl

bakın üstad emirdağ lahikası (117)'de ne diyor:
O dâirenin haricinde, ekseriyetle bu memlekette, bu husûsi ve cüz’î ve yalnız şahsî hizmet;
veya mağlûbâne perde altında; veya bid’alara müsamaha sûretinde;
ve te’vilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye hâdisat bize kanaat vermiş.
Mâdem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir îman var,
tam bir ihlâs ve tam bir mahviyetle sebatkârane Risâle-i Nur’a şâkird ol.

Ta binler, belki yüz binler şâkirdlerin şirket-i ma’nevîye-i uhreviyelerine hissedar ol.
Tâ senin hayırların, iyiliklerin cüz’iyetten çıkıp küllîleşsin, âhirette tam kârlı bir ticaret olsun.


* * *