+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22
Like Tree7Beğeni

Konu: Nur Talebelerinin Kazançları

 1. #1
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart Nur Talebelerinin Kazançları

  Risale-i Nur, bu zamanın müdhiş yaralarına tam bir ilâçtır. Onun için, o daire bize kâfi gelmiş, harice çıkmıyoruz.

  1.İMANLA KABRE GİREREK EHLİ CENNET OLMAK..
  hakiki nur talabelerinin imanla kabre girip ehli cennet olacaklarına dair üstadımızın beyanları vardır ve bu beyanlar delillerle teyid edilmiştir.bu delillere kısaca bakacak olursak.
  1.kuranın işaret ve beşareti
  1.sadık rüya ve keşf.
  3.risale-i nurun kazandırdığı tahkik-i imana şeytanın müdahele edememesi
  4.nut talabelerinin imanla kabre girmesine dair hadsiz dualarınrahmet tarafından geri çevrilemiyeceği..
  5.üstadın sözüde senettir.  Âyet de, işaret ve beşaret-i Kur'âniyede ifade eder ki: "Risale-i Nur dâiresine girenler, tehlikede olan îmanlarını kurtarıyorlar ve îmanla kabre giriyorlar ve Cennete gidecekler." diye müjde veriyorlar.

  (Tarihçe-i Hayat - 285)

  Birinci Şua'da iki-üç âyetin işaratında, Risalet-in Nur'un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük mes'eleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden kalbime geldi:

  Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir.

  İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol; Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini görecekler.

  İkinci Emare: Risalet-in Nur'un sadık şakirdleri, hüsn-ü akibetlerine ve iman-ı kâmil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki, o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân veremiyor.

  Ezcümle: Risalet-in Nur'un bir hâdimi ve bir tek şakirdi, yirmidört saatte, Risalet-in Nur talebelerinin hüsn-ü akibetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına, yüz defa Risalet-in Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü akibetlerine ve imanla kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor.

  Hem Risalet-in Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum lisanlarıyla dualarının yekûnü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmuu itibariyle reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i iman ile kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünki herbir dua umuma bakar.

  (Kastamonu Lahikası - 19)


  Size Risalet-in Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir-iki hâdise beyan ediyorum:

  Birisi: Hatib Mehmed (Rahmetullahi Aleyh) namında ciddî bir ihtiyar talebe, İhtiyarlar Risalesi'ni yazıyordu. Tâ Onbirinci Rica'nın âhirlerinde ve merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde, kalemi "Lâ ilahe illâ hû" yazıp ve lisanı dahi "Lâ ilahe illallah" diyerek hüsn-ü hâtimenin hâtemiyle sahife-i hayatını mühürleyip, Risalet-in Nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işarî beşaret-i Kur'aniyeyi vefatıyla imza etmiş. (Rahmetullahi Aleyhi Rahmeten Vâsia.)

  (Kastamonu Lahikası - 23)


  Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senedler var.

  (Kastamonu Lahikası - 26

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 2. #2
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  2.TÜM ŞAKİRTLERİN SEVAPLARINA DUA VE İSTİGFARLARINA HİSSEDAR OLMAK.

  nur talabeleri arasına tesis olunan uhrevi amellerde ortaklık kaidesince her şakirt diğer tüm şakirtlerin sevaplarından hisse alır..
  ayrıca her nur talabesi her gün defalarca sair talabelere hem dua ediyor hemde onun adına istigfar etmektedir..
  bu noktadan olaya bakınca imanla ölen bir hakiki şakirdin sevabları mizanda günahlarına ağır basacaktır ve ehli cennet olacaktır.inşaallah..

  "Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a'mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir kardeşlerine aynı miktar defter-i a'mâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Herbiri, binler hisse alır. İnşaallah, emval-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, herbirisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler aynaların herbirisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir."
  "Demek, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız."(2)
  sinemis79 bunu beğendi.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 3. #3
  Pürheves hayal_et - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  153

  Standart

  Alıntı hicap Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  hakiki nur talabelerinin
  acaba hakiki nur talebesi nasıl olunuyor? bu konuda bilginiz varmı, bende hakiki nur talebesi olup kabre iman ile girmek isterim yardımcı olurmusunuz??
  hayal edin, sadece mutluluğu hayal edin..

 4. #4
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  Alıntı hayal_et Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  acaba hakiki nur talebesi nasıl olunuyor? bu konuda bilginiz varmı, bende hakiki nur talebesi olup kabre iman ile girmek isterim yardımcı olurmusunuz??
  SLMNALYKM KARDEŞİM....
  Hüsn-ü zannımı ziyadeleştirmek için soruyorum.......
  Sorunuzda ciddisiniz değil mi?
  sinemis79 bunu beğendi.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 5. #5
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  3.AZ AMELLE ÇOK SEVAP KAZANIR
  zamanın ahirzaman olması ve bidaların yaygın olduğu bir dönem oması itibarı ile bu zamanda iman hizmetinde buluna bir halis şakirt sahabeler gibi az amelle çok sevap kazanıyor.
  sünnete ittiba noktasında 100 şehit sevabınıda kazanabilir.  Cenâb-ı Hakka şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur’ânî’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.

  Risale-i Nur’un şakirtleri, böyle bir hâdisede mânevî mücahedeleri, inşaallah zaman-ı Sahâbedeki gibi, az amelle, pek büyük sevap ve a’mâl-i sâlihaya medar olur.kl

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 6. #6
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  4.AHİRZAMANIN BÜYÜK MÜRŞİDİNİN SOHBETİNE VE DUASINA HİMMETİNE MAZHARİYET.

  bu kazanç azim bir kardır,kesb ile gayretle elde edilmez ilahi bir lütuftur.
  hangi risaleyi açsak sevgili üstadımızla görüşüp sohbet etmiş oluruz.
  üstadımız talabelerine har daim dua etmiş ve onları himayesine almıştır.
  benim ardımdan gelen hüsrana uğramaz demiştir ve talabelerine hem dünyada hem ahirette kefil olmuştur.


  "Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, hangi Risaleyi açsa, benimle değil, hadim-i Kur'ân olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imânîyeden zevkle ders alabilir.

  Şu görüşmenin de üç meyvesi var:
  • Birincisi: Dellâllık itibarıyla mücevherât-ı Kur'âniyeyi benden veya Sözlerden ders almak; velev bir ders de olsa.
  • İkincisi: İbadet itibarıyla uhrevî kazancıma hissedar olur.
  • Üçüncüsü: Beraber dergâh-ı İlâhiyeye müteveccih olup rapt-ı kalb ederek, Kur'ân-ı Hakîmin hizmetinde el ele verip tevfik ve hidayet istemek.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 7. #7
  Pürheves hayal_et - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  153

  Standart

  Alıntı hicap Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  SLMNALYKM KARDEŞİM....
  Hüsn-ü zannımı ziyadeleştirmek için soruyorum.......
  Sorunuzda ciddisiniz değil mi?
  üstadım bediüzzaman hazretleri der ki: ben nefsimi herkesden ziyade nasihate muhtaç görüyorum

  kardeş bende kendimi nasihate muhtaç olarak gördüğümden böyle bi soru sordum hem sair kardeşlerle de istifade ederiz, hoş olmaz mı?

  evet hoş olur buyrun sizi dinliyoruz

  ayrıca bu bölümde ki yazdıklarınızı okuyup hayatıma tatbik etmeye gayret ediyorum, teşekkür ederim
  sinemis79 bunu beğendi.
  hayal edin, sadece mutluluğu hayal edin..

 8. #8
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  Alıntı hayal_et Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  üstadım bediüzzaman hazretleri der ki: ben nefsimi herkesden ziyade nasihate muhtaç görüyorum

  kardeş bende kendimi nasihate muhtaç olarak gördüğümden böyle bi soru sordum hem sair kardeşlerle de istifade ederiz, hoş olmaz mı?

  evet hoş olur buyrun sizi dinliyoruz

  ayrıca bu bölümde ki yazdıklarınızı okuyup hayatıma tatbik etmeye gayret ediyorum, teşekkür ederim
  slmnalykm......
  tamam kardeşim diğer forumda da belittiğim gibi samimiyetinize inandım inş.
  Ama sorunuzu okurken
  "Hadi yazda bende muhfelaet edeyim" edası hissettiilrdi..
  Hakkınızı helal edin...
  s.a.
  sinemis79 bunu beğendi.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 9. #9
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  [QUOTE=hayal_et;438861]kardeş bende kendimi nasihate muhtaç olarak gördüğümden böyle bi soru sordum hem sair kardeşlerle de istifade ederiz, hoş olmaz mı?

  evet hoş olur buyrun sizi dinliyoruz

  slmnalykm...
  Nûr Talebelerinin Vasıfları
  hoşlukları bu konu başlığı altında konuşalım inş.
  şimdi siz buyrun kardeşim....
  s.a.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 10. #10
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  tahkiki manada ihlası ve uhuvveti kazandırıyor...
  Risale-i Nur şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; ve vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter" derler

  Hizmet Rehberi ( 96 )

  YİĞİDO bunu beğendi.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nûr Talebelerinin Vasıfları
  By hicap in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 06.02.12, 15:45
 2. Tüm Nur Talebelerinin İsimleri
  By uygun in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.08, 11:42
 3. Ramazan Hatimlerinin Manevi Kazançları Nurlardan.
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.08.07, 23:10
 4. Nur Talebelerinin Dikkatine Arz
  By osmanoğlu in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 01.05.07, 08:38
 5. Risale-i Nur Okumanın Kazançları
  By aşur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.11.06, 15:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0