+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Ahirzamanda Benzeri Bilinmedik Günahlar

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ?nsan, yarat?l?ştan günah işlemeye meyilli bir f?tratta halk edilmiştir.
  Devaml? itaat halindeki melekler ile isyan ve inkâr içindeki şeytanlar ortas?nda, hem sevap yapmaya, hem de günah işlemeye müsait olan insan?n yarat?l?ş?nda elbette Allah’?n nihayetsiz hikmetleri vard?r.
  ?nsan bedeninde iskân edilen rûhun, hayatiyetini devam ettirebilmesi için verilen kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye denilen bu üç kuvvenin ifrât ve tefritinden meydana gelen haks?zl?k, zulüm, adâletsizlik ve günahlar; insanl?k tarihinde kara sayfalar olarak görülüyor. Ancak, bu üç kuvvenin vasat mertebesinde iş görmesini sağlayan peygamberler ve onlar?n varislerinin yapt?ğ? irşâd ve tebliğ hizmetlerinin sonuçlar? da nur gibi parl?yor.
  ?smet s?fat?ndan dolay? günahs?z olmak sadece peygamberlere mahsus bir haldir. Onlar?n d?ş?ndaki insanlar?n az veya çok günahlar? vard?r. Önemli olan günaha girmek değil, bilâkis günahta ?srar etmemek ve çabucak tövbe etmektir. Zira, âyetlere göre, Allah temiz olanlar? ve çokça tövbe edenleri sever. Cenâb-? Hakk?n, Gaffar, Settar, Tevvab gibi isimleri günahlar?n vücudunu ister. Eğer, yeryüzünde günah işleyen kimse kalmayacak olsayd?, Allah yeni insanlar yarat?r ve onlar?n günahlar?n? bağ?şlard?.
  ?nsanl?k tarihinin en dehşetli zaman? olan âhirzaman?n, günahlar bak?m?ndan çok tehlikeli bir durumu vard?r. Sevgili Peygamberimizin (asm) âhirzamanla ilgili öyle haberleri ve ikazlar? vard?r ki, onun dehşetinden bütün sahabeler ve geçmiş ümmet-i Muhammed (asm) dehşete kap?lm?ş ve onun şerrinden hep Allah’a s?ğ?nm?şlard?r. Hadis-i şeriflerin verdiği bilgiye göre, âhirzamanda bir şahs?n hatîat ve günahlar? dehşetli bir yekûn teşkil eder. Bu mânâ birden kalbine ihtar edilen Bediüzzaman “‘Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o âhirzamanda, bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlard?r ki; kâinat?n hey’et-i mecmûas?na dokunur, k?yametin kopmas?na ve dünyalar? başlar?na y?k?lmas?na sebebiyet verir?’ diye eskiden düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbab?n? gördük. Ezcümle: Müteaddit vücûhundan radyomla anlaş?ld? ki; o bir tek adam bir tek kelime ile, bir milyon kebâiri birden işler. Ve milyonlarla insan?, dinlettirmekle günahlara sokar” der. (Kastamonu Lâhikas?, s. 46)
  Bu mektubun yaz?ld?ğ? tarihten sonra yayg?nlaşan ve 1968’de ilk defa ülkemize gelen televizyon ve şimdiki internet meselesiyle, âhirzamandaki günahlara nelerin sebep olduğu ve bir adam?n bir milyon günah? bir anda nas?l işleyebileceği gözle görüldü. Radyo, televizyon ve internet Allah’?n ihsan? ve büyük bir nimeti olduğu halde, onlar?n haram keyif ve eğlencelere âlet edilmesi ve porno film gibi insan ruhunu alçaltan, hattâ insan?n mânevîyat?n? tahrip ederek insanl?ktan ç?kar?p âdi hayvanlardan aşağ? düşürmesi, hadis-i şeriflerin nelere işâret ettiğini belgeliyor.
  Ehl-i dünyan?n batt?ğ? bu çukura, ehl-i iman?n çok dikkat etmesi lâz?md?r. Boyal? bas?n ve görsel medyan?n bu müstehcen neşriyat?na göz atanlar veya onlara tiryâki olanlar, mâneviyat?n?n bozulduğunu, ibâdetlerinin ruhsuzlaşt?ğ?n? ve Nur Risâlelerindeki hakikatlara yabanc?laşt?klar?n? göreceklerdir.
  Bu âhirzaman?n geçmişte emsâli görülmemiş dehşetli günahlar?na karş? yap?labilecek en önemli vazife;
  *takvâ z?rh?na bürünerek her türlü günahlardan uzak durmaya çal?şmak,

  *Nur Risâlelerini her gün düzenli bir şekilde bolca okumak,

  *Cevşen gibi sâir evrad ve ezkârlarla meşgul olmak,

  *oksijen çad?r? hükmündeki Nurlar?n okunduğu hizmet merkezlerine devam etmek ve cemaat şahs-? mânevîsinin ortak duâ ve istiğfarlar?na dahil olmak gibi gayretlerdir.
  Cenâb-? Hak, hepimizi âhirzaman?n dehşetli günahlar?ndan muhafaza etsin ve bizlere hayat?m?z? en güzel bir şekilde noktalamay? nasip etsin, inşaallah.

  Yeni Asya-21.06.2006

  Sami Cebeci

  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Cenâb-? Hak, hepimizi âhirzaman?n dehşetli günahlar?ndan muhafaza etsin ve bizlere hayat?m?z? en güzel bir şekilde noktalamay? nasip etsin, inşaallah. amin amin

  Allah raz? olsun paylaş?m için..


  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:53 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  *takvâ z?rh?na bürünerek her türlü günahlardan uzak durmaya çal?şmak,

  *Nur Risâlelerini her gün düzenli bir şekilde bolca okumak,

  *Cevşen gibi sâir evrad ve ezkârlarla meşgul olmak,

  *oksijen çad?r? hükmündeki Nurlar?n okunduğu hizmet merkezlerine devam etmek ve cemaat şahs-? mânevîsinin ortak duâ ve istiğfarlar?na dahil olmak gibi gayretlerdir.

  birde gayei hayalin olacak.şayet yukarda say?lanlar?n yerine getirilmesi ancak gayei hayali olan insan getirir.çünkü bu insan hep hikmetli hareket edecektir.neden gayesi varda ondan.

  Allah bizi bu fitnei ahirzaman?n hadiselerinden muhafaza etsin.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart  Bence bu zamanda biz müminlerinen çok istimal ettikleri tevbedir...

  vesselam...
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 5. #5
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  günahların hafıza ile ilgili irtibatı ne olabilir

 6. #6
  Dost d!v@!ce - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Van
  Mesajlar
  13

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Cenâb-? Hak, hepimizi âhirzaman?n dehşetli günahlar?ndan muhafaza etsin ve bizlere hayat?m?z? en güzel bir şekilde noktalamay? nasip etsin, inşaallah. amin amin

  Allah raz? olsun paylaş?m için..
  duan için teşekkürler
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:54 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  günahlar?n haf?za ile ilgili irtibat? ne olabilir
  Haf?za zay?fl?ğ?na ve unutkanl?ğa sebep oluyor. Bilimsel olarak da ispatlanm?ş. Başka zararlar? da vard?r. Mesela gözün harama bir an bile bak?ş?n?n göz hücrelerinden bilmem kaç bin tanesini öldürdüğünü duymuştum ama bu rakam? tam olarak şu an hat?rlayamad?m.
  Daha bilmediğimiz bir çok hastal?k ve olumsuz etkileri vard?r insan üzerinde. Yani haram olan şeyler sadece ahiretmizi bağlam?yor. Muhakkak bu dünyada da olumsuz etkilerini gösteriyor.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:54 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 8. #8
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  günahlar?n haf?za ile ilgili irtibat? ne olabilir
  ?kinci adam ve meselesi: Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâf?z, pek çok adamlar?n dedikleri gibi dedi: "Bende unutkanl?k hastal?ğ? tezayüt ediyor, ne yapay?m?"
  Ben de dedim: "Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünkü rivayet var: ?mam-? Şâfiî'nin (r.a.) dediği gibi, Haram-? nazar, nisyan verir."
  Evet, ehl-i ?slamda, nazar-? haram ziyadeleştikçe, hevesat-? nefsaniye heyecana gelip, vücudunda su-i istimalâtla israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, t?bben kuvve-i hâf?zas?na zaaf gelir.
  Evet, bu as?rda aç?k saç?kl?k yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o su-i nazardan su-i istimalât, umumî bir unutkanl?k hastal?ğ?n? netice vermeye başl?yor. Herkes, cüz'î, küllî o şekvâdad?r. ?şte, bu umumî hastal?ğ?n tezayüdüyle, hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki: "Âhir zamanda, hâf?zlar?n göğsünden Kur'an nez'ediliyor, ç?k?yor, unutuluyor.". Demek bu hastal?k dehşetlenecek, h?fz-? Kur'an'a bu sû-i nazarla baz?larda set çekilecek; o hadisin tevilini gösterecek.  Risale-i Nur'da her sualin cevab? var hamd olsun Karatoprak kardeşim. Onun için Risale-i Nur'u çok okumam?z gerekiyor. Bu aç?dan bakt?ğ?m?z zaman sizin gayretinize hayran?m. Merak ediyorsunuz ve merak ettiğinizi soruyorsunuz. "Merak ilmin hocas?d?r" denilmiştir. Gayretiniz bol olsun ve merak?n?z eksilmesin kardeşim.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:55 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 9. #9
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Osmanoğlu ağabey,tevafuk etti bugunkü bir konumuza eklediğiniz bu konu.
  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı
  "Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme.
  osmanoğlu abim harama nazardan kas?t nedir?
  Neler giriyor yani kapsam?na?
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:55 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  [quote=Meyvenin Zeyli]
  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı
  "Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme.


  osmanoğlu abim harama nazardan kas?t nedir?
  Neler giriyor yani kapsam?na?
  Kardeşim, benim yukar?daki mektuptan anlad?ğ?m, zaten sizin de al?nt? yapt?ğ?n?z cümlede gayet aç?k. "nâmahreme nazar etme." Karatoprak kardeşimizin sorduğu sual "günahlar?n haf?za ile irtibat?" olduğu için, yukar?daki mektup bu konuda aç?klay?c? olur diye düşünmüştüm.
  Üstad?m?z da namahreme nazar etmenin insan bedeninde nas?l -su-i istimalât yoluyla- su-i tesire sebep olduğunu çok aç?k şekilde beyan etmiş.
  Burada dikkat edilmesi gereken bir ifade var: " HARAM-I NAZAR". Yani bakman?n haram olan?. Yani benim anlad?ğ?m kadar?yla; neye bakarsan?z bak?n?z sizin nazar?n?z art niyetli ise, haramlar? çağr?şt?r?yorsa, o bak?şla haram? hat?rl?yorsan?z bu bak?ş sizde su-i tesir icra edecektir diye anl?yorum. Doğrusunu Allah bilir. Belki daha iyi anlayan ve daha detayl? anlatabilecek kardeşlerimiz vard?r diye de düşünüyorum.
  Selâmlar?mla...
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 18:56 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ahirzamanda 'X' Kromozomu Baskındır
  By Ebu Hasan in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.11.19, 21:18
 2. Ahirzamanda Evlat Sayısı?
  By Erol SARI in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.02.08, 18:48
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 09:31
 4. Ahirzamanda Musibetzede Genç
  By Tılsım in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.09.07, 14:23
 5. Ahirzamanda Dindar Kadınlar
  By aşur in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.09.07, 09:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0