+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16
Like Tree3Beğeni

Konu: Ben Kendimi Beğenmiyorum, Beni Beğenenleri de Beğenmiyorum

 1. #1
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart Ben Kendimi Beğenmiyorum, Beni Beğenenleri de Beğenmiyorum

  Yoksa hâşâ kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etmek vehodfüruşluk etmek ise; Risale-iNur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlâs sırrını bozmaktır. İnşâallah Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini müdafaaettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi,bizi de manen müdafaa edip kusurlarımızıafvettirmeğe vesile olacaktır. EmirdağLahikası

 2. #2
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  [Malûm olsun ki; ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini ilân etmek ve za'f-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Yoksa, hâşâ kendimi ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefs-i emmaremi beğendirmek ve medhetmek değildir. Hem Risale-i Nur zahiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena etmiyorum. Belki yalnız Kur'anın bir tefsiri ve Kur'andan mülhem bir tercüman-ı hakikîsi ve imanın hüccetleri ve dellâlı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum… Şualar

 3. #3
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  …Hâlık-ı Rahîmime hadsiz şükrolsun ki; kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıblarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefs-i emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. ...Evet kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya riyakârane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin, âmîn! Emirdağ Lahikası

 4. #4
  Pürheves hayal_et - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  153

  Standart

  ben daha o mertebeye gelemedim gösterişten ve riyadan uzak durayım diyorum ama malum nefsim var
  her işe burnunu sokup ortalığı karıştırıyo
  fırsat buldukça iyi olmaya çalışıyorum
  fırsat buldukça risale derslerine gitmeye çalışıyorum
  sünnetleri yerine getirem diye uğraşıyorum

  ama benim öyle büyük bi nefsim var ki bazı beni alı koyuyor, men ediyor
  hacıyım hocayım diyen kişilerin ukalıklarını, hatalarını gözümün önüne getirip koyuyo al işte bunlar gibimi olacaksın diyo işte o zamanlarda
  ne varsa hepsini siliyorum ama nefsime diyorum:

  sizler hata yapıp günah işleyen sonra tövbe eden kullar olmasaydınız sizi helak eder yerinize hata işleyip sonra af dileyen tövbe eden kullar yaratırdım mealinde ki ayeti hatırlatıyorum

  ve diyorum:
  beşer zulmeder, kader adalet eder.

  bizler hata ve küsurdan beri olsaydık; bize insan değil melekiyet kesbetmiş olacağımızdan melek denilirdi,
  ama canımı yakanlar için üstadımın dediği gibi diyorum:

  zalimler için yaşasın CEHENNEM
  zalimler için yaşasın CEHENNEM
  zalimler için yaşasın CEHENNEM


  hayal edin, sadece mutluluğu hayal edin..

 5. #5
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  küllî hizmetlerinin neticesinde talebelerinin ve bütün ehl-i imanın en büyük medh ü senalarına, hürmet ve muhabbetlerine en lâyık, en elyak ve kabul etmesi hakkı iken,

  bilak
  is o aziz zât, kendisini ziyarete gelenlere ve Risale-i Nur eserlerini okuyup o eserleri ilim ve iman hakikatları dersinde, asrın bütün ilim ve isbatları üstünde görerek hayran kalanların en samimî hürmet ve senalarından mütemadiyen kaçınmış ve müteaddid mektublarında:

  "Ben de sizin bu ders-i Kur'aniyede bir ders arkadaşınızım. Ben en ziyade muhtaç ve fakir olduğumdan, bu kudsî hakikatlar en evvel bana ihsan edilmiştir. Ben makam sahibi değilim. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Ka
  rdeşlerim, sizi bütün bütün kaçırmamak için nefsimin gizli çok kusurlarını söylemiyorum." diye kendisine yapılan medihleri ve hürmetleri reddetmiş.

  Ve gaye-i hayatını yalnız hakaik-i imaniyenin neşrine hizmet bilmiş. Dünyevî bütün menfaatları, o hizmeti uğ
  runda feda etmiş…

  Emirdağ Lahikası

 6. #6
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  …şimdiye kadar

  sana Gavs dedik, Münci dedik, Kutub dedik hiçbirini kabul etmedin
  .

  Veli dedik, Hazret dedik, asla iltifat etmedin.

  İsmini ve resmini, nam ve nişanını hep unutmak ve unutturmak istedin.

  Kendini hâk ile yeksân ettin, son Ebu't- türab da sen oldun
  .

  Senin Kur'an hâdimliğinin meddahı ve vassafı o Hutbe-i Ezeliye iken, biz âcizler seni nasıl medh edebilirdik, nasıl tarif ve tavsif edebilirdik.

  Hasan Feyzi

  Siracünnur

 7. #7
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Benden sual ediyorsun: "Neden senin Kur'ân'dan yazdığın Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazan bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor."

  Elcevap (güzel bir cevaptır): Şeref, i'câz-ı Kur'ân'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâpervâ derim:
  Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, iz'andır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki:
  Eski zamanda, esâsât-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi. Fakat şu zamanda, dalâlet-i fenniye elini esâsâta ve erkâna uzatmış olduğundan, her derde lâyık devâyı ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl, Kur'ân-ı Kerîmin en parlak mazhar-ı i'câzından olan temsilâtından bir şulesini, acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i Kur'ân'a ait yazılarıma ihsan etti.
  Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü'l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hattâ nefis ve hevâ teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silâha mecbur oldu.
  Elhasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilât-ı Kur'âniyenin lemeâtındandır. Benim hissem, yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, devâ Kur'ân'ındır.
  merdümgiriz bunu beğendi.

 8. #8
  Dost lokman25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  30

  Standart

  allah razı olsun kardeşim emeyine sağlık.
  merdümgiriz bunu beğendi.

 9. #9
  Müdakkik Üye aczmendi reşha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  652

  Standart

  ve bihi nesteinu

  Risale-i nurun üstadı azamı (r.a) kendini beyenmemesi olması gerekendir,mesleğimizde acz mevcuddur.. Fakat bunu yapmak ve başkalara göstermekten men edilmişiz, Allah'a karşı bilmemiz gereken bir hal..

  Üstad r.a mesleğin tüm seyrini ve meslek erbabının gçeceği (üstadının) peşinden gideceği o kısa tariklerde yollarda (acz,fakr,şefkat,tefekkür) tüm detayları ile o makamların hallerini yazmış taki iltibas edilmesin..

  Mesela: Mesleğimizde, Mürşid (ihva) büyük ağabey konumuna gelen zatların kendi iç alemlerinde (Rablarine karşı olması gereken hal) ve ders arkadaşlarına karşı (mürşidlik vaziyet takınmadan), mürşidlik vazifesini (mürşide ve ihvana düşen kısmını) kardeş gibi şefkat ile eda etmek (buna makamı müşiriyetin evamirini tebliğ eden nefer veya o neferin yardımcısı olan neferlerde denilebilinir)..Yani Risale-i nurları ehil olanlara ders vermek..

  Mesela: Üstad r.a Allaha karşı olan hallerini,seyrini ve mertebeleri tüm ayrıntılıraı ile talebelerine yazar.. Ben kendimi beyenmiyorum der, sizlere ders arkadaşıyım der..ileahir.. Peki Bu ifadeleri dediği ve erkan ve varis talebeleri üstadlarına nasıl bakmışlar ? barla lahikasında Üstadlarına yazdıkları mektublar ne diyor..

  Demekki Mesleğimizde ihvan (mürşid) abi konumuna gelmiş zevatların kendilerini beyenmemeleri,makam sahibi görmemeleri,kendilerini ders arakadşı bilmeleri,onlara düşen kısmı ve olması gerekendir.. Amma vazife var,irşad var,nasihat var dersler var hizmet var,bilmeyenin bilenden ders alması var.. Yani birde abisine ihvanına(mürşidine) karşı ders ve sohbet alma konumunda olanın yapması ve seyrine uygun halleri var.. Bu noktadan barla lahikasına bakılırsa neler görülür ?

  Bir üstadlık Üstad (r.a) a mahsustur.. Geriye kalır Risale-i nur talebelerinin ,Risale-i nur hizmetinde ve irşadında seyrlerine ve hizmet halkalarına uyguh takınmaları gereken tavırlar vazifeler ve haller, bunlarda fıtridir zatten.. Mesela Her kes kendinden üstte olana(üst halkada olana) talebe olur ders alır,Kendinden lat halkada olana ders verir(mürşidlik vaziyeti takınmadan) kendini o kardeşine ders arkadaşı bilir,.. Aynı halkada olanların birbirlerine karşı ahlleri ve tavırları ise uhuvvet ve hıllet mesleğine bakar..

  Risale-i nur dairesi halka halka ve daire dairedir..
  1-üstad r.a
  2-sahibler
  3-erkan ve varisler
  4-hasların hası talebeler
  5-has talebeler
  6-talebeler
  7-kardeşler
  8-dostlar.. gibi (bu sıralama maksada işaret içindir sadece)

  Her halkada olanın bir üstte olana karşı tavrı ve muemalatı başka, kendine ihvan(mürşid) bildiğine başka (bu kalbe mazhariyeti esmaya ve muhabbete bakar zorlama yoktur).. Hizmette ise kime hangi vazife verilmiş vazife taksimine göre herkes kendine düşeni nurlara uygun eda etmeye çalışır..

  Şimdilik tüm nur camiasının bir araya gelmesini beklemek muhali taleb gibi görünsede Allahtan ümid kesilmez, ginede herkes kendi hizmet halkasında mümkün mertebe nurlara uygun olarak anladıklarını tatbik etse inşaallah ilerde daha şahane ihsanlara mazhar oluruz hep beraber..

  hulasa: Üstadı bir mehdi, bir kutd-u azam bir müceddid,bir varisi nebi r.a vb. biri bilip o nazar ile nazar edenler (barla lahikasında erkan ve varislerin mektubları bunu gösterir) Üstadların dan bekledikleri himmeti yardımı irşadı,üstadlarının eline verilen nurlar ile almışlar bulmuşlar, bu nimete en fazla mazhar olanlar Üstadlarına en yüksek mertebede nazar edenler olmuş,mektublarını bu nazar ile okuyunca görülmektedir.. Yani üstad r.a kendi nefsini kusurlu görmesi beyenmemesi,nefsi ne mana-i ismi noktasından muhabbet edilmesine müsaade etmemiş, üstad r.a muhabbet edenler mana-i harfi ile,hem vazifedarlığına hemde bizzat kendisine muhabbet etmişler ,edenlerin isabet ettiğini nurlarda görmekteyiz.. mesela. Burdurlu ehl-i kalb bir kardeşinin üstadına muhabbeti ve beklediği himmet, mesela,üstadın kardeşinin üstadından beklediği himmet ve ettiği nazar,mesela... ileahir..diye anlıyoruz,kanaatimizde bu minvaldedir,anladıklarımızı anlatmak için yazılanlar maksada işaret eder inşaallah..
  merdümgiriz bunu beğendi.

  اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

  aczmendi reşha


 10. #10
  Pürheves merdümgiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  192

  Standart

  Evet her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veyaşeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakk'a bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır
  Konu merdümgiriz tarafından (23.06.11 Saat 21:50 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ben kendimi affedemesem bile Sen beni affet...
  By gamze-i_dilruzum in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.04.13, 17:12
 2. Anne Kendimi avutmaya Gücüm yok..!!
  By BiRDüNYaUMuT in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.13, 15:17
 3. Kendimi bulsam Allah sevgisinde...
  By zafer.risale in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.12.11, 11:57
 4. Simsiyah Gözlerinde Kendimi Bulduğum Yar...
  By nihannn in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.07.07, 18:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0