+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 26

Konu: Zalimler İçin Yaşasın Cehennem mi?

 1. #1
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Zalimler için yaşas?n cehennem diyoruz.(san?r?m bediüzzaman hazretleri diyor,eşref ziyan?n bir ezgisinde bununla ilgili bir parça var orada söz k?sm?nda bediüzzaman said nursi yaz?yorda)Yada bir kitapç?kta okumuştum müzlüman?n görevlerinden bir tanesinde bize düşmanl?k yapanlara bizlerde düşman olmal?ym?ş?z.

  Şimdi sorum şu:Bir hizmet eri olarak inş bizim bu tip zalim insanlara karş? ecevite yap?lan yorumlar gibi bir üsluplam? cevap vermeliyiz,yada içimizde nefret olsa bile bunu d?şa vurmay?p onun için arkas?ndan dua ederek mi karş?l?k vermeliyiz?
  sayg?lar...
  Eğer Arkas?ndan gereksiz konuşmalar?n bize faydas? olacaksa konuşal?m, Fakat san?r?m buna gerek yok. Duay?da Ömrünü ALLAH?n emir ve yasaklar?na uygun bir şekilde hayat geçirip Ahirete intikal etmiş kişiler için edelim. Üstad ne güzel demiş bizde sadece onu diyelim ZAL?MLER ?Ç?N YAŞASIN CEHENNEM. O zalimler kendini bilir

  SELAM ve Dua ile
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 2. #2
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı EnVaR Nickli Üyeden Alıntı
  Duay?da Ömrünü ALLAH?n emir ve yasaklar?na uygun bir şekilde hayat geçirip Ahirete intikal etmiş kişiler için edelim.
  zalimlere de iyi niyetle bakmam?z? nas?l değerlendirebiliriz?Onlar içinde dualarda bulunmak yaad iyi niyetle düşünmek uygun mu?
  98- Ölülerin Şerriilerini Anmak Bab? [287]

  149-.......Bize Amr ibnu Murre, Saîd ibnu Cubeyr'den; o da ?bnu Abbâs'tan tahdîs etti ki, ?bn Abbâs (R) şöyle demiştir: Allah'?n la'neti üzerine olas? Ebû Leheb Abdu'1-Uzza ibn Abdilmuttalib, Kureyş'i Safa üzerinde toplad?ğ? günün bak?yyesinde Peygamber(S)'e hi­taben: "Tebben leke( = Yûh sana, helak ve ziyan sana)" demişti. ?şte bunun üzerine: "Ebû Leheb *m iki eli kurusun, kendisi de kurudu helak oldu" sûresi indi [288].

  [287] Buhârî, ?slâm'a zarar verenlerin, ?slâm'? körletmek yolunda tertîbler ve tuzak­lar yapanlar?n bu kötülüklerinin söylenmesi ve onlar?n açt?ğ? kötü ç?ğ?rlar?n yok edilmesinin cevaz?n? anlatmak için geçen bab?n ard?ndan bunu getirmiştir.

  [288] Peygamber (S) "yak?n h?s?mlar?n? « Ve en yak?n akraban? uyar."(eş-Şuarâ:214) âyeti indiği zaman, Safa tepesine ç?k?p Kureyş'e nida etmiş ve onlara ?slâm'a girmeyi Öğütlemişti. ?şte o gün amucas? Ebû Leheb: "Tebben leke = Yûh sana, bizi bunun için mi buraya toplad?n?," diye ağz?n? bozmuştu. Bunun üzerine Tebbet Sûresi inmiş ve Ebû Leheb, ebedî olarak ?lâhî rahmetten uzak kalm?şt?r. Bu sûre bütün de­virlerde Ebü Leheb t?ynetinde olanlar?n, onun şahs?nda rahmetten uzak kala­caklar?n? insanl?ğa îlân etmektedir.

  Hadîsin, sahâbîninin mürseli olduğu, çünkü ?bn Abbâs'?n o vakit küçük bir çocuk olduğu ve la'net sözünü ?bn Abbâs'?n söylediği hususlar? da dikkat­ten kaç?r?lmamal?d?r. Bu hadîs, eş-Şuarâ:214 âyetinin tefsîri s?ras?nda tekrar ge­lecektir.


  214. Ve en yak?n akraban? uyar.

  214. Cenab-? Hak, o Yüce Peygamberine şöyle de emir ediyor: (Ve) Ey Resulüm!, (en yak?n akraban? uyar) sana derece derece yak?nl?klar? olan kimseler de küfür ve isyandan sak?nd?r, yaln?z bir yüce yarat?c?ya duada, ibadette bulunmalar?n? kendilerine tebliğ et, buna muhalefetin ne kadar büyük azab? gerektireceğini onlara ihtar buyur. "Rivayet olunuyor ki: Bu âyeti kerime nazil olunca Resûl-i Ekrem Efendimiz, safa tepesine şeref vermiş, ve nida buyurarak kureyş taifelerini taplam?ş, onlara hitab ederek: Ey Keab oğullar?!. Ey Abdulmuttalib oğullar?!. Ey Haşim oğullar?!. Nefislerinizi ateşten koruyunuz. Ey Ebubekir'in k?z? Ayşe!. Ey Ömer'in k?z? Hafza!. Ey Muhammed'in k?z? Fatima!. Ey Muhammmed'in halas? Safiye!. Nefislerinizi ateşten koruyun. Çünkü, ben sizden bir şey bertaraf etmeğe kadir değilim. Diyerek öğüt vermiştir. Şöyle de nakledilir ki: Yüce Peygamber, sefa mevkiinde toplanan Kureyş topluluğuna hitaben buyurmuş ki: "Şu dağ?n arkas?nda bir süvari bölüğü var, üzerinize hücum etmek istiyorlar" diyecek olsak beni tasdik eder misiniz?. Onlar da demişler ki:

  Evet.. Tasdik ederiz, biz senden doğruluktan başka bir şey görmedik. Bunun üzerine o Yüce Peygamber de buyurmuş ki, öyle ise ben sizi şiddetli bir azaptan korkutucuyum. Art?k benim sözüme itimat ederek öyle bir azab? gerektirecek hareketleri terk ediniz. Böyle pek iyilik sever bir tenbihe rağmen Ebu Cehl, Ebu Leheb gibi kâfirler, sen bizi bunun için mi buraya toplad?n? diyerek dağ?l?p gitmişlerdir.

  Buhariden
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 3. #3
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Elbetteki hidayet ALLAH'tan inşALLAH Zalimlik yapanlarda Hidyaet'e ulaş?rlar fakat Üstad şöyle der,
  "Zarara r?zâs?yla girene merhamet edilmez ve lây?k değildir." 13, söz
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:14 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "Bu asr?n acip bir hassas?d?r. Bu as?rdaki ehl-i ?slam?n fevkalade safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi, binler seyyiat? işleyen ve binler manevi ve maddî hukuk-u ibâd? mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar ç?kmas?d?r. Bu suretle, ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlet ve tuğyan, safdil taraftarla ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatas?na terettüp eden musibet-i âmmenin devam?na ve idamesine, belki teşdidine kader-i ?lahiyeye fetva verirler; "Biz buna müstehak?z" derler.

  Hem âlicenâbâne affetmek ise, yaln?z kendine karş? cinayetini affedebilir. Kendi hakk?ndan vazgeçse hakk? var; yoksa başkalar?n?n hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakk? yoktur, zulme şerik olur"


  Kastamonu Lahikas?, s. 24
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:14 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Dost ReBuMeYsAk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  49

  Standart  Eğer zalim bir adama merhamet edersek onun zulmüne mağruz kalmış mazlumlara merhamet etmemiş oluruz..

 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı ReBuMeYsAk Nickli Üyeden Alıntı


  Eğer zalim bir adama merhamet edersek onun zulmüne mağruz kalm?ş mazlumlara merhamet etmemiş oluruz..
  Ne yaz?kki zulmüne mağruz kalm?yoruz, zulmüne ortak oluyoruz Allah muhafaza!
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:14 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Ya haz?r yeri gelmişken hak kavram?n? Rabbimiz bizim r?zam?za b?rakm?ş.Biz zalimlere,ölülerin arkas?ndan hakk?m?z? helal etmeyebiliriz fakat etsek daha iyi olmaz m??Bunda bir uygunsuzluk yoktur değil mi,gerçi kişiye bapl? fakat böyle davranmak yak?ş?kl? bir durum mu?
  Mübarek birazda öbür tarafa b?rak bütün hesab?n? burda halletme .. Öbür tarafada b?rak .. Öncelikle müslüman kardeşlerine hakk?n? helal et ... B?rak din düşmanlar?n?n hakk? hukuku diğer tarafa kals?n ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 8. #8
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Diyorum tavsiyede ediyorum ... K?ssasa k?ssas .. Merhamet etmeyene merhamet etme ... Defteride dürük ...
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  De peygamberimize o kadar hakaretler yap?lm?ş fakat O(sav)40 defa kap?lar?na gitmiş...Onlar?n da akl?lar? vard? değil mi?
  Allah resulu böyle davran?yorsa bizlerin genelde helal etme kuram?nda olmas? gerekmez mi acaba?
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 9. #9
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Yaşarken tebliğ etmek vazife amaeğer iman etmeden tevbe etmeden bu dünyadan göçtüyse...dua etmemiz doğru olur mu hiç?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 10. #10
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  zarara rızasıyla girene merhamet edilmez..
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!!!!!!
  By _vatan_ in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.06.14, 11:19
 2. Zalimler için yaşasın cehennem!!!
  By YİĞİDO in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.11, 11:36
 3. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!!!
  By MuhammedSaid in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 15.11.09, 20:26
 4. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem
  By ahsen-i takvim in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.02.09, 14:59
 5. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.12.08, 07:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0