+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Cevşenül Kebirin İçinde Bulunan En Güzide Bölümlerden Biri

 1. #1
  Ehil Üye BED_RA_KA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  MARMARİS
  Mesajlar
  1.200

  Standart Cevşenül Kebirin İçinde Bulunan En Güzide Bölümlerden Biri

  Celcelutiye Cevşen kadar tanınıyor olmasa da belki onun kadar kıymetli, kudsî bir duâ... Duâ ibadetin özü ve sırrı. Sırrın sırrı yine duâ sırrıyla açılıyor, tıpkı kocaman kapının küçücük anahtar şifresiyle açılması gibi... Celcelutiye şifrelerle dolu bir duâ manzumesi... Hem de istikbale bakan gaybî bir duâ... Duânın kaynağına bakıldığında ne kadar temiz bir kaynaktan aktığı görülecektir. Hz Ali’ye Peygamberimiz (asm) öğretmiş, ona da Cebrail (as) bildirmiş.
  Bediüzzaman, Risâle-i Nur’un onun sinesinden çıktığını ve mânevî veledi olduğunu söyler. Yani Nur Risaleleri bir duâ mahsulü, anlaşılması da yine duâ ile olsa gerek. Cevşen ve Celcelutiye bütünlüğü birlikte okunarak anlaşılacak bir kitap Nur risâleleri... Nur risâlelerinin mânâları kavrandıkça iki duânın da derinliklerine inilmiş olunacak aynı zamanda... İkisi de birbirini açan şifreler... Hepsi bizi kâinatın şifrelerini çözen Kelâm-ı Ezelî, Kur’ân-ı Mübîn’i anlamaya götüren basamaklar...
  Aslı Süryanice olan duânın meali okunduğunda görülecek ki sanki Bediüzzaman’ın hayatı bu duâ ile şekillenmiş, adeta kendisi için kabul edilmiş bir duâ olmuş.
  Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de şöyle der: “Ben Celcelutiye’yi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak kendim bizzat hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Benim için gayet fıtrî ve dertlerime alâkadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu.” İlgili bahsin tamamı okunduğunda şevk ve heyecan verici olduğu görülecektir. İmam-ı Gazali’nin ifadeleriyle dünya ve âhiret hazineleri bulunan bu duânın içinde İsm-i Azam var. (daha fazla bilgi icin)

  (Dinlemek icin), (Resimlerle beraber indirmek icin) (dosyalari indirmek icin yardim)


  hepsi geçici , hizmet kalıcı
  hepsi anlık , hizmet ömür boyu
  hepsi çocukça , hizmet mertce
  hepsi öylesine , hizmet ölesiye
  --------İNŞALLAH-------- 2. #2
  Ehil Üye tazarru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1.374

  Standart

  Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâma Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki: Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e (asm) dedi ki:

  “Yâ Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”

  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?” dedi.

  Cebrâil Aleyhisselâm:

  “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.” Diye cevap verdi.

  Peygamber Efendimiz (asm):

  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.

  Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:

  “Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki: 1-Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı! 2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı! 3-Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi. 4-Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı! 5-Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi. 6-İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi. 7-Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı. 8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi. 9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”1
  " Ey Rabbim,
  Kuran'ı kalbimin baharı,sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı Senden niyaz ediyorum."
  O, “ben Senin Rabbin değil miyim?” dedi. Sen “Evet” dedin. “Evet” demenin şükrü nedir, bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakr u fena dergahındaki halkaya katılmaktır...

 3. #3
  Ehil Üye tazarru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1.374

  Standart

  İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!”2


  Üstad Bedîüzzaman hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” unvanıyla Otuzuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından çıkarabiliyoruz.3

  Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması,4 bir çok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da ortaya çıktığını gösteriyor.

  Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali (ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahsediyor. Hazret-i Ali’ye (ra):

  “Ercûze’nde benden bahisle “Kendini muhafaza et.” Demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretin yok mu?” diye soruyor.

  Hazret-i Ali radiyallahü anh da şöyle cevap veriyor:

  “Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”

  Üstad hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini kaydediyor.5

  Celcelutiye Süryanice yazılmış açık ve anlaşılır bir dua nazmıdır. Kimi beyitler peş peşe gelen bir iki beyitle özetlenmiş olarak verilmiş olduğundan, söz konusu beyitlerin müstakil meali verilmemiş gibi gözükse de, genel itibariyle meali verilmeyen beyti yoktur.

  Bize okuyup feyiz almak düşüyor.


  Dipnotlar:

  1. İmam-ı Gazâlî, Celcelûtiye, s.5,6

  2 Lem’alar, s. 193

  3. Lem’alar, 193, 198

  4. Lem’alar, s. 326; Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 107

  5. Lem’alar, s. 324

  " Ey Rabbim,
  Kuran'ı kalbimin baharı,sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı Senden niyaz ediyorum."
  O, “ben Senin Rabbin değil miyim?” dedi. Sen “Evet” dedin. “Evet” demenin şükrü nedir, bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakr u fena dergahındaki halkaya katılmaktır...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Biri elma, biri ayva, biri muz...
  By Hümâ Sultan in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.06.14, 19:55
 2. ABD'de Bulunan İlginç Yaratık
  By muhammed54 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 22.11.09, 03:59
 3. CevŞenül Kebİr
  By HakanBa in forum Dualar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.01.09, 09:07
 4. Biri Ablamız, Biri Bacımız
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.12.08, 18:29
 5. Küfürbazın Biri Gitti Biri Geldi
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.07, 08:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0