+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 29

Konu: "Nurcular ve İktidar"

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  "NUR"CULAR VE ?KT?DAR

  Bülent ECEV?T


  Devrim düşmanl?ğ?na, gerici hareketlere karş? uyan?kl?k, Demokrat Parti iktidar?n? gözle görülür ölçüde rahats?z etmektedir. Böyle uyan?kl?k belirtileri karş?s?nda, iktidar ileri gelenleri ve sözcüleri, sorumlu Hükümet adamlar?, en sert tepkileri göstermektedirler. Ayd?n gençliğin, devrimleri koruyucu teşebbüslerine, mitinglerine engel olan iktidar, devrimler üzerinde gösterilen hassasiyeti protesto etmek istiyenlerin miting müracaatlar?na ise derhal müspet cevap verilmekte, belki de böyle müracaatlar? bile teşvik etmektedir. Demokrat Parti iktidar?n?n Cumhuriyet devrimlerine karş? cephe almad?ğ?na, gerici hareketlerle birlik olmad?ğ?na inanmak art?k elde midir?
  Bir Said-i Nursî vard?r: Maddî varl?ğ?n? maşlah, sar?k ve şemsiye alt?nda ve lüks otomobil karoserilerinde gizleyerek ulûhiyete ermeğe çal?şan bu kimsenin dinî görüşleri, Kur'ân yorumlar? baz?lar?nca değer taş?yabilir; ama bu görüş ve yorumlar?n? yayarken kanunlar?n yasak ettiği yollara başvurduğu, siyasî maksatlar güttüğü, dini siyasete alet ettiği, memlekette 31 Mart Vakas?ndan beri türlü örnekleri görülen tehlikeli tahriklerde bulunduğu, hattâ yurt d?ş?ndan da kuvvet alarak rejim değiştirmeğe çal?şt?ğ?, üstelik bu yöndeki çal?şmalar? s?ras?nda Devletin adliye cihaz?na ve emniyet kuvvetlerine aç?ktan meydan okuduğu, kendi bast?r?p dağ?tt?ğ? yaz?l? vesikalar? ile ortadad?r.
  Buna rağmen, D.P. ?ktidar?, ?stanbul Üniversitesindeki Said-i Nursî müridi öğrencilerin gerici eğilimlerini aç?ğa vurmak uğrunda kanunlar? ihlhal etmelerine kay?ts?z kalabilmek için elinden geleni yapmakta, onlar?n şehir içinde Toplant? ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa ayk?r? davran?şlar?na mümkün olduğu kadar göz yummağa çal?şmaktad?r. Fakat birkaç gün sonra, ayn? ?stanbul Üniversitesindeki, Atatürk'ün devrimlere bekçilik öğüdünü medenî ve demokratik usullerle yerine getirmek istiyen devrimci gençleri, demokrasiyle asla bağdaşam?yacak bir polis idaresinin s?k? bask?s? alt?na almakta, onlar?n miting müracaat?n? reddettiği gibi, Üniversite bahçesindeki masum bir toplant?lar?n? da, üniversite bağ?ms?zl?ğ?n? hiçe sayarak dağ?tt?rmaktad?r.
  Gerçi baz? iktidar liderlerinin art?k Nurculuk hareketinden korkmağa, bu hareketin kendi siyasi nüfuzlar?n? da k?racak bir ölçüye vard?ğ?ndan kayg? duymağa başlad?klar? görülüyor. Ama, bu hareketin kendisinin mi, yoksa bu harekete karş? al?nacak gerçekten müessir tedbirlerin mi, gerilik eğilimlerinden başka pek az dayanağ? kalm?ş Demokrat Parti için daha tehlikeli olacağ?na henüz karar verememiş olduklar? da anlaş?l?yor. Bu arada meseleye, memleket menfaatlerinin ne yolda davranmay? gerektirdiği aç?s?ndan da bakt?klar?n? gösterir bir belirti henüz ortada yoktur.
  O yüzden öyle bir çelişme ve karars?zl?k içine düşmüşlerdir ki, bir yandan dolaplar?nda Nurculuk risaleleri bulunan gençler hakk?nda kovuşturma yap?ld?ğ?, öte yandan o risaleleri yazan kimsenin memlekette geniş bir propaganda gezisine ç?kt?ğ? haberleri, iktidar organ? gazetelerde yanyana yay?nlanmaktad?r. Üzerlerinde Risale-i Nur taş?yanlar yer yer tevkif edilirken, ayn? Risale-i Nur, Demokrat Parti iktidar?n?n desteklediği, yer yer paras?z dağ?tt?ğ?, D.P. Ocak binalar?n?n kap?lar?na yap?şt?rd?ğ? bir gazetede (“Hür Adam”) tefrika edilmektedir.
  Bu durumda, ortada iki ihtimal vard?r. Demokrat Parti, ya, Said-i Nursî ile ve onun adamlar? ile hâlâ işbirliği yapmakta, ald?ğ? baz? tesirsiz tedbirler kamuflajdan öteye gitmemekte, ya da Said-i Nursî'ye ve emrindeki kuvvetlere karş? kanunlar?n ve memleket menfaatlerinin gerektirdiği müessir tedbirleri alam?yacak bir duruma gelmiş bulunmaktad?r. Her iki ihtimalin de doğru olmad?ğ?na inan?labilmesi için, iktidar ileri gelenleri, hele bu konuda iktidar sözcülüğünü üzerine alm?ş görünen Başbakan taraf?ndan, yukar?da ancak birkaç örneğini verdiğimiz çelişme ve karars?zl?klar tatmin edici bir şekilde izah edilmek gerekir.

  12.01.1960 ULUS

  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Yukar?da Ecevitin 1960 y?l?nda yazd?ğ? bir yaz?y? paylaşmak istedim.
  Bu yaz?s?ndan 1 y?l sonra da rahmetli Menderes as?lm?şt?. Mekan? cennet olsun demokrasi şehitimizin..
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 3. #3
  Dost edalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  17

  Standart

  amin..sayenizde tarihi bir yazıyı ve tarihi bazı gerçekleri öğrenmiş olduk. Allah razı olsun..

 4. #4
  Dost Gülfem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  8

  Standart

  ALINTI ?Ç?N TEŞEKKÜRLER...
  fakat hep söylerim bu tarz çekip alma uslubu,kişileri anl?k ,yada bulunduğu konumda, o günkü ç?kar düşünceleri ile fikir üretme ameliyesinde, ahanda yakalad?m der gibi...
  tabi anadan babadan torpilli biz islam? yolda bulmuş bu talih için extradan şükretmesi gereken kuşak,esasen yar? ümmi de olduğundan,çukurlardan ç?kmaya çal?şan,yada çukurda olanlar? anlama zahmetine girecekde değiliz...
  fakat en az?ndan kendimizi s?f?r bilsek,başkalar? ile uğraşmaya zaman?m?z olmazd?...
  "Hakk kat?ndaki mevkini O' na olan teveccühünle,insanlar aras?ndaki yerinide onlar?n sana olan davran?şlar? ile tart?p değerlendirebilirsin.
  Hakk' tan bir lahza gafil olma,insanlar içinde insanlardan bir insan ol"..
  ***
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.
  hakk\' dan bir lahza gafil olmayan,insanlar içinde insanlardan bir insan olmak istiyorum.

 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Sevgili Gülfem; Geçmişimizin baz? siyasi olaylar?n?, nur harekat?n?n nas?l evrelerden geçtiğini, ne zorluklar çekildiğini de bilmek öğrenmek durumunday?z değil mi? Düşün, risale-i nurlar?n toplat?ld?ğ?, taş?yanlar?n tevkif edildiği dehşetli bir zamanda DP parti nurculara destek oluyor. Daha doğrusu halka destek oluyor. Halk?n isteklerini yerine getiriyor. "Halk?n kendi kendisini yönetmesi" olarak (ilkokuldan beri bize öyle öğrettiler) demokrasiyi tam uyguluyor. Hem de canlar? pahas?na..
  "ahanda yakalad?m der gibi..." derken ne anlamda kulland?n?z bilmiyorum. Lakin amac?m?z kimsenin aç?ğ?n? yakalamak değil ve olamaz. Sadece gerçekleri yakalamak, doğrular? öğrenmek, geldiğimiz bu günlerin değerini bilmek. Şu anda çok şükür risale-i nurlar? evimizde, elimizde, kütüphanelerimizde rahatl?kla bulunduruyoruz, okuyoruz, neşriyat ve internet yoluyla yayg?n bir şekilde paylaş?yoruz. Elhamdülillah ne mutlu bize.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Dost Gülfem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  8

  Standart

  Orjinalini yazan: Asya Nurdağ

  Sevgili Gülfem;
  Geçmişimizin baz? siyasi olaylar?n?, nur harekat?n?n nas?l evrelerden geçtiğini, ne zorluklar çekildiğini de bilmek öğrenmek durumunday?z değil mi? Düşün, risale-i nurlar?n toplat?ld?ğ?, taş?yanlar?n tevkif edildiği dehşetli bir zamanda DP parti nurculara destek oluyor. Daha doğrusu halka destek oluyor. Halk?n isteklerini yerine getiriyor. "Halk?n kendi kendisini yönetmesi" olarak (ilkokuldan beri bize öyle öğrettiler) demokrasiyi tam uyguluyor. Hem de canlar? pahas?na..
  "ahanda yakalad?m der gibi..." derken ne anlamda kulland?n?z bilmiyorum. Lakin amac?m?z kimsenin aç?ğ?n? yakalamak değil ve olamaz. Sadece gerçekleri yakalamak, doğrular? öğrenmek, geldiğimiz bu günlerin değerini bilmek. Şu anda çok şükür risale-i nurlar? evimizde, elimizde, kütüphanelerimizde rahatl?kla bulunduruyoruz, okuyoruz, neşriyat ve internet yoluyla yayg?n bir şekilde paylaş?yoruz. Elhamdülillah ne mutlu bize.


  sevgili ASYA,
  keşke,şu yazd?ğ?n?z sat?rlar? yukar?da al?nt? yapt?ğ?n?zda, bir amaç yani konu başl?ğ?n?n gitmesini istediğiniz mecra olarak belirtse idiniz.tek baş?na al?nt?,takdir edersinizki alt?na yazan arkadaşlardan da görüldüğü gibi bu yazd?klar?n?z aç?s?ndan değerlendirilmemiş...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.
  hakk\' dan bir lahza gafil olmayan,insanlar içinde insanlardan bir insan olmak istiyorum.

 7. #7
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart

  mrhb arkadaşlar peki bu nur harketinin başlıca amacı nedir ve türkiyedeki hedefleri nelerdir bu konuda pek bilgim yok bu konuda bana yardımcı olabilecek kitap ve yazılar varasaa bana önerebilirmsiz rica ediyorum gönlü güzel insanlar

 8. #8
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Bu konudaki bilgi seviyenizi bilemiyorum. Ancak, okumad?ysan?z şayet önce Tarihçe-i Hayat? okuyun. Risale-i Nurlar? yeni tan?yan ya da tan?mak isteyen biriyseniz ?slam Yaşar?n beş ciltlik "Zaman?n Sesi"ni de okuyun. Daha akademik bilgiler elde etmek istiyorsan?z Köprü dergilerinin eski say?lar?n? kar?şt?r?n, muhakkak merak ettiğiniz ve bilmediğiniz birşeylere rastlars?n?z. Şimdi sizin sorunuza gelelim. "Neden nur hareketine ihtiyaç duyulmuş, amac? nedir, hedefleri nedir?" sizin sorular?n?z bunlar san?r?m. Cenab-? Allah her yüz y?lda bir müceddid göndermiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bir diğer hadisinde her yüzy?lda bir müceddid gönderileceğini şöyle bildiriyor: "Muhakkak ki, Allah bu topluluğa her yüzy?l?n baş?nda (veya sonunda), dinini yenilemek için birini gönderir." Ebu Davud'un Sünen'inde yer alan ve alt? ravi vas?tas?yla Ebu Hüreyre 'ye dayanan bu hadis, Sünni hadisçilerce genellikle güvenilir olarak kabul edilmiş, mesela el-Hakim bunu el-Müstedrekinde sahih olarak tasnif etmiştir.

  Bediüzzaman ülkemizin tam maddi-manevi çöküntü içinde olduğu bir zamanda geliyor.Dünyay? değil; her türlü makam?, âhireti de, Cenneti de fedâ edebilecek ve ehl-i îman yerine Cehennem’e girmeyi bile göze alabilecek bir tebliğci ve müceddide ihtiyaç vard?. Bedîüzzaman Hazretlerinin kendisi için hiçbir manevî makam? istememesi, böylesine bir fedakârl?ktan başka ne ile izah edilebilir? şöyle diyor: “Ben, cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim! Gözümde ne Cennet sevdas? var; ne Cehennem korkusu! Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin iman? nam?na bir Said değil; bin Said feda olsun! Kur’ân’?m?z yeryüzünde cemaatsiz kal?rsa, Cenneti de istemem! Oras? da bana zindan olur! Milletimizin iman?n? selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya raz?y?m. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur!”
  kardeşim işte böyle bir müceddid, alim, mütefekkir, dehşetli bir zamanda imdad?m?za yetişiyor ve nur harekat? başlam?ş oluyor. Çağ?m?za uygun modern Kuran tefsiri olan Risale-i Nur Külliyat?n? yaz?yor, daha doğrusu ona yazd?r?l?yor kendi ifadesiyele." Risâle-i Nur, tarîkat değil, hakîkattir; ây'ât-? Kur'âniyeden tereşşuh eden bir nurdur." diyor, yani zaman tarikat zaman? değil hakikat zaman?d?r. Bilimin ve teknolojinin de ilerlemesiyle insanlar herşeyin mant?kl? bir izah?n? bekliyor. ?şte Risale-i Nurlar bütün sorular?m?z? iki kere iki dört eder derecesinde bize ispatl?yor kardeşim. Bu yüzden R.N lara ihtiyaç var.
  ?nşallah daha sonra devam edelim...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:42 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 9. #9
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  kardeşim merhaba yeniden,
  Forumun Bediüzzaman?n hayat? (eski said-yeni said) k?s?mlar?n? ele alan yerlerinede bak?p kat?l?n isterseniz.Bu başl?k sohbetimize uygun mu bilmiyorum ama yine de biraz daha devam edelim..Konu kunuyu aç?yor değil mi
  Said Nursî bir eserinde kendi hayat tarz?n?,amac?n? şöyle özetlemiştir: "Kuran-? Hakim mürşidimizdir, üstad?m?zd?r, imam?m?zd?r, her bir âdabda rehberimizdir." insan, Allah'? ve ?slamiyeti tan?mak ve O'na iman ve ibadet etmek için yarat?lm?şt?r. ?lim, meşruiyet, hürriyet, dürüstlük, ümit, çal?şmak, sebat gibi faziletler ise, ?slam çerçevesi içinde insan?n hayat?na anlam veren değerlerdir. Ona göre bunlar hem dünya, hem de âhiret saadeti aç?s?ndan insan?n olmazsa olmaz gerçekleridir. Bu sebeple 6000 sayfay? aşan eserlerini din, iman ve fazilet üzerinde yoğunlaşt?rm?şt?r. Said Nursî, inançs?z insanlara ve din d?ş? fikirlere özellikle dikkat çekmiş ve talebelerine ve insanlara bunlardan uzak durmas? ve mücadele etmesi hakk?nda devaml? telkinlerde bulunmuş ve yönlendirmiştir. "Karş?mda müthiş bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlad?m yan?yor, iman?m tutuşmuş yan?yor. O yang?n? söndürmeye, iman?m? kurtarmaya koşuyorum." sözleriyle Kuran ahlak?n?n yay?lmas? için gösterdiği çaban?n, iman? kurtarma davas? olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi pek çok aç?klamas?nda da belirttiği gibi, ele ald?ğ? konularda önceliği daima halk?n acil ihtiyac? olan konulara vermiştir. Yani nur hareketinin en büyük amac? davas?, "iman kurtarmak davas?d?r" kardeşim. Eğer merak ettiğiniz dönemin siyasi olaylar? ve Bediüzzaman?n siyasi fikri ile ilgili ise ilgili alt başl?klarda sorular?n?z? dile getirip konuşup paylaşabilirsiniz, orada da devam ederiz. Forum çok güzel ve faydal? her sorunuza cevap bulabilirsiniz...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:42 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 10. #10
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart  arkadaşım tşk ederim siz bu değerli fikirlerinzlee azda olsa bu konudaa araştırma yapacağım birdee şu var peki dinler arası diyalog hakındaa neden özleliklee nur cemaati bunu üsledi türkiyede neden buna ihtiyaç duyma gereğini duydu zaten mevlam bu güzel dini hoşgörü ve barış dini değilmi neden bir papazın ortaya atığı dinler arası diyalok çağrısına nur cemaati neden türkiyede öncülük ediyor sencee dinler arası diyalok yerine müslüman lar arasındaki diyaloğu yeniden canlardırsak bence daha iyi olur düşünüyorum çükü bizim milletçe bir papazın ortaya atığı dinler arası diyaloğa ihtiyaç duymuyoruz düşünüyorum neden vee niçi nur hareketi buna israrlaa öncülük yapıyor türkiyede anlamış değilim

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. Nurcular'daki "cu"nun Anlamı
  By gulizar in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 13.10.08, 16:41
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.09.08, 13:57
 5. "Nurcular" Hakkında...
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 22.02.08, 22:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0