Sami CEBECİ Risâle dersleri ve seminerler sitesi başlarken Asya Nur Kültür Merkezi inşaatına başlarken bir çok hayal ve idealimiz vardı. Meşveret zeminlerinde ortaya çıkan bu yüksek hedeflerin bir çoğuna ulaşmayı Cenâb-ı Hak nasip etti. Avustralya’nın Melburne şehrinde ve Almanya’nın Ahlen ilçesinde örneğini gördüğüm bir hizmet modelinin aynısını gerçekleştirmek mutluluk vesilemiz oldu. Geniş bodrumu konferans salonu, girişteki büyük dükkân Kur’ân ve Risâle çeşitleri ve sâir neşriyatımızın satışa sunulduğu bir mekân, onun üstü risâle dersleri ve risâle seminerlerinin yapıldığı ve aynı zamanda dışa açık vakit ve Cuma namazlarının kılındığı geniş bir salon, üstteki iki katı üniversiteli gençlerin kaldığı dershane, en üst katı misafirhane olan beş katlı bina, çok amaçlı bir vazife ifâ ediyor. Yüzlerce gencin gelip gittiği ve programlı çalışmalarla hem imanlı, hem de ahlâklı olmasına vesile olunduğu bu şevkli tempo içinde bir hedefimiz daha vardı. O da, burada yapılan risâle derslerinin ve haftalık risâle seminerlerinin internet yoluyla yüz binlerce insanın istifadesine sunmaktı. Niyet hâlis olunca, âkıbet de hayırlı oluyor. Risâle-i Nurdaki yüksek iman hakikatlerini herkesle paylaşarak, geniş halk kitlelerinin taklidî olan imanlarını, tahkik mertebesine yükselterek dünya ve âhiret mutluluğunu elde etmelerini temin etmek zaten bizim aslî vazifemizdir. Kırk kişiden ancak birkaç kişinin kurtulabildiği bu âhirzaman şartlarında, Kur’ân ve iman hizmetinden daha büyük bir vazife ve hizmet olamaz. Üstadın dediği gibi, dünyanın en büyük meseleleri fâni olduğundan, bizim vazifemizin en küçük meselesine denk olamaz. Çünkü, onlarınki fâni, bizim vazifemiz ise bâkidir. Teknoloji, Allah’ın çeşitli sebepler altında insanlığa sunduğu en büyük nimetlerindendir. Ancak, büyük nimetler de küllî şükür ister. Onları, Allah’ın râzı olmayacağı şekilde kullanmak, o nimetlere karşı yapılan en büyük nankörlüktür. Genel olarak bakıldığında, bu nimetlerin hayırda ve müsbette kullanmak yerine, şerde ve menfide kullanıldığı görülmektedir. Radyo, televizyon ve internetin nasıl kullanıldığı buna şahittir. Ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet onları şerde ve habis işlerde kullanırken, ehl-i imanın da hayırda ve güzel işlerde kullanması zarûrîdir. Böyle yapılmalı ki, o nimetler küllî şükürde kullanılmış olsun. Bahsi geçen hakikatlere binâen, meşveret zeminlerinde verdiğimiz karar gereği, Almanya’dan kiraladığımız bir server üzerinden “www.asyanur.info” adresiyle bir hizmet sitesi kurduk ve deneme yayınlarına başladık. Sitede videolardan risâle dersleri ve seminerler izlenebilmektedir. Şimdilik birkaç tanesini deneme amaçlı yüklediğimiz bu dersler, oldukça kaliteli olarak dinlenilmektedir. “www.asyanur.info” veya “www.asyanur.org” adreslerinden girildiğinde ulaşılabilen sitemiz için daha ileri hedeflerimiz de var. Bunun için sizlerin duâsını talep ediyoruz. Cuma akşamları yapılan risâle derslerinin ve her Pazar akşamı takdim edilen risâle seminerlerinin ânında ve canlı olarak sitemizden izlenilmesi en büyük arzumuzdur. Alt yapısını güçlendirerek başarmayı umduğumuz bu çalışmaların dünya genelinde binlerce takipçisi olacağını tahmin ediyor ve rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz. Kıt'alar arası uydu sistemleriyle ve karasal olarak fiber optik yansıtıcılarla birbirine bağlanan ve koskoca dünyayı küçük bir köy hükmüne getiren internet nimetiyle, hem Türkçe, hem de zamanla İngilizce olarak yapılacak risâle dersleriyle, İnşallah nice insanların Nur Risâleleriyle tanışmasına ve imanlarının kurtulmasına vesile olunacaktır. Bu hususta en büyük istinadgâhımız Allah’ın yardımı, sonra da sizlerin yapacağı hâlisâne duâlardır. Küllî hizmetlere birlikte mazhar olmak duâsıyla...01.04.2009 E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com