+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 52

Konu: Gazetelerle Hizmet

 1. #1
  Gayyur garibbirgenç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  54

  Standart

  Alıntı mubah Nickli Üyeden Alıntı

  *gazetelerin hizmette(Risale-i Nur'un hizmet anlay?ş?) yeri nedir?

  *hizmette inkişafa vesileleri varm?d?r(ne ölçüdedir)?

  *Risale-i Nur'un ve Üstad?n bu mes'elelere bak?ş? nedir?

  arkadaşlar amac?m merak ettiğim bu konular?n hallidir, yoksa muvazenesiz tart?şmalar değil.
  Her mecmua'n?n tiraj? ölçüsünde kitlesi; bu ölçüde de seviyesi vard?r.

  bir gazetenin amac? temelde kuran hizmeti yapmak bile olsa bunu belli şart ve zeminlerde yapmal?d?r.

  buna taviz denmez; neden?
  -Çünkü hasta olduğunu bilen bir insan doktora gider ve ilaç al?r; hasta olduğunu bilmeyen bir insan ise; hiçbirşey yapmaz.

  Eğer biz, imans?zl?k hastal?ğ?m?z? biliyorsak ona çare olarak Risaleyi de hayat?m?zdan EKS?K etmeyiz.

  Bunu bilmeyen bir insana önce hastal?ğ?n?n sebebi izah edilir; daha sonra reçetesi yaz?l?r.

  Peki hastal?ğ?n? bilenlerin gazete al?p okumas? nedir?

  Bu da iman hizmetini duymayan insanlar?n duymas? için bir atakt?r.

  Siz birşeyi temsil ediyorsan?z, elinizde bir bayrak olmal?; herkese gösterebileceğiniz.. onu göstererek insanlar? yan?n?za çağ?racağ?n?z,..

  Bu bayrak belki ne sizi anlat?yor, ne de sizin temsil ettiğiniz davay?; sadece o da bir temsili yerine getiriyor,.. daha doğrusu; onunla beraber siz; bir çağr? işini ifa ediyorsunuzdur.

  SON OLARAK DA BAYRAĞIMIZI ?NSANLARA GÖSTERMEN?Z?N H?ZMET-? KURAN?YE AÇISINDAN ÖNEM?N? VARIP KEND?M?Z HESABEDEL?M, BUGÜN BAYRAĞIMIZ NE KADAR YUKARIDA; VE NE KADAR YUKARIDA OLMASI LAZIMDIR; ONA BAKALIM...

  BEN?M GAZETEM? BEN OKUYORUM; BEN?M G?B? ?NANANLAR OKUYOR MANTIĞI ENAN?YET?N AĞZINI OKUYAN B?R MANTIKTIR! D?KKAT?N?Z? ÇEKER?M..

  kusura bakmay?n kardeş; bu konuda biraz dertliyim de; konu için Allah raz? olsun

  selametnen
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.
  selamun aleykum

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı *?stikbal-nur* Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad?n talebelerinden Zübeyr Gündüzalp abi lahana yaprağ? kadar da olsa mecmuan?z olsun diyor. (Yanl?ş hat?rlam?yorsam)
  Bugün ?çeriğinde Risale-i Nur ihtiva eden tek gazete Yeni Asya'd?r.
  Gazete, bu zamanda elbette büyük bir ihiyaçt?r. Üstad, Eski Said döneminde her gün birkaç tane gazete okuyordu. Yeni Said döneminde gazete okumuyordu. Zaten okunacak gazete de yoktu. Üstad, büyük bir tarassut ve bask? alt?ndayd?. Bütün zaman?n? Risale-i Nur ile iman ve Kuran hizmetine sarfetti. 1950'de sonra ise , yak?n talebelerinin şehadetiyle, ?slami gazeteleri takib etmiş, bir k?sm?n? ald?rm?ş, talebelerine okutmuş, hatta bir k?s?m önemli yaz?lar? lahika olarak neşredip talebelerine göndermiştir. ?slama hizmette gazetenin ehemmiyeti inkar edilemez. Üstad'?n son 15 y?l?n?n en yak?n talebesi Zübeyir Abi'nin gazete konusundaki gayret ve çal?şmalar?, bunu en güzel şekilde ortaya koymaktad?r. Yeni Asya'n?n kurulmas?nda gösterdiği gayreti hepimiz biliyoruz. Risale-i Nur'u ilan ve neşir konusunda yapt?ğ? hizmetler, hüc?mlar? def etmede gösterdiği kararl?l?k ve cesaret dahi, Yeni Asya'n?n bu görevi hakk?yla yerine getirdiğinin şahididir. Başka gazetelerden de elbette ?slam'a hizmet edenler vardir. Fakat Risale-i Nur meslek ve meşrebine bihakk?n hizmette , herhalde Yeni Asya'n?n misyonunu kimse inkar edemez.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur garibbirgenç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  54

  Standart


  Alıntı *İstikbal-nur* Nickli Üyeden Alıntı

  Üstadıntalebelerinden Zübeyr Gündüzalp abi lahana yaprağı kadar da olsa mecmuanız olsun diyor. (Yanlış hatırlamıyorsam)


  Bugün İçeriğinde Risale-i Nur ihtiva eden tek gazete Yeni Asya'dır.
  içerik;

  amaç;

  farklı şeyler tabi...


  selamun aleykum

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i Nurun neresinde ''gazetelerle hizmet''i tavsiye ve teşvik ediyor? neresinde bir bayrağ?n?z(gazete) olsun diyor?
  ''iman hizmetinde RNK yeterlidir... amac?m?z say? çokluğu değil keyfiyet... baz? peygamberler gelmişler mahdut bir kaç kişiden başka... Künfeyekün emrine malik bir MEL?K 'in memleketinde r?zay? ilahîyi esas tutsak yani fazla kişilere hitap etme gayretinden ziyade Risale-i Nur'a sadakat mesleğinde terakki etsek en ekmeli budur.'' diye biliyorduk. gazete hizmeti olmal? diyen arkadaşlar yanl?ş anlamas?n ve beni tashih ederlerse sevinirim. SELAMETLE..


  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  hangi gazete iidir mes'elesi değil mes'elemiz
  Kardeşlerim,tebeddülü esma ile hakaik tabeddül etmez.?şin hakikatine ve mahiyetine bak?l?r.Vesilenin mahiyeti değil neticesi önemlidir.Vesileler bizleri hakikate ulaşt?r?yorsa ve de hakikate hizmet ediyorsa önemli olan budur.Yeni Asya gazeteside bir vesiledir ve önemli biz vazifeyi deruhte etmektedir.Kimse şahsi hislerine Risale-i Nurlar? kullanmassa çok daha isabetli olur diye düşünüyorum.?şte Matbuat alemi ile tezahura başlama zaman?n?n geldiğinin ihtar edildiğine dair risalelerden bir bölüm.Selam ve dua ile...

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim!

  Şimdiye kadar gizli münaf?klar, Risale-i Nur'a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktas?ndan hükûmetin baz? erkân?n? iğfal edip tecavüz ediyorlard?. Biz müsbet hareket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. Şimdi plânlar? akîm kald?. Bilakis tecavüzleri Risale-i Nur'un dairesini genişlettirdi. Bu defa yeni hurufla Asâ-y? Musa'y? tab'etmek niyetimiz, ihtiyar?m?z olmad?ğ? halde, tecavüz vaziyeti Risale-i Nur'a veriliyor gibidir. Bu hâdisenin ehemmiyetli bir hikmeti şu olmak gerektir:

  Risale-i Nur bu mübarek vatan?n manevî bir halaskâr? olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belay? def'etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zaman? geldi veya gelecek gibidir zannederim.

  O dehşetli beladan birisi: Hristiyan dinini mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde ç?kan dehşetli dinsizlik cereyan?, bu vatan? manevî istilas?na karş? Risale-in Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî vazifesini görebilir. Ve âlem-i ?slâm?n bu mübarek vatan?n ahalisine karş? pek şiddetli itiraz ve ittihamlar?n? izale etmek için matbuat lisan?yla konuşmak lâz?m gelmiş diye kalbime ihtar edildi.(Emirdağ Lahikas?:s:102)
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:02 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı

  ''matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zaman? geldi veya gelecek gibidir zannederim

  matbuat lisan?yla konuşmak lâz?m gelmiş diye kalbime ihtar edildi
  ifadelerinin yeni asyadan haber verdiğini kimse söylemesin sak?n
  evet kimse RNK i nefsine ve hissiyat?na alet etmesin.'''
  kardeşler buyaz?lar? dün yazm?şt?m ama şimdi pişman?m

  pişmanl?ğ?m?n sebebi RNK deki hakikatlere bu şekilde kay?t koymak istememdir... inan?n pişman?m

  diğer sebepse baki çimik abiye karş? ....
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ayr?ca RNK n?n bu mes'elelere bakan başka yerleri de var
  risale-i nurlar? okuyan insanlar?n ve anadolu cemaatinin ihtilalden önce sungur abinin mehmet birinci ve f?r?nc? abinin bad?ll? abinin yeğin abinin herşeyden önce zübeyir abinin(her zaman) gazete lisan?yla bu şekilde yap?lan risalei nur hizmeti üzerine tam ittifaklar? vard?r.risale- inuru okuyan bunca insan bu kitaplardan değil de sizce kafadan m? uydurdu bu hizmet tarz?n??

  risale-i nurdan bunun ç?kar?l?p ç?kar?lamayacağ?n? onlardan.(icma-i ümmeti kastediyorum) daha iyi mi biliyoruz?
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:03 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 6. #6
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  söylediklerinde tam doğrulu?k yok kusura bakma
  ....gazete lisan?yla bu şekilde yap?lan risalei nur hizmeti üzerine tam ittifaklar? vard?r...

  buna kat?lm?yorum

  özel mesajlar?na bakt?n m?? (barbaros kardeş)

  Ekonomi

  Kay?td?ş? toplumu y?prat?yor


  Uluslararas? Çal?şma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe, kay?td?ş?n?n toplumun tüm taraflar?n? ekonomik ve toplumsal olarak y?pratt?ğ?n? söyledi. Kay?t d?ş?n?n, ülkeleri son dere olumsuz etkileyen bir istihdam şekli olduğunu ve bu durumun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de önemli problemleri aras?nda yer ald?ğ?n? ifade eden Aslantepe, kay?ts?z işçi çal?şt?rarak, vergi borcunu yerine getirmemenin Türkiye’nin ve Türk insan?n?n fakirleşmesi anlam?na geldiğini vurgulad?. Türkiye’de kay?t d?ş?l?ğ?n artan rekabet şartlar? karş?s?nda önlenemez yükselişinin toplumun tüm taraflar?n? ekonomik ve toplumsal olarak y?pratt?ğ?n? ifade eden Aslantepe, şunlar? kaydetti: ‘’Türkiye’de toplam istihdam?n neredeyse yar?s?n? temsil ettiği belirlenen yüksek kay?t d?ş? istihdam oran?, ülkenin gelişmişlik ve refah? üzerinde olumsuz sonuçlara sebep olmaktad?r. Kay?t d?ş?, işçinin, işverinin ve devletin kayb?d?r. Biri sosyal haklardan mahrum kal?yor, biri haks?z rekabete, devlet ise vergi kayb?na uğruyor. Çal?şanlar?n sosyal güvence d?ş?nda kalmalar? ve haklar?ndan mahrum olmalar?, yarat?lan haks?z rekabetin ödevlerini yerine getiren vatandaşlar? zora sokmalar? ve devletin gelirlerindeki azalma sadece olay?n ‘fakirleşmekte olan Türkiye’ yüzüdür. Madalyonun diğer yüzünde AB’ye üyeliği gündemde olan bir ülke için bu durum siyasi anlamda önemli bir zay?f noktad?r.’’

  / BURSA

  21.09.2006

  bu haberi temenna kardeş bana özel mesaj olarak att?ktan sonra diyor ki.bunu s?karsam risale-i nur ç?kmaz.(tabi bu yeniasya gazetesinin sitesinden al?nma)


  Nas?l ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çal?şan bir adam?n ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağ?racaks?n. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle bat?r?lmaz.

  bu gazetede çal?şan bir avuç insan?n sütunlar? doldurma çabas? içinde sabahlara kadar dizgi yapt?ğ?n? baz? haberlerin denetimden geçmeden ç?kt?ğ?n? nas?l düşünmezsiniz.bu ekonomi sayfas?n?n yada k?y?da köşede kalan bir parçay? çekip bu yüzden mi bu gazeteyi hizmette kazand?ğ? makamdan ?skat edeceğiz.

  teraziyi düzgün kurun kardaş?m.günah kefesini doldurmaya bu kadar çal?şt?ğ?n?n onda birini sevap kefesini doldurmaya harcarsan yeniasya gazetesi'ni ne olduğunu anlars?n zaten.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 7. #7
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  bak beni k?zd?ran zübeyir abi başta diğer abileri de alet etmen
  onlarr?n şimçdi bu habere raz? olabileceğini mi söylüyorsun
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  as?l anlamad?ğ?n mes'ele kardeşim!:
  def-i şer hayr-? kesire racihtir. bu resmi bana Risale-i Nur un ölçüleriyle izah edebilirmisin
  haaaa bahsettiğimiz abilerin de ölçüleri ne biliyomusun takvay? esas tutmuşlar yani onlar takva merkezli insanlar
  ben sanki o resmi foruma sunmay? bilmiyomuyum. bence sende koymamal?yd?n her bakana ne ler kaybettireceğini düşünmeliydin

  risaleinura uygunluğunu denetleyen ekip hadi bi hata yapt? yay?nlanmas?na raz? oldu, bari sen yapma sil o resmi
  kardeşim biz risale-i nur ölçülerinden bahsediyoruz.orada seri haber üreten ajanslardan gelen bir haber söz konusu.bir şey yanl?şsa yanl?şt?r.bu resmin yay?nlanmas?n? ben de tasvib etmiyorum.ama bunu gerektiği şekilde dile getiriyorum da.cepheden cihad eden mücahidimin kafas?n? ufak bir hatas?yla vurmuyorum.ki bu sehivler her zaman olur.ister istemez yabanc? ajanslarla çal?ş?yorsun.
  bu haber mi yeniasya gazetesinin hizmetini gölgeleyen şey?

  tarafgirlikle bakan tüy gibi bir sebebi bile uhud dağ? gibi büyük bir bürhan görür yada göstermek ister.

  haberleri böyle seçeceksek haydi hep beraber tüm gazeteyi inceleyelim.

  şunu da belirteyim.bu tarz yay?nlara gazete içinde senden benden önce tepki gelir.

  bunu yeni asya okurlar? bilirler.sonuçta insan faktörü var.ama icma bunlar? düzeltiyor.

  nas?l bir kardeşimizin üzeri tepeden t?rnağa kir olsa onun temiz yerinden bahsetmekle mükellefiz.çünkü birine 40 kere deli dersen deli olur yada 40 kere ak?ll? dersen ak?ll?.aynen öyle de bir mücahidi yarg?l?yorsan?z torpil yapm?yorsan?z da Allah aşk?na hiç değilse terazinin iki kefesine de adaletle doldurun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:06 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 8. #8
  Gayyur garibbirgenç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  54

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ''Nas?l ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var.
  O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çal?şan bir adam?n ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini,
  semâvâta işittirecek derecede bağ?racaks?n. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle bat?r?lmaz.''
  demişsin insaf yahu hadi bir insan yapar hatay? ama Risale-i Nur a uygunluğunu denetleyen bir ekip var dediğin ....işi hala anlamad?m.
  bu ne demek biliyomusun: ..... neyse kals?n
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ....ki bu sehivler her zaman olur....


  ne diyosun yaaaaaa


  vay zübeyir aabiiiimm vay
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  bahsettiğimiz hata bence örfpas edilecek bi hata değil ka yani nok tay? koymay? veya virgülü koymay? unutmak gibi değil bu
  yanisonuçta
  ''yeniasya s?k?lsa içinden risalei nur akar.
  yeniasya nurtalebelerinin iman hizmetinde rotas?n? tayin eden lahika mektuplar?n?n aktüel vazifesini deruhte ediyor.
  hayat? risale-i nura göre okuma yetisini bize kazand?r?yor
  ''
  ifadelerin çook yanl?ş
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  kardeş ya bana Risale i Nur dan bunu izah et ya da uzatmayal?m
  beni sürekli bi şeyleri yazmaya ittin rest çektin asl?n da ben bunlar? yazmayacakt?m kusura bakma
  ama hala RN hizmeti böyle olur havas? estirirsen bende sana cevab? vazife bilirim
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i Nurun neresinde ''gazetelerle hizmet''i tavsiye ve teşvik ediyor? neresinde bir bayrağ?n?z(gazete) olsun diyor?
  ''iman hizmetinde RNK yeterlidir... amac?m?z say? çokluğu değil keyfiyet... baz? peygamberler gelmişler mahdut bir kaç kişiden başka... Künfeyekün emrine malik bir MEL?K 'in memleketinde r?zay? ilahîyi esas tutsak yani fazla kişilere hitap etme gayretinden ziyade Risale-i Nur'a sadakat mesleğinde terakki etsek en ekmeli budur.'' diye biliyorduk. gazete hizmeti olmal? diyen arkadaşlar yanl?ş anlamas?n ve beni tashih ederlerse sevinirim. SELAMETLE..
  risale-i nur da geçiyor demedim. Asr?m?z? genel hatlar?yla yorumlayan Üstad'?n bize verdiği tabiri caizse tüyo lardan neler ç?karmam?z gerektiğini iyi analiz edip, güzel kestirmemiz laz?m..

  üstad böyle hizmet etmemiştir diyebilirsiniz. netekim o dönemin hastal?ğ?n?n da iman hastal?ğ? olduğunu, bizim gördüklerimizin ve çektiklerimizin bunlar?n birkaç?nc? türevleri olduğunu belirtmek ve belletmek isterim.

  ifadelerden ders ç?karmak gerekirse; üstad?m?z iman hastal?ğ?na asr?n hastal?ğ? fakat mevsimine k?ş mevsimi diyor.

  "ben acele ettim k?şta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz."

  üstad?m?z k?ş? hissettirmedi, ve hala k?ş?n sobaya at?lan ve enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen ihlasl? at?lm?ş odunlarla ?s?n?yor; bu hakikatlerden güç al?yoruz. Fakat iş mesleğe gelince; mevsime gelince, bir büyüğün söylediği gibi;"her mevsim yap?lacak iş başkad?r."

  yaln?z bahar'?n da getireceği şeyler çok farkl? olur.. çiçekler bir yandan açarken sanc?lar hissedilecektir. yağmurlar ve yer yer ayazlar da olacakt?r. Bazen sabah kalkt?ğ?n?zda düşmüş olan bir Ç?Ğ umutlar?n?za da bir balta sallar..

  bol düşünceyle..

  BAHARINIZ HAYROLSUN
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:08 ) değiştirilmiştir.
  selamun aleykum

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  malumunuz hadiseyi ben serrişte etmedim sadece barbaros a özel mesaj olarak att?m. o kendisi forumda yay?nlad?
  üstüne ''ne var bunda can?m'' der gibi beni insafa davet etti. bak?n amac?m baş?ndan beri durumu gelen noktaya getirmek değildi.
  bunun için herkesten özür diliyorum. ama bana yap?lan muameleye bir bak?n
  tekrar ediyorum amac?m işi bu haddeye getirmek değildi.

  ben sadece o malum resim basit üstünden geçilecek bir hadise değil demek istiyordum.
  geçenlerde (ne zaman hat?rlam?yorum) internette bi yaz? okudum (ve o yaz? google de Risale-i Nur yaz?nca geliyodu)
  yaz?da '''Risale-i Nur taleberinin ismi değişti art?k küfrü hoş görenler oldu''' diye insafs?zca kinayeli laflar...
  bak?n belki bu mes'ele size çok farkl? gelebilir ama bizler onlara neden malzeme verelim.
  tekrar tekrar özür diliyorum ve bu mes'eleyi benimle tart?şmak isteyen varsa msn ye davet ediyorum.
  lütfen burada bu kadar yeter bence
  temenna kardeş Yeni Asya'y? sevmeyebilirsiniz.Buna mecbur değilsiniz.onun hizmet anlay?ş? ile hizmette etmeyebilirsiniz.Buna da mecbur değilsiniz.Risalelere hizmet yolu sadece Yeni Asya ile de olmaz.Önemli bir nokta da Yeni Asya ile hizmet edenleri irşad eder bir konuma da düşmeyin.Hatalar? varsa ki olabilir bunu söyleyin.Biz matbuat alamindeki tezahurun geniş olduğunu düşünüyoruz.Yeter ki Risalelere hizmet maksat olsun.Biz biliyoruz ki yeni asya gazetesinin dostu azd?r.Sak?n siz çok olan tarafta olmay?n.Ne size nede Yeni Asya gazetesine dost olmayanlara bu hiç bir şey kazand?rmaz.Kardeşim,?nsanlar elbette ki kusur işlerler.Çünkü insan melek değil,dünya da cennet değildir.Hani Risale-i Nur prensiplerinden çok istifade ettiğimiz insaf düsturu nerede?Üstad der:"?nsafs?z nazar?n hakem olamaz."Yeni Asya gazetesi bir araçt?r,vesiledir.Acaba yeni asya gazatesinden başka hergün Üstad?n resmini,ismini,Risalelrin ismini ve de resmini her gün neşreden ve de ilan eden başka bir gazete var m??Varsa söyleyiniz bizde gazete ç?karmaktan vazgeçelim.Bak?n?z sadece Risaleler bizlere yeter,gazete okumaya ve ç?karmaya ne gerek var derseniz o zaman birileri ç?kar size Kur'an yetmiyor mu?Niçin Risale okuyorsunuz diyebilir.Lütfen daha itidalli ve birbirimize faydas? olacak hakikatler girilsin.?hlas ve uhuvvet Risalelerine çokça devam edelim hep birlikte.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart

  Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya "Allah Allah, yâ Resulallah" sadalar?yla koşarak gideceğim. Komünizme kap?l?p dininden ç?kan, ebedî felâketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim.

  ZüBeYiR GüNDüZaLp
  Bu fikirdeki bir adam?n gazetesini okuyoruz...
  insanlar sadece imani konularda delalete düşmez,içtimai konularda da delalete düşer...(RN)Nefsimizi Muhasebeye çekelim.
  Yanl?şta ?srar edenler yoksa daha doğrusunu,daha güzelini yakalamak kolay olacakt?r demektir..Kimse yanl?şl?lara "hay?r olmaz" demiyor..
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 14:09 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmet
  By karolin in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.13, 22:41
 2. Hizmet Rehberi
  By Ferkam in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.09.09, 12:32
 3. Hizmet Rehberi
  By Tesnîm in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.07.09, 09:10
 4. Hizmet ve Başörtüsü
  By Gül-ihamra in forum Tesettür
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 28.10.08, 10:26
 5. Hizmet Sizi Kurtarır mı?Hizmet Bizi Kurtarır mı?
  By edeb_ya_Huu in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.01.07, 00:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0