+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Nuryolu

 1. #1
  Dost nuray77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Bartın
  Mesajlar
  3

  Standart

  arkadaşlar sizden bişey öğrenmek istiyorum.. nur cemaati kaç bölüme ayrılıyor.. özellikle yeniasya grubu hakkında bilgi edinmek istiyorum.. ayrıca okuyucular ile yazıcılar veya yeniasyacılar arasındaki farklar nedir.. fethullah gülenin yolu nurculuktan farklımıdır.. kısacası nur cemaatinin bölümlerini öğrenmek istiyorum. ve işlevlerini. katkı sağlayan arkadaşlara şimdiden teşekkürler..

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Risale-i Nur cemaatleri aras?ndaki ihtilaf?n bence esas sebebi Risale-i Nur'u bir bütün olarak ele almamak, Üstad'?n hayat?n?n ciddi olarak takib etmemek ve Risale-i Nur'u okurken baz? k?s?mlara hiç önem vermemek ve biraz da tarikatmeşreb olmaktan kaynaklan?yor. Bir misal verecek olursak, Denizli Hapsinde Üstad risalelerin latin harflerle yaz?lmas? talimat?n? veriyor. Bunun sebebi gayet aç?k. Genç neslin istifadesine zemin haz?rlamak. Bunun sonucu olarak ta milyonlarca insan Risaleleri okuyor ve iman?n? kurtar?yor. Bu durum, RisalelerinKur'an yaz?s? ile yazmalar?na ve okumalar?na engel değil. Üstad'?n bu emrini alan abilerin çoğu, başta Haf?z Ali, Tahiri abiler olmak üzere tam bir teslimiyetle uyup bu şekilde yazmaya başl?yorlar. Şimdi burada baz? abiler bu emre karş? ç?k?yor ve latin harflerle yaz?lamacağ?n? söylüyorlar. Şimdi buradea Üstad'?n aleni bir talebine karş? ç?kmak var. Risaleleri yazan Üstad ve günü gelince mutlaka manevi bir ikaz da alarak yen harfle3rle yaz?lmas?n? isteyince burada Nur Talebesine düşen görev Üstad'?n bu isteğini yerine getirmek m, karş? ç?kmak m?? Sonraki ihtilaflar?n temelinde de Üstad'? tam anlamamak var. Siyasi meselerde sofimeşrep baz? zatlar?n etkisi alt?na girilerek din ad?na siyasete girenlere taraftar olan veya r?za gösterenler var. Bu konuda da Üstad'?n tavr? gayet aç?k ve risalelerde bunu defalarca yaz?yor. Din ad?na parti kurulmas?na ve siyaset yap?lmas?na aç?k bir şekilde karş? ç?k?yor. Şimdi baz?lar?n?n bu me3ktuplar? ve ikazlar? nazara almayarak başka türlü yorumlara girmesi elbette Üstad'?n meslek ve meşrebiyle uyuşmaz. Mesele Zübeyir Abi gibi Üstad'?n mesleğini hüve hüvesine , yani noktas?na virgülüne kadar uygulamaya çal?şmakt?r. Kendi fehmimizle baz? meselelere duygular?m?z doğrultusunda bakarsak yanl?ş yapar?z. Bence Üstad'a sadakatin ölçüsü budur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:37 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart  Karakterler ve mizaçlar çok farklıdır. Bu kadar insan bir arada aynı hizmet tarzını takib ederek kalamaz. Bu farklı hizmet şekilleri birazda bundan çıkmış ve yol bulmuştur. Bu da bir nevi hizmetin gelişmesine ve her mizaçta insana ulaşmasına sebeb olmuştur. Herkes kendi fıtratına uygun bir Nur Yolu bulmuştur. Esas olan mesleğinin muhabbetiyle hareket etmekle birklikte başka mesleklere düşmanlık etmemektir. Eğer düşmanlık yok ise bu müsbet ihtilaftır.

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Üstad her insan?n meşrebi farkl?d?r der. Nur cemaatleri farkl? hizmet bölümlerine ayr?lmasa belki de bu kadar yay?lamayacakt?. Resulullah(s.a.v)'?n "Ümmetimin ihtilaf?nda rahmet vard?r." Hadis-i Şerifinin nur cemaatlerinin ayr?lmas?nda tecelli ettiğini düşünüyorum. Her cemaatin birbirleri aras?nda "meşrep" noktas?nda farkl?l?klar? vard?r. Fakat mesleğimiz birdir. O mesleğin gereklerini, farkl? şekillerde, kendimize göre yerine getiriyoruz. Eğer ki bir insan bu hizmet modeli içerisinde yer almak istiyorsa, Risale-i Nur talebeliğinin genel kaidelerini yerine getirdikten sonra kendi meşrebine, yap?s?na en uygun hangi cemaat ise ona kat?lmal?d?r. Çünkü "ana amaç; hizmet etmektir", bir cemaate girmek değil.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:37 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Dost oruc_04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  36

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Arkaadaşlar güzel izah etmiş.
  Alıntı nurolog_inşirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Arkaadaşlar güzel izah etmiş.
  Kardeşlerim Nuray77 kardeşim sizlere nurcular?n ayr?lma sebebini sormam?ş Nurcular?n kaça ayr?ld?ğ?n? ve yeniasyan?n aralar?ndaki yerini sormuş. Birde fethullah hocay? sormuş. Bu çerçevede cevap vermeniz dileğiyle...
  Siz leb demeden f?nd?ğ? anl?yorsunuz.


  Benim bu konuyla ilgili birtak?m bilgilerim var ancak ben netlik kazand?rmak ve belgelendirmek için bir süre bekleyeceğim selametle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:38 ) değiştirilmiştir.
  A.ORUC

 6. #6
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  bilmiyorum.. ayrılması kollara gerçekten hayırlı.. yayılmasında büüyk payı var.. her grup insna risale-i nur gidiyor anlatılıyor işleniyor.. ama ben ne olursa olsun önümde bir sürü ırmak aksada sadece kaynağından içmek istiyorum.. üstadımdan almak istiyorum.. risale-i nurdan başka bişey okumak istemiorum.. ki en güzeli bu..

 7. #7
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart  Benim bildiğim kadarıyla Nur Cemaati şu gruplarda hizmete devam ediyor:


  Yeni asya,Meşveret(okuyucu),Yazıcılar,Kurdoğlu,Zehra,Kı rkıncı Hoca ve Said Özdemir cemaati,Hulusi Abi cemaati


  Eksiklerimi abiler ve kardeşler tamamlasın,inşallah.
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 8. #8
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Mehmet Kutlular ile bir röportajdan al?nm?şt?r
  Nurculuğun, birçok cemaate bölünmesinin sizce ana sebepleri nelerdir?
  - Bak?n?z, hepimiz insan?z ve hatalar?m?z var. Allah her türlü duyguyu vermiş. ?nan?p inanmamakta da serbest b?rakm?ş. K?skançl?k, kin, nefret ve diğer duygular her insanda mevcut olduğu gibi, bizlerde de var. ?nsanlar aras?ndaki farkl? duygular ve düşünceler terbiyenin kontrolünden ç?karsa toplumda s?k?nt?lar başlar. Bizim ayr?l?k meselemizde itikat noktas?nda, aram?zda hiçbir sorun yok. Ayr?l?klar?m?z şahsî, hissî birbirini üstün görmeye bağl? şeylerdir. Hâlbuki bunlar?n hepsi men edilmiş şeyler. Ama men edilmesine rağmen, k?skançl?k duygusu bast?r?lam?yor. Kusur ?slâm'da değil, biz Müslümanlarda. Bu duygular?n kontrol alt?na al?namay?ş?, sürtüşmelere sebebiyet veriyor. Ama kimse bu duygulardan dolay? sürtüştüğünü söyleyemiyor. Söylese ay?planacak. O zaman, o­na hizmet k?l?f?yla bir kutsiyet atfediyor.
  ?lk ayr?l?k ne zaman başlad??
  - ?lk ayr?l?k, Hüsrev Ağabeyin tutumundan kaynakland?. 1956'da Risaleler tamamen serbest b?rak?l?nca, Üstad Hazretleri de bunlar? Latin harfleriyle bast?rmak istedi. Üstad, "Eski yaz?lar devam etsin, ama yeni yaz?larla da Risaleler neşredilsin" diyordu. Çünkü, "bu hakikatlerden yeni nesli mahrum b?rakamay?z" diyordu. Hüsrev Ağabey "Olmaz efendim" diyor.
  Üstad'?na karş? m? ç?k?yor?
  - Oras?n? bilemem. Ancak Üstad'a küsüyor. Üstad hayatta iken hepsini Latin harfleriyle bas?yor. Üstad'?n vefat?ndan sonra önü aç?l?nca, "Latin harfleriyle yaz?lan bütün Risaleler yak?lacak" diye bir emir verdi. o­na uyanlar Latin harfleriyle bas?lan Risaleleri yakt?lar. Hâlâ da okumazlar.
  Sonraki bölünmeler?
  - Küçük olaylar üzerinde durmak istemiyorum. Bak?n?z Üstad "demokratik bir cumhuriyet"i savunuyor. "Ehven-i şer" diye demokratlara oy verip, insanlar? da oy vermeye davet etti. Mü'min kardeşlerini buna davet etti. Buna uyanlar olduğu gibi, uymayanlar da oldu.


  www.saidnursi.de/
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 9. #9
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Nuray77 kardeş, Üstad?n vefat?ndan sonra, talebelerini "bundan sonra ne olacak, ne yapacağ?z" sorular? gündemlerini meşgul ediyor. Tarikat olsa, bir şeyh ölünce yerine başkas? seçilir. Ancak risale-i nu tarikat değil hakikat, üstad "ben de sizin bir kardeşinizim, ders arkadaş?n?z?m" diyor. Yani bizim mesleğimizde bir şah?s ön planda değil, şahs-? manevi var, istişare var. Herkes birbirinin kardeşi.
  Sonra, Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Mustafa Sungur, Ceylan Çal?şkan, Hüsnü Yeğin, BayramYüksel, Mehmet (F?r?nc?) Güleç gibi, Said Nursi'nin yan?nda ve hizmetinde bulunmuş ağabeyler bir araya gelerek bir istişare heyeti oluşturuyorlar. Bilindiği üzere üstad?n sağl?ğ?nda, risale-i nur hakikatlerine gözünü k?rpmadan can?n? verecek kadar sadakatiyle bilinen, üstad?n da çok sevdiği talebesi Zübeyir ağabey, üstad?n vefat?yla ümitsizliğe düşen cemaatini tüm cevvalliğiyle ve metanetiyle bir aslan parças? gibi kendini ortaya at?p cemaati toparlamakla meşguldür. Üzgün olan kardeşlerine, üstad?ndan ald?ğ? dersle ümitlerini canland?rmakta teselli vermektedir.
  Aşağ?da al?nt?layacağ?m k?s?m Emre Aköz Nevzat Atal a aittir
  "Zübeyir Gündüzalp tam cemaati toparlamaya çal?ş?rken ilk muhalefet hareketi patlad?. 'Yaz?c?lar' ad? verilen grubun lideri Hüsrev Alt?nbaşak, 'Yeni üstat ben olmal?y?m' diyordu. Hareket uğruna hapislerde yatm?ş olan bu k?demli 'ağabey'in yönlendirdiği grubun özelliği risalelerin Latin harfleriyle bas?lmas?na karş? ç?kmas?yd?. Özetle şöyle diyorlard?: "Risalelerinorijinali eski yaz?ylad?r. Talebelerin bunlar? elle çoğaltmas? onlar?n cemaate daha fazla bağlanmas?na yol açar. Risalelerin Latin harfleriyle bas?lmas? cemaatimizin ruhuna ayk?r?d?r." Bu ilginç bir bak?ş aç?s?yd?. Ancak Nur Hareketi'nin tarihiyle uyumlu değildi. Çünkü Said Nursi sağl?ğ?nda risalelerin önce teksir makinesiyle, ard?ndan da matbaada, üstelik de Latin harfleriyle bas?lmas?n? istemiş, sonuçtan da mutlu olmuştu.
  Ağabeyler Meclisi bölünmenin olmamas? için Hüsrev Alt?nbaşak'? ikna etmeye çal?şt?. 'Ağabeyler'in can?n? s?kan noktalardan biri de birçok gencin Alt?nbaşak gibi düşünmesiydi. 1961 y?l?n?n sonlar?nda içlerinde Mehmet K?rk?nc?'n?nda bulunduğu 16 kişilik bir grup yola ç?kt?. Isparta'ya gidilecek ve Alt?nbaşak ikna edilecekti. Ancak bunda başar?s?z oldular. Mehmet K?rk?nc? Hoca'n?n an?lar?na göre Hüsrev Alt?nbaşak diğer ağabeyleri defterden sildiğini, kendi bildiği yolda gideceğini söylemişti. Bu arada Alt?nbaşak'?n mesela Van'daki takipçileri har?l har?l elle risaleleri çoğalt?yordu. Özellikle gençlerin risaleleri okuyup tart?şmak yerine kendilerini yaz?ya vermesi diğer ağabeylerin can?n? s?k?yordu. Ama çare yoktu. Böylece ilk kopma gerçekleşmiş oluyordu. Zübeyir Gündüzalp işlerin böyle yürümeyeceğini düşünmeye başlam?şt?. Daha 'merkezi' bir yap? gerekiyordu. Aksi halde başka kopmalarda olabilirdi
  Bunun üzerine ?stanbul Süleymaniye'deki Kirazl? Sokak No. 46'daki ev cemaate tahsis edildi. Buras? Nurcular'?n üssü olmuştu. Cemaatle ilgili hemen her karar bu evde al?n?yordu. Evin müdavimleri aras?nda Mehmet (F?r?nc?) Güleç, Mehmet Emin Birinci vard?. Daha sonra Yeni Asya grubunun lideri olan Mehmet Kutlular da s?k s?k buraya geliyordu. Nur cemaatiyle ilgili birçok çal?şmas? bulunan Yavuz Bahad?roğlu daha sonra bu evde olup bitenleri 'Kirazl? Mescit Sokağ?' ad?yla romanlaşt?rd?. Cemaatte düzen yavaş yavaş sağlanm?şt?. Ağabeylerin art?k yeni bir hedefivard?: Gazete!
  O dönemde büyük bas?n Nurcular'dan ya hiç etmiyor ya da sadece olumsuz haberleri veriyordu. ?slami yay?n organlar? ise siyasete ağ?rl?k vermiş olduğundan particilikten uzak duran Nurcular'la pek ilgilenmiyordu. Mesela Mehmet Şevket Eygi'nin 1966'da yay?nlamaya başlad?ğ? Bugün gazetesinin yöneticileri, bask?lar nedeniyle Nurcular'a yer veremediklerini ileri sürüyordu. Ne yapmal?, ne etmeli derken Gündüzalp, Nurcu olmamas?na rağmen cemaate sempati besleyen, Hilal dergisinin sahibi, işadam? Salih Özcan ile görüştü. Haftal?k gazetenin ç?kmas? için yard?m edeceğine söz vermişti. Nihayet 'Zülfikar' ve'Uhuvvet' gibi dergilerden sonra cemaatin iyi kötü bir gazetesi olacakt?.
  1967'de gazete çal?şmalar? başlam?şt?. Gündüzalp'in '?ttihat' ad?n? verdiği gazete, "?mtiyaz sahibi: Salih Özcan, Yay?n Müdürü: Mustafa Polat" şeklinde bir künyeyle ayn? y?l?n 24 Ekim günü piyasaya ç?kt?. Gazeteyi açanlar?n rast geldikleri imzalar aras?nda şunlar vard?: Ahmet Şahin, Hekimoğlu ?smail, Necmettin Şahiner, Altan Deliorman, Tevfik Paksu, Ali Ulvi Kurucu, Abdürrahim Karakoç, Vehip Sinan, Gürbüz Azak. Gazetenin ç?kmas? elbette cemaatte sevinçle karş?lanm?şt?...
  * * * * * * * * *
  ?ttihad gazetesinin sonradan ismi Yeni Asya olarak değişiyor. Bu beraberlikten de kopanlar olmuş, Fethullah Gülen hocaefendi de bunlardan biri, daha önce Yeni Asyadayd?.
  Şu anda imtiyaz sahipliğini Mehmet Kutlular'?n yapt?ğ? Yeni Asya gazetesi ve yeni asya cemaati bu hizmeti devam ettirmektedir. (Nurayy77 kardeşimizin "özellikle yeni asya gurubu hakk?nda bilgi edinmek istiyorum" sözüne binaen yaz?lm?şt?r. Farkl? guruplar ve farkl? hizmet anlay?şlar?n? benimseyen kardeşler bundan bir mana ç?karmas?nlar)


  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. http://nuryolu.wordpress.com
  By muhakkik in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.12.06, 07:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0