mabeynimizdeki münasebet ve uhuvvet inşallah halis ve lillah için olduğundan, zaman ve mekanla mukayyet olmaz. bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre-i arz, belki dünya, belki alem-i vücut iki hakiki dost için bir meclis hükmündedir. böyle dost ve kardeşliğin firakı yok,hep visaldir.fani,mecazi,dünyevi dostluklar sahipleri firakı düşünsün, bize ne. [Semavat,zemine gıpta ederki`zeminde halisen-lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir-iki adam, bir-iki nefes yani bir-iki dakika beraber otururlar, kendi sani-i zülcelalinin çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü asar-ı sanatını birbirine göstererek sani`lerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler] sevgi ve muhabbetle]