+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Hizmet, Zaman ve Mekanla Sınırlı Değildir

 1. #1
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart Hizmet, Zaman ve Mekanla Sınırlı Değildir

  Hizmet, Zaman ve Mekâna S?n?rl? Değildir


  Maddî dünyaya s?n?rl? bak?ş aç?lar?n?n idrak edemeyeceği şekilde varl?klar ve olaylar aras?nda zaman ve mekân ötesi bağlant?lar gözlenmektedir. Bu bağlant?lar ayn? zamanda yaşamam?ş ve ayn? mekân? paylaşmayan fertler aras?nda çok güçlü bağlar oluşturmuş ve ayn? gaye etraf?nda halka olmalar?n?n zemini olmuştur. Bu asl?nda derinliğine incelendiğinde fertler aras? çok güçlü bir iletişim ve birliktelik ya da ortak gaye zeminidir. Bu irtibat alan? as?rlar sonra yaşayan insanlar? Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ile ayn? gaye etraf?nda biraraya getirecek ve "Bedr'in arslanlar?" ile ayn? duygular? paylaşt?racak çok farkl? bir irtibat alan?d?r. Duygudan duyguya ve bilinçalt?ndan bilinçalt?na olan bu iletişim as?rlar öncesinden bu zamana duâlar?n ve bu zaman?n insanlar?n?n kalplerinde as?rlar öncesinde yaşam?ş olanlara yüreğin en derinlerinde samîmî bir sevginin zemini olabilir.
  Varl?ğ? Risâle-i Nur perspektifinden alg?layan ve hayat? onunla anlamland?ran fertlerin oluşturduğu nuranî bir cemaatin mensuplar?y?z. Kur'ân'da, Hazret-i Ali'nin Celcelutiye kasidesinde, Gavs-? Azam'?n Fütuhu'l-Gayb'?nda işaretlerle müjdelenmiş ve istikbalde yapacaklar? hizmetler ve samimiyetleri, ihlaslar? sebebi ile alk?şlanm?ş bir cemaat. Dâvâs? ile bütün kainat?n alakadar olduğu ve Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) büyük ve yarat?l?şa maksat aleme ukde-i hayat olan dâvâs?n? günümüze taş?yan, üstad? ve bütün mensuplar? ile hayati vazifeler üstlenmiş bir cemaat. ?nsanl?k Darü's-Selâm yolunda bir geminin yolcular? ve bu cemaatin mensuplar? o geminin mürettebat?. Bu yüzden dâvâ büyük vazifeler çok ve fazlas? ile hassasiyet gerektiriyor.
  Üstad, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çevresinde halka olmuş bir kaç samîmi, fedakâr ve gayretli insan?n çabalar? ile başlayan ve günümüze kadar büyük gelişmeler kaydeden bu dâvâ asli yönü ile ve mânevi anlam? ile gerçekten çok büyük ve alemin bütün zerrelerini, her insan? ilgilendiren bir misyon üstlenmiştir. Üstad ve sonras? çizgide tam bir gayret ve samimiyetle yeri geldiğinde canlar? pahas?na ortaya at?lm?ş hizmet erbab?, günümüzde sanki bir rehavet havas? içine girmişlik görüntüsü arzetmektedir. Bu duruma k?smen, Risâle-i Nur şahs-? manevisini teşkil etmek üzere kaderin bir tecellisi olarak gerçekleşen mitoz bölünmelerin sanki ayr?l?k şeklinde alg?lanmas? ve bunun oluşturduğu hafif bir karamsarl?k havas? yol açmakta, k?smen memleketimizde dâvân?n?n ikbalinin baz? siyasi gelişmelerle bağlant?l? olarak alg?lan?p, siyasi hedeflere ulaş?ld?ğ? halde ayn? paralelde nurani gelişme kaydedilmemiş olmas?n?n verdiği hayal k?r?kl?ğ? sebep olmuş gibi gözlenmektedir. Eğer bu tesbit doğru ise, bu durumu ortaya ç?karan psikososyal sebepler ve alt yap? aç?s?ndan daha pek çok sebep s?ralanabilir. Fakat bana göre ortaya ç?kan tabloda en kötü sonuç gaye-i hayalin zihinlerde zay?flam?ş olmas?d?r. Bir zamanlar hedefledikleri manevî ikbali hayatlar?n?n gayesi adeta nefes al?şlar?n?n sebebi olarak addeden ve bu uğurda gecelerini gündüzlerine katan, mum ?ş?klar?nda Risâle yazan, hapse girip-ç?kan, işkence gören ancak bütün bunlardan sonra daha büyük şevkle hizmete sar?lan insanlar şu an bir sohbete gitmeyi bile hizmetten saymakta ve bir atalet hali yaşamaktad?rlar. Maddî ve mânevî bütün varl?ğ?n? ortaya koyan kalpleri adeta dâvâlar? için atan, günlük hayat?n her an?nda otobüste, trende, sokakta, misafirlikte insanlara dâvâs?n? ulaşt?rma telâş? içindeki insanlar gitmiş yerlerine tamamen şahsi hayat?n? geliştirme, mal varl?ğ?n? art?rma telaş?nda ve nurculuk faaliyeti olarak da haftada bir iki kez derse giden insanlar gelmiş gibidir. Bunda toplumun topyekûn yaşad?ğ? dünyevileşme sürecinin de büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
  Geçmişte yaşanan her şey yaşanmas? gerektiği için yaşand?. Çünkü kaderin hükmüydü. Bunlardan Risâle-i Nur ölçüleri ile hayat?n? şekillendiren hiç bir ferdin aleminde ümitsizlik, şevksizlik, isteksizlik doğmamal?. Onlar?n dâvâs? acz, fakr, şevk ve şükrü mutlak düzeyde hayata aksettirmeyi hedefleyen bir dâvâ. O dâvâda k?rg?nl?k olmaz, küsmüşlük olmaz. Büyük bir yang?ndan insanlar? kurtarmak üzere koşanlar?n birbirlerine k?zacak, küsecek vakitleri ve halleri olamaz. Yük ağ?r ve yard?ma uzanan her ele ihtiyaç var ve rahmet okunmal?d?r. Anlams?z çekişmelerin, lüzumsuz k?rg?nl?klar?n bir an evvel ortadan kald?r?lmas? ve Risâle-i Nur hizmetine lay?k şevk ve gayretin, bitmek bilmez enerjinin tekrar kazan?lmas? zaman?d?r. Bu zaman art?k hizmet boyutlar?n?n Türkiye s?n?rlar?n?n d?ş?na taşt?ğ? ve dünyan?n her taraf?ndan insanlar?n bu ulvi dâvây? anlamaya ve hayatlar?n?n bir parças? haline getirmeye çal?şt?klar? bir zamand?r. H?ristiyan, Yahudi, Budist pek çok insan Risâle-i Nur'a yönelmiş ve onu kendilerine ulaşt?rma gayretimizin zay?fl?ğ?ndan dolay? bizlere sitem etmektedirler. Art?k hedef çok büyümüş ve yap?lmas? gerekenler çok artm?şt?r. Nur hizmeti kendisini bu dâvâya mensup hissedenlerin birincil işi olmal?d?r. Hem şevkimizi artt?racak ve büyük bir enerji verecek şekilde Üstad?n müjdelediği cennetasa bir bahar?n çiçekleri baş göstermeye ve tomurcuklanmaya başlam?şt?r. Gaye-i hayalimiz çok daha belirginleşmiş ve daha rahat hissedilir hale gelmiştir. Bu yükün alt?ndan kalkabilmenin yolu sars?lmaz bir inanç, uykular?m?z? kaç?racak bir ümit ve tam bir dayan?şma olmal?d?r. Yani; ihlas, samimiyet ve gayret. ?nan?n yar?nlar hizmetimiz ve dâvâm?z aç?s?ndan çok daha güzel olacak. Bu gelişmelerde bizimde pay?m?z olsun, gelinen noktan?n mutluluğunu biz de paylaşal?m istiyorsak birbirimize kenetlenmeli ve gayretimizi çok artt?rmal?y?z.
  al?nt?d?r
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:08 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmet and the Kurdish question - a column on Today's Zaman
  By ahmetmustafa in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.07.12, 02:18
 2. Asker Ne Zaman Dine Hizmet Edecek?
  By karatoprak1975 in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05.05.07, 00:34
 3. Sınırsız Nimetlere, Sınırlı Şükürle
  By aşur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.09.06, 07:53
 4. "İktisadi İnsandan" Sınırlı ve Sorumlu İnsana
  By elff in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.08.06, 10:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0