+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Ceylan Çalışkan Abi'den Tespitler..

 1. #1
  Müdakkik Üye asya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  601

  Standart Ceylan Çalışkan Abi'den Tespitler..

  Hat?rat
  Ceylan Çal?şkan'?n Nur Derslerinden Tespit Ettiği Notlar
  1- Bir Nur Talebesini makam-? s?dd?kiyete götüren iki yol vard?r:
  1- Sadâkat 2- Fedakârl?k
  2- ?hlâs, kelimelerin ruh-u ma'nevisidir. ?hlâs olmad?ğ? zaman kelimeler, eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da te'sir etmez. Onun için att?ğ?n fikir mermileri hedefi bulam?yor, te'sirsiz kal?yor.
  3- Risale-i Nur'un yolu s?rr-? ihlâst?r, kulluktur. Bu hakikatlar? başta iç dünyam?z? ma'mur etmek için kullanacağ?z. ?çimizdeki putlar? k?rmak için kullanacağ?z.
  4- Bütün peygamberlerin, evliyalar?n ve kutublar?n yolu, ihlâs yoludur.
  5- ?hlâsa ma'ni olan önemli bir şey yok! ?hlâsa ma'ni olan, önemsiz şeylerdir: Lüzumsuz, kederli, hodfurûşâne, sakîl, riyakârane baz? hissiyât-? süfliyedir.
  6- Hizmette başar?l? olmak için; Anlat?lan hakikat?n muhatab?n kalbine yerleşmesinin iki sebebi var: Biri, sebeb-i zâhiri; Diğeri, sebeb-i ma'nevî.
  Sebeb-i zâhirinin baz? şartlar? şunlard?r:
  1- Fiziki yap?, endam ve sima güzelliği ve bak?m?,
  2- Libas, giyiniş. Her insan bir muhitte giyinişi ile karş?lan?r, fikirleri ile ağ?rlan?r.
  3- Yaş,
  4- Şahsiyet,
  5- Lisan hakimiyeti. Yâni, müdellel konuşmas?, terkib kabiliyeti, cümle kurmas?, mant?kî konuşmas?, beliğ ve fasîh konuşmas? için ilim şartt?r.
  Sebeb-i ma'nevinin (Hakikî sebeb) sebebleri şöyledir:
  1- ?hlâs: ?'vazs?z s?rf R?za-y? ilâhi için konuşmak,
  2- Fenâ, Hakikatta fâni olmak. Nefsini ?slâh edemeyen , başkas?n? ?slâh edemez. Önce nefsini tezkiye et ki, tezkiyeye vesile olas?n. Anlatt?n anlatt?n, te'sir etmedi. Diyeceksin ki, "?hlâss?z anlatm?ş?m, ma'nen kirliyim.",
  3- Salâhat: Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar. Fakat takva azald?kça lâf?zlar kalbden ç?kmaz. Islatsa ?slatsa dili ?slat?r, kalbden gelmez. Onun için ma'nevî hayat?n temiz ve tâhir olmas? şartt?r.
  7- Az olduğumuza üzülmeyeceğiz! Çünkü, keyfiyeten az değiliz. Kâinat kuruldu kurulal? bu, böyledir. Cemâdat fazla, nebatat az. Nebatat fazla, hayvanat az; Hayvanat fazla, insanlar az; Kâfirler fazla, müslümanlar az; Amiler fazla, veliler az; Veliler fazla, asfiyalar az; asfiyalar fazla, enbiyalar az.

  Hat?rat
  Ceylan Çal?şkan'?n Nur Derslerinden Tespit Ettiği Notlar -2-
  1- Risale-i Nur'a makams?z hizmet eden, ma'nevi makamat?n müntehas? olan s?dd?kiyete vâs?l olur. Bu ise tam mahviyetle olur.  2- S?dd?kiyet makam?, niyet ve nazarla olur.
  3- Mes'ele, yaln?z Risale-i Nur'daki hakikatlar? ezberlemek, mâlûmat sahibi olmak değil; mes'ele o hakikatlar? yaşayabilmektir.
  4- Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman s?rr-? uhuvvet tezahür eder.
  5- Anlamak iki çeşittir:
  1- ?bâreyi anlamak,
  2- Hakikat?n? anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlam?ş, hakikat?n? anlamam?şt?r. Çünki, hakikat?n? anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.
  6- Bir Nur talebesinin ma'nevi dengesi, onun samimi ve hâlis hizmetidir. Ne nisbette hizmet ederse, o nisbette dengede demektir.
  7- Risale-i Nur'da merhaleler vad?r:
  1- Şevk devresi, ruhun hakikatleri kapmas?yla olur.
  2- Muhabbet devresi, Risale-i Nur kalbde mekân tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vard?r, o dershanenin k?rp?nt? yatağ?na gelir.
  3- Sebat devresi, tehlikeli olan devredir. Ülfetle k?r?larak zuhur eder. Enâniyet ve süflî arzular çok olur. Bu devre, sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye, en az zayiatla bu dönemi atlatmakt?r. Çünki, irtibat? azal?r, içtimâ î mes'eleler akl?n? kurcalar. Sebat, ancak günahlardan çekilmekle ve Risale-i Nur'un kudsiyetine inançla, Nur'larla meşguliyetle, derslere devamla olur.
  4- Sadakat devri, en son merhaledir. Arabistan'dan Kutb-u A'zam da davet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur'a koşar.
  8- Bir âlimin sohbeti, yaral? kalbleri tedavi eder. Fakat bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur'un sohbeti, sohbet-i ârifindir.
  9- Hastan?n baş?nda, yaygarac? kad?nlar gibi, ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağ?rmak hünerdir. ?lâç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstad?m?z, cemiyetteki hastal?klar?n temelinde iman za'fiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de, Kur'an eczanesinden Risale-i Nur ilâçlar?n? muhtaç gönüllere ve hasta insanlara taş?yoruz.
  10- Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermand?r, amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatlar? yerli yerinde kullanmal?y?z. Bunun için faydal? olmal?y?z. Faydal? olam?yorsak, zararl? olmamal?y?z.
  foum sitesinde ç?k?p ç?kmad?ğ?n? görmedim.önceden ç?km?şsa alabilirsiniz..

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Ettekraru ahsen velev kene birmilyon seksen..Çok Değerli kardeşim ne demek...Teşekkürler..

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  8- "Bir âlimin sohbeti, yaralı kalbleri tedavi eder. Fakat bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur'un sohbeti, sohbet-i ârifindir."

  "Bu zamanın insanına en büyük müjde.."

 4. #4
  Müdakkik Üye .münzevi. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  957

  Standart

  2- İhlâs, kelimelerin ruh-u ma'nevisidir. İhlâs olmadığı zaman kelimeler, eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da te'sir etmez. Onun için attığın fikir mermileri hedefi bulamıyor, te'sirsiz kalıyor. mükemmel bir tespit.  6- Hizmette başarılı olmak için; Anlatılan hakikatın muhatabın kalbine yerleşmesinin iki sebebi var: Biri, sebeb-i zâhiri; Diğeri, sebeb-i ma'nevî.
  Sebeb-i zâhirinin bazı şartları şunlardır:
  1- Fiziki yapı, endam ve sima güzelliği ve bakımı,
  2- Libas, giyiniş. Her insan bir muhitte giyinişi ile karşılanır, fikirleri ile ağırlanır.
  3- Yaş,
  4- Şahsiyet,
  5- Lisan hakimiyeti. Yâni, müdellel konuşması, terkib kabiliyeti, cümle kurması, mantıkî konuşması, beliğ ve fasîh konuşması için ilim şarttır.
  Sebeb-i ma'nevinin (Hakikî sebeb) sebebleri şöyledir:
  1- İhlâs: İ'vazsız sırf Rıza-yı ilâhi için konuşmak,
  2- Fenâ, Hakikatta fâni olmak. Nefsini ıslâh edemeyen , başkasını ıslâh edemez. Önce nefsini tezkiye et ki, tezkiyeye vesile olasın. Anlattın anlattın, te'sir etmedi. Diyeceksin ki, "İhlâssız anlatmışım, ma'nen kirliyim.",
  3- Salâhat: Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar. Fakat takva azaldıkça lâfızlar kalbden çıkmaz. Islatsa ıslatsa dili ıslatır, kalbden gelmez. Onun için ma'nevî hayatın temiz ve tâhir olması şarttır. hani geçenlerde forumda bir bölüm vardı Nur Talebesini nasıl tanırsınız die. aslında tam oraya yakışır bir cvp olmuş. hemde Ceylan abi ağzından.  2- Sıddıkiyet makamı, niyet ve nazarla olur. burda nazarla olur derken neyi kasdetmiş anlamadım???

  3- Mes'ele, yalnız Risale-i Nur'daki hakikatları ezberlemek, mâlûmat sahibi olmak değil; mes'ele o hakikatları yaşayabilmektir. evet abim mesele bu ama bunu biz yapamıyoruz. Rabbim yaşamayı nasip etsin...

  4- Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman sırr-ı uhuvvet tezahür eder.

  5- Anlamak iki çeşittir:
  1- İbâreyi anlamak,
  2- Hakikatını anlamak. Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlamış, hakikatını anlamamıştır. Çünki, hakikatını anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez. daha ne denebilirki...


  7- Risale-i Nur'da merhaleler vadır:
  1- Şevk devresi, ruhun hakikatleri kapmasıyla olur.
  2- Muhabbet devresi, Risale-i Nur kalbde mekân tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır, o dershanenin kırpıntı yatağına gelir.
  3- Sebat devresi, tehlikeli olan devredir. Ülfetle kırılarak zuhur eder. Enâniyet ve süflî arzular çok olur. Bu devre, sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye, en az zayiatla bu dönemi atlatmaktır. Çünki, irtibatı azalır, içtimâ î mes'eleler aklını kurcalar. Sebat, ancak günahlardan çekilmekle ve Risale-i Nur'un kudsiyetine inançla, Nur'larla meşguliyetle, derslere devamla olur.
  4- Sadakat devri, en son merhaledir. Arabistan'dan Kutb-u A'zam da davet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur'a koşar. ne kadar güzel tespitler...
  10- Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatları yerli yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı olamıyorsak, zararlı olmamalıyız. işte bu...! FAYDALI OLAMIYORSAK, ZARARLI OLMAMALIYIZ! tam tefekkürlük bir mesele...

  Allah razı olsun asyam...! tespitleri tekrar hatırlatman çok iii ve yerinde oldu...


  ya bide bu muhabbet devresindeki tespitleri beni çok etkilemiştir hep. evinde tavuk pişer, o medresenin çorbasına koşar. evinde kuş tüyü yatak vardır, o dersanenin kırpıntı yatağına gelir...! ne kadar anlamlı ve asil bir davranış...

  BENİMLE GELEN PİŞMAN OLMAZ,

  BENİMLE GELEN PİŞMAN OLURSA,

  RUZ-İ MAHŞERDE SIRTIMIN YÜKÜ OLSUN,

  AN ŞART Kİ BU DAVAYA KARŞI

  SEBAT VE SADAKATİNİ BOZMASIN!

  SAİD NURSİ (r.a)

  NEDEN EY GAFİL!

  Realiteleri Ütopyaların haline getiriyorsun!


 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Smile Devamı

  18. Bizim meslegimizde ihtilafların çok önemli sebeblerinden birisi de denkliktir. Aynı seviyedeki kardeşler arasında ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birisinin fedakarlık yapıp digerine inkıyad etmesi lazımdır. Böyle yapan bir nur talebesini melekler bile alkışlar.

  19.Her Nur talebesine ma'nevi müzahelet( Arkadan yardım etmek, korumak) vardır İlk intikal devresinde ma'nen hep müzaheret var. Tutuşma devresinden sonra şevk devresine giriyor. Otuz yaşına doğru o müzaheret kesiliyor. Artık kendi cehd-ü gayreti ile ilerliyor.Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir.

  20. Üstad, Ceylan ağabeye diyor:
   1. İktisada tam riayet et.

   2. Nazar-ı dikkati kendine celb etme, hevesatına uyma.

   3. Herkeze açılma!

  21. Avam-ı nas'ın imanını kurtarma vazifesini şefkatkarane yüklenecegiz. Risale-i Nurla ilgili her şeye sahib çıkacağız. Bu dava benim, Sözleri ben yazdım anlayışına sahib olacağız.

  22. Risale-i Nur, '' Vazife-i fıtratım, gâye-i hilkatim, sebeb-i sadetim '' deyip, hizmet-i nuriyeyi hayatın birinci gayesi bilecegiz.

  23. Fedainin feda edemiyecegi hiçbir şey yoktur. Üstad:'' biz muhabbet fedaileriyiz'' diyor. Öyle ise muhabbet için feda edemiyecegimiz hiçbir şeyimiz olmamalı. Hissiyatımız, haysiyetimiz, enaniyetimiz, hatta şerefimiz.

  24. Nur talebesi herkezin dostudur. Çünki, Risale-i nur dersleriyle Allah'ı ögrenmeye ve ögretmeye çalışıyorlar. Allah'da (cc) onları seviyor. O muhabbet sayesinde dünya ayakta. Çünki, muhabbet kainatın sebeb-i vücudu, râbıtası, nuru ve hayatıdır. Allah'ın dünyada sevdikleri kaldığı müddetçe kıyamet kopmuyacak.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 6. #6
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart


  25. Nur talebeleri ileride İhsan-ı İlahi ile, kemal-i şaşa ile tezahür edecek olan İslamiyet sefinesinin omurgası ve hizmetgarı olmak emelindedir. Bu asrın fırtınası, ma'nen Nuh (as) zamanındaki fırtınadan daha tehlikelidir.

  26. Üstad Lahikaların satırları ile, sadık nur talebelerinin vasıflarını ve modelini çiziyor.İşte o modele kavuşup, o vasıflara benzemeliyiz.

  27. Kardeşlerimizin hatalarını bir doktorun hastasını tedavi ettigi gibi tedaviye çalışacağız.İ'tin ile, kavl-i leyyin( yumuşak söz) ile i'kaz edecegiz. Bazan Lisan-ı Hal, lisan-ı kalden üstündür ve tesirlidir.

  28. Bir tezgahtar, dükkana giden müşeriye iltifat ediyor. Gururu, enaniyeti terk ediyor. Dünyevi işlerde bu gerekiyorsa, uhrevi hizmetlerde çok daha fazlası lazımdır.

  29. Nefs-i emmare; yavaş yavaş, aldata aldata kendine uydurur. Elli sene evvelki dede kabirden çıkıp, şimdikileri görse, kafir der. İnsanlar bu hale nasıl geldi? Yavaş yavaş...

  30. Bu kudsi hizmette durmak, yani fıtri vazifesi olan ibadeti ve dersleri terk etmek, düşmek demektir. Durmadan, yılmadan hizmet, daima hizmet.

  31. Lillah için muhabbette, nefse menfaat beklemekte hiçbir fayda yoktur. Çünki karşılık beklenmez.

  32.Hizmet, Allah rızası için olur, bu niyet, bu ruh yoksa; hizmette yoktur.

  33. Risale-i nur'a köle gibi, makamsız hizmet eden, manevi makamatın en müntehası olansıddıkiyete vasıl olur. Bu ise tam mahviyetle olur.

  34. Niye biz Risale-i Nur'un sarhoşu olamıyaruz? Çünki içmiyoruz.

  35. Sarhoş sıhhatı pahasına alkolik oluyor. Biz de nurkolik olmalıyız. Nuru içip sızmalıyız. Neticede ebedi bir sıhhah ve saadet kazanacağız.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 7. #7
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  36. Risale-i Nr hizmeti; hem cihaddır, hem ubudiyettir. Bu ikisini beraber götürmemiz lazımdır.

  37. Her nur talebesi; takvası, şefkati ve duası ile mannen yağmur gibi olmalıdır. Rahmetin yağdığı topraklar, cennete döner. Nur talebesinin vazifesi, yağmur gibi gittigi yere ihlas, muhabbet ve hakikat götürmek, etrafı aydınlatmaktır.

  38. Bir nur talebesişuurî olsunş olmasın,da2vaya karşı lakayd kalsa ( Allah korusun ) zamanla davaya adavet etmeye başlıyor. Hem de manen helak olur.

  39. Bir atomda nihayetsiz enerji var. Fakat atomun kışrı parçalanmadan, o enerji açığa çıkamıyor.İnsanda da nihayetsiz muhabbet istidadı var. Fakat ene kışrını, kabuğunu parçalamadanş o muhabbet kalbe yerleşemiyor. Bu muhabbet Cenab-ı Allahın ism ve sıfatlarına olmalı. Nefsin arzuları muhabbeti tatmin etmez.

  40. Risale-i Nur mayasında acelecilik yoktur. Bizim meşrebimiz tefekkür meşrebidir. Tefekkürde nasıl acelecilik olsun?

  41. İnsanları riyaya sevk eden,za'f-ı iman,hırs ve tama, hırs-ı şöhret gibi şeylerdir.

  42. Tarih; insanın idrakini, Edebiyat; nükte ve mizacını, Matematik; dikkatini, Dini eserler; fikir ve ruh derinligini arttırır.

  43. Nefis; harici alemde vucud giyse Yahudiye benzer. Çünki Yahudi menfaatperesttir.

  44. Üstad, '' said tam toprak olmak elzemdir. Ta ki Risale-i Nur-u bulandırmasın. '' diyor. Bu kaziyye mucibince tam toprak olmuyanlar Risale-i Nur'u bulandırırlar.

  45. Akıl başka iman başkadır. Öyle akıllılar varki, cehenneme gitmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 8. #8
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart


  46.Öyle hareket edeceksinki kardeşini kıskandırmayacaksın. Bunun çaresi de, sen başkasını kıskanmayacaksın ki, başkasıda seni kıskanmasın.

  47. Bazı taşlar sahtedir çok parlar, yanındaki elmas sönük kalır. İşte hakiki nur talebesi, elmas gibi olmalıdır.

  48. Hakiki mürşid Risale-i Nur'dur. Ağabeyler ise muvain ve muzahirdirler.

  49. Kardeşlerimizi niçin tenkid etmeyecegiz? Çünki kardeşimiz zaten şeytanla mücadele içindedir. Nefis içerden şeytan dışardan kardeşimize hücum ediyorlar. Birde biz hücum edersek, o hücum şeytan hesabına geçer.

  50. Not: Yukarıda zikr edilen hususlar, bir nur dersinden tespit edilmiş bazı notlardır.CENAB-I HAK BİZLERİ OKUDUKÇA ANLAYAN, ANLADIĞINI HAZM EDEN HAZMETTİGİNİ YAŞAYAN KULLARINDAN EYLESİN. AMİN, AMİN, AMİN

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 9. #9
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  10-18 arasını da ekleyebilir miyiz mümkünse? kopukluk olmasın inş..ALLAH Razı Olsun..Emeğe sağlık..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 10. #10
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart Bu Haşiye Bence Çok Önemli

  CEYLAN AĞABEYİN NOTLARINA HAŞİYE
  RİSALE-İ NUR'U DİKKATLE OKUYANIN...... idrakini
  RİSALE-İ NUR'U DİKKATLE OKUYANIN...... Nükte ve Mizacını
  RİSALE-İ NUR'U DİKKATLE OKUYANIN...... Dikkatini
  RİSALE-İ NUR'U DİKKATLE OKUYANIN...... fikir ve ruh derinliğini arttırır.

  bundan dolayı, idrakimizi arttırmak için........ Tarih okumaya
  Nükte ve mizacımızı arttırmak için................Edebiyat okumaya
  Dikkatimizi arttırmak için............................ Matematik okumaya
  Fikir ve Ruh derinligimiziarttırmak için...........Dini eserler okumaya ihtiyaç yoktur.


  Evet, İdrakimiz......................................... .RİSALE-İ NUR'LA ARTTI VE ARTIYOR
  Nükte ve Mizacımızda................................RİSALE-İ NUR'LA ARTTI VE ARTIYOR
  Dikkatimizde...................................... .......RİSALE-İ NUR'LA ARTTI VE ARTIYOR
  Fikir ve Ruh derinligimizde..........................RİSALE-İ NUR'LA ARTTIĞI GİBİ,


  Bütün aza ve cevahirlerimizi..........................RİSALE-İ NURLA ÖĞRENMEDİKMİ?
  Duygu ve latifelerimizi...................................R İSALE-İ NURLA ÖĞRENMEDİKMİ?
  Nasıl istimal edecegimizi..............................RİSALE-İ NURLA ÖĞRENMEDİKMİ?
  Nefis ve malımızı nasıl satacağımızı...............RİSALE-İ NURLA ÖĞRENMEDİKMİ?

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ceylan Çalışkan --Nüktedar Abi'm :)
  By _KimyA_ in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 24.05.13, 12:58
 2. Ceylan Çalışkan ve Çalışkan Hanedanı
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.01.09, 01:50
 3. Ceylan Çalışkan ve Çalışkan Hanedanı
  By melekseker in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 27.03.08, 22:19
 4. Ceylan Çalışkan
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 25.03.08, 07:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0