Vesvese nedir?

Şeytan insana niçin vesvese verir?

Çirkin manzaraları hayal ettirme

Şeytanın kendi çirkin sözlerini,

kalbin sözü zannettirmesi …

Amelin en iyi suretini araştırmak

İmani meselelerde şüphe

Amelin sahih olup olmadığı şüphesi

Şeytanın hayalin bir özelliğini kullanması

İman hakikatlerinin büyüklüğü cihetinde

Şeytanın, kusurunu itiraf ettirmemesi…

Yüzlerce delili bir şüphe ile inkar…

Allah vesveseyi mü’minlere neden

musallat etmiştir?

Vesvese imandandır hadisi …