Vaktiyle Almanyada iki yahudi terzi varmış. Hitler öncesi Alman hükümetinin yahudilerle arasıda iyiymiş.
Alman ordusundan bir albay MİŞON VE MOİZ adlı iki terzinin yanına gelmiş. Demişki, alman ordusu için ellibin kişilik askeri elbise istiyoruz. Kumaşlarınızı genelkurmaya gösterelim, uygun görmezlerse size telgraf ile bildiririz iki gün içinde. İki gün içinde telgrafla bir olumsuzluk bildirmezsek onaylanmış demektir, siz dikim çalışmalarına hemen başlayabilirsiniz.
Demiş ve gitmiş. İki köftehor yahudi bu iki günü beklemeye koyulmuş. İki gün iki hafta gibi gelmiş kendilerine. İkinci günün ikindi vaktinde kapıyı bir postacı vurmuş. Bunların, olumsuz telgraf geldi diye yürekleri ağzına gelmiş. Moiz postacıyı karşılamış, telgrafı hemen okumuş ve Mişona demiş ki,
Müjde Mişon, telgraf, askeri elbiselerin dikiminin reddi değil, babanın ölüm telgrafı.