CÜBBELİ AHMED HOCAMIZ’IN aşağıdaki videosunu iyice dinleyelim.İman esaslarından olan kaderi inkar eden,kendine inananları CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN dininden,imanından eden,yanlış bilgiler veren bu kişiye yani Mustafa İslamoğluna ve onun gibi bidat ehli PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN sünnetini,hadislerini inkar eden hocalara (mesala Abdulaziz Bayındırda CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH haşa geleceği bilmez demiştir) inanmayalım.bunlara inanırsak dinimizden imanımızdan oluruz.Yarım hekim candan yarım hoca imandan eder demişler.din ilmini kimden aldığımıza dikkat edelim.


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN kader hakkındaki hadisi şeriflerine dikkat edelim:
"Kaderiye fırkası, bu ümmetin mecusileridir. Eğer hastalanırlarsa ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine katılmayın."
Ebu Davud, Sünnet 17, (4691).


"Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri "kader yoktur!" diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal'e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır."
"Kader ehli ile düşüp kalkmayın, onlara dava açmayın" buyurulmuştur..."
Ebu Dâvud, Sünnet 17, (4720).