+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7
Like Tree3Beğeni
 • 1 tarafından gamze-i_dilruzum
 • 1 tarafından capay
 • 1 tarafından capay

Konu: Konstantin elbet fethedilecektir.....

 1. #1
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart Konstantin elbet fethedilecektir.....


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 2. #2
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart

  Âşık Fatih olursa eğer,
  Mâşukun bahtına İstanbul olmak düşer...
  öğretmen bunu beğendi.


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 3. #3
  Dost capay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  15

  Standart

  “Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”

  Buhârî (öl. 870), et-Târih’ul Kebîr
  Ahmed b. Hanbel (öl. 855), Müsned
  Taberânî (öl. 971), el-Mûcem’ül-Kebîr
  İbn Kani (öl. 962), Mûcem’üs-Sahâbe
  Hâkim en-Nisâbûrî (öl. 1014), el-Müstedrek Alâ’s-Sahihayn
  Bezzâr (öl. 905), Müsned
  İbn Abdilberr (öl. 1071), el-İstiâb’da,
  İbn’ül-Esîr (öl. 1233), Üsd’ül-Gâbe’de,
  İbn Hacer (öl. 1448), el-İsâbe’de,
  Zehebî (öl. 1347), Telhîs’ül-Müstedrek’te,
  Suyûtî (öl. 1505), el-Câmi’us-Sağîr’de

  Hâkim, İbn Abdilberr, Zehebî ve Suyûtî “isnâdı sahîhtir” demişlerdir

 4. #4
  Dost capay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  15

  Standart

  Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, “İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve onun ordusu ne güzel ordudur” deyip, İstanbul’un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş.

  Mektubat, s. 181
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.

 5. #5
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart

  Alıntı capay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  “Kostantiniye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emir; onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”

  Buhârî (öl. 870), et-Târih’ul Kebîr
  Ahmed b. Hanbel (öl. 855), Müsned
  Taberânî (öl. 971), el-Mûcem’ül-Kebîr
  İbn Kani (öl. 962), Mûcem’üs-Sahâbe
  Hâkim en-Nisâbûrî (öl. 1014), el-Müstedrek Alâ’s-Sahihayn
  Bezzâr (öl. 905), Müsned
  İbn Abdilberr (öl. 1071), el-İstiâb’da,
  İbn’ül-Esîr (öl. 1233), Üsd’ül-Gâbe’de,
  İbn Hacer (öl. 1448), el-İsâbe’de,
  Zehebî (öl. 1347), Telhîs’ül-Müstedrek’te,
  Suyûtî (öl. 1505), el-Câmi’us-Sağîr’de

  Hâkim, İbn Abdilberr, Zehebî ve Suyûtî “isnâdı sahîhtir” demişlerdir
  Hadis-i Şerif


  [Ahmed bin Hanbel, IV, 335;
  Buhârî, et-Tarihu'l-Kebîr, I (ikinci kisim), 81;
  et-Târihu's-Sagîr, I, 341;
  Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, II, 24;
  Hâkim, Müstedrek IV, 422;
  Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, VI, 219;
  bk. Hadislerle Gerçekler, c. 2; s. 251-254)


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

 6. #6
  Dost capay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  15

  Standart

  İstanbul un manevi fethi Hz. Mehdi

  Ebu Hureyre (r.anh) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) (bir gün):
  "Bir tarafı karada bir tarafı da denizde olan bir şehir işittiniz mi?" diye sordular.
  Oradakiler: "Evet!" deyince, şöyle buyurdular:

  "İshakoğullarından yetmişbin kişi bu şehre sefer tertiplemedikçe Kıyamet kopmaz. Askerler şehre gelince konaklarlar. Ancak silahla savaşmazlar, tek bir ok dahi atmazlar. "Lâilâhe illallahu vallahu ekber!" derler. Bunun üzerine şehrin denizdeki tarafı düşer. Sonra askerler ikinci kere, "Lâilâhe illallahu vallahu ekber!" derler, şehrin diğer tarafı da düşer. Sonra tekrar "Lâilahe illalllahu vallahu ekber!" derler.
  Bu sefer onlara (kapılar) açılır. Oradan şehre girerler ve şehrin ganimetini toplarlar. Ganimetleri aralarında taksim ederlerken, yanlarına bir munâdi gelip: "Deccal çıktı!" diye bağırır. Askerler her şeyi bırakıp geri dönerler."
  (Muslim, Fiten 78, (2920 Buhari ve Müslimin Mehdi kelimesini kullanmadıklarınıda dikkate alalaım)

  Fatih Sultan Han Hz. Mürşidi Akşemseddin Hz.: "İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek" (Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972)

  *Fatih Sultan Mehmed Han,padişahlığının birinci senesinde devrinin ünlü alimlerini ve devlet adamlarını Edirne'de topladı...Onlarla İstanbul'un fethini görüştü ve reylerini aldı...Hiçbiri fethe razı olmadı...Sebeb olarak da *İstanbul'un fethinin ancak Mehdi'ye nasip olacağını * ileri sürdüler...Nihayet Akşemseddin durumu öğrendi ve dedi ki: *İstanbul'u evvela Sultan Mehmed Han fethedecektir...Daha sonra frenkler alacaklar,Mehdi işte onlardan İstanbul'u kurtaracak,fetheyleyecektir...* Bu kanaatini kabul ettirebilmek için alimlerle münakaşa ve mübahase etti...Fatih de bunun üzerine sözüne itibar etti; inandı ve hazırlığa başladı...*

  KaynakMenakıb-ı Akşemseddin,Varak,9a-10 b,Süleymaniye Kütüphanesi...)
  Kaynak: Mehdilik,Doç.Dr.Avni İLHAN; Shf.148,149..

  * * *

  İstanbul’da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet-i vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvât-ı Sitte adlı eseriyle gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp, izzet-i diniyeyi ve şeref-i İslâmiyeyi muhafaza etmesidir. İstanbul’un yabancılar tarafından işgali sıralarında, İngiliz Anglikan Kilisesinin, Meşihat-i İslâmiyeden sorduğu altı sualine, altı tükürük mânâsında verdiği mâkul ve sert cevapları, onun derece-i cesaret ve kemalât ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hutuvât-ı Sitte’yi neşrettiği zaman, Çanakkale’de muharebe oluyordu. İstanbul’un işgalini müteakip İngiliz Başkumandanına bu eser gösterilir ve Bediüzzaman’ın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan, idam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istediyse de, fakat kendisine, Bediüzzaman idam edilirse bütün Şarkî Anadolu İngiliz’e ebediyen adâvet edeceği ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine birşey yapamaz.
  İstanbul’da, İngilizler desiseleriyle Şeyhülislâmı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil, Bediüzzaman, Hutuvât-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul’daki faaliyetiyle İngilizin, âlem-i İslâm ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihî düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu’daki Millî Kurtuluş Hareketini desteklemiş, bu hususta en büyük âmillerden birisi olmuştu.
  Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça:
  “Bir zaman İngiliz devleti, İstanbul Boğazının toplarını tahrip ve İstanbul’u istilâ ettiği hengâmda, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesinin Başpapazı tarafından, Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu. Ben de o zaman, Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyenin âzâsı idim. Bana dediler: ‘Bir cevap ver. Onlar, altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar.’ Ben dedim: ‘Altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hattâ bir kelimeyle değil, belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lâzım geliyor... Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!’ demiştim.”

  * * *


  İstanbul’a gelmesinin bir de Tahir Paşa’dan işittiği şu “Sen Kürdistan ülemasını ilzam ediyorsun. Fakat İstanbul’a gidip o denizdeki büyük balıklara meydan okuyamazsın.” diye tarif etti. Maruzat-ı sâbıkadan dahi anlaşıldığı vecihle müşarün ileyh böyle tariflere tahammül edemezdi. Bundan dolayı idi, İstanbul’a gelir gelmez ülemayı münazaraya davete ilân etti.
  gamze-i_dilruzum bunu beğendi.

 7. #7
  Global Moderator gamze-i_dilruzum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  4.225

  Standart

  Allah razi olsun...


  "Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına, omuzlarımızı koyarız."

  Zübeyir Gündüzalp

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Rabbin Selahaddinleri yollayacak elbet.
  By *SAHRA* in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.09.14, 23:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0