YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Ey ihvan-ı iman, bu ahval ile
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?
Şeriata bakın, bu ahval ile
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Zül-celal bizleri halk etti İslam.
İmanı irfanı eyledi ikram.
Ümmet-i Muhammed (sav) ne oldu encam?
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Cenab-ı Mevla’dan ne güzel ihsan,
Nazil oldu bize hazret-i Kur’an.
Ferman-ı Kur’an’a eyledik isyan.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Ruz-i ezel verdik veli-yi ahdi,
Kabul eyledik o dem takva-yı zühdü.
Emri şeriatte etmedik cehdi.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Bu vaadi ahd ile geldik dünyaya,
Tâbi olduk bu gün hubb-u sivaya.
Rağbet eylemedik ahde vefaya.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Kitaba sünnete yok bizde rağbet.
Cenab-ı Mevla’ya var mı muhabbet?
Heva-i nefsinde tâbi-i şehvet
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Namaz ise müminlerin miracı,
Ferman-ı Kur’an’da rah-ı minhacı,
Gülbe-i dillerde söndü siracı.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

İslam’ın İslam’a merhameti yok
Say-ı şeriatte meveddeti yok
Sırr-ı süveyda’da hakikati yok
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Nisalar yüzünde haya kalmadı
Vücuh-i ricalde haya kalmadı
Ahirete zad u neva kalmadı
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

İçerler su gibi ab-ı haramı,
Günah-ı kebair maksut meramı,
Zemmederler ehlullah-ı kiramı,
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Kör olmuş dideler, kalpler tutulmuş.
Derya-yı şehvete nefis atılmış.
İman İslam bu dünyaya satılmış.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

Mevlana sır ola ehl-i imane.
Kendi idhal ede dar-ı cinane.
Lütfü ya sen bir bak devri zamane.
Acep ALLAH bizi kabul eder mi?

HACE MUHAMMED LUTFİ (Alvarlı Efe Hazretleri)