ERROR: If you can see this, then Dailymotion is down or you dont have Flash installed.

Beste: Turgut Özüfler
Ney: Başar DİKİCİ
Kanun: Turgut ÖZÜFLER
Klavye: Şevket AŞIKUZUN
Perküsyon: Şener YOLAL & Mustafa YOLAL & Mert NAR