Hikmet Levhası Video- SlaytSenin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki:
Ben başımın üstünde onu bir levha-i hikmet olarak tâlik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım:


“Dost istersen, Allah yeter! Evet o dost ise, herşey dosttur.
Yârân istersen, Kur’ân yeter! Evet ondaki enbiyâ ve melâike ile hayâlen görüşür ve vukūâtlarını seyredip ünsiyet eder.
Mal istersen, kanâat yeter! Evet kanâat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur.


Düşman istersen, nefis yeter! Evet kendini beğenen, belâyı bulur zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safâyı bulur, rahmete gider.
Nasihat istersen, ölüm yeter! Evet ölümü düşünen, hubb-u dünyadan (dünya sevgisinden) kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.”
Mektubât