• Kainattaki en üstün alet insan beynidir. Bulunduğumuz madde evrendeki en büyük güç ise insan beyninin programlayarak meydana getirdiği dalga yani “dua”dır.


• Kainatta hiçbir şeyin tıpkısının aynısı yoktur. Her birim “tek””tir. Aynı zamanda bütün birimler birbiriyle bağlantılıdır ve bütünsel “tek”i oluşturur.


• Evrende en küçük zerrecikten en büyük yapıya kadar her şey dönmektedir. Her birinin dönmesi, onun “can” denilen hareketliliğini oluşturur. Beden aslında canlı değil, hareketlidir. Asıl “can” bedeni meydana getiren atomların parçacıklarına hız veren “güç”tür. Madde devamlı dönüşüm halindedir, devam eden “akıl”dır.


• Hız, zaman ve mekan içinde söz konusudur. Görmede zaman ve mekan aşılır. Görme “an”da olur. Görüntü görene gelmez, göz bir anda görünende olur. Bir şeyin görüntüsü ve hali her zaman aynıdır.


• Güneşten ışık parçacıkları (foton) değil, aksine ısı parçacıkları yayılır. Işık, yayılan ısı parçacıklarının çaptıkları yüzeylerde meydana getirdiği şavktır. Biz güneşi, güneş yüzeyindeki çarpışmalardan çıkan şavk sayesinde görürüz.


• İnsanın, günümüzden ilk ademe kadar tüm geçmişi kendisinde kayıtlıdır. Kişilerin bilhassa uykudayken genlerinde kayıtlı olan bu yaşantılardan birine girip bunu kendisine ait sanması, günümüzde “reenkarnasyon” olarak yanlış yorumlanmaktadır.

Kitabın adı: Son Adem Varoluşun Sırrı
Yazarı: Cafer Gezgez Abdullah
İnternet Adresi: http://www.sonadem.com


Bu adresten kitabını tamamını indirip okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.