+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Sabah Namazına Nasıl Kalkılır?

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Bu başl?k alt?nda Sabah namaz?na nas?l kalk?l?r(cemil tokp?nar)isimli kitaptan al?nt?lar sunacağ?m(z).Eğer okuyanlar varsa eklemeleri bekliyoruz...


  Acaba bu zamanda,sabah naamz?n? kaç?rd?ğ?nda ağlayan,pişman olan,tövbe ve istiğfar eden,nas?l kalkabilirim diye ç?rp?nan ne kadar mü2min var dersiniz?
  Elimizde çok sağl?kl? bir istatistik yok.Ama şu kaadr?n? söyleyebiliriz:Üç büyük ilimizdeki üniversiteli gençler aras?nda yap?lan bir ankete göre,beş vakit muntazam namaz k?lanlar?n oran? %10.Bunlar?n da en çok kaç?rd?klar? namaz,hiç şüphesiz sabah namaz?...
  Oysa sabah namaz? ve tüm farz namazlar,başta peygamberimiz(asm)ve onun güzide ashab?n?n üzerinde titrediği muhteşem bir ibadettir.Bir mü'min sabah namaz?n? kaç?rd?ğ?nda 'akl?n? kaç?rm?ş gibi'deli divane olmal?,tepesi atmal?,dünyas? kararmal?,kahvalt? yapacak bir iştah bulamamal?,akşama kadar kendini cezaland?rmal?d?r.
  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  bende okudum gerçekten güzel bir kitap idi..vaktim olursa eklemeler yapar?m inş.
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Namazlar?m?z? kaç?r?yorsak bu gidişe dur demek silkinmek,titremek,ihmalimize isyan etmek,'Art?k Yeter'demek durumunday?z.
  Kulu olmakal iftihar ettiğimiz Rabbimiz bizden böyle bir umursamazl?k ,böyle bir vurdumduymazl?k istemiyor.
  Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Sevgili Peygamberimiz(asm)bize ihmalkarl?ğ? ders vermiyor.Onun bütün ömründe kaç?rd?ğ? sabah namaz? sadece bir tanedir.Oda savaş dönüşü aş?r? yorgun ve uykusuz olduğu bir zamanda nöbetçinin uyumas? yüzünden ve belkide ümmetine böyle durumlarda nas?l davranmas? gerektiğini ders vermek hikmetiyle olmuştur.
  Gerçek bu iken sabah namaz?na(asl?nda tüm namazlarada tabii)duyars?z kalamay?z.
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Namazs?z bir mü'min düşünülemez.Büyük alim ve evliyalaradn Hasan Basrinin şu sözü ne kadar anlaml?d?r:'Siz sahabeleri görseydiniz deli san?rd?n?z.Onlar sizi görseydi kafir derdi'.
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Namaz? isteyerek k?labilmemiz için,önce inanc?m?z?n çok güçlü olmas? gerekir.Çünkü inanç temeldir,namaz ve diğer ibadetler onun üzerine bina edilir.Taklidi ve zay?f bir iman?,tahkiki ve güçlü yapman?n yolu,Kur'an?n inançla ilgili ayetlerini çok iyi anlamakt?r.Bunlar?n tefsirini okuyup iman?m?z? güçlendirmek gerekir.
  ?şte bu hususta Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i nur külliyat?n? çok okumak gerekir.Çünkü bu eserlerde,güçlü bir iman ve tefekkür dersi vard?r.Ayr?ca namaz?n önemini anlatan,teşvik eden çok k?ymetli bahislerbulunmaktad?r.
  Bunun için onun yazd?ğ? sözler isimli kitapta bulunan 4.,9.11. ve 21. sözü,ayr?ca Şualar'daki 6. ve 15. Şua'y?,anlayarak okumak büyük fayda sağlar.Hatta bu bölümleri tekrar tekrar okuyarak müzakere etmek,birkaç arkdaş?m?zla derin hakikatleri anlamaya çal?şmak gerekir.
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Namaz? muntazam k?lan,hatta başkalar?n?n da namaz k?lmas? için ç?rp?nan,dini hizmetlerde bulunan kimselerin de namazla imtihanlar? vard?r.Böyle kimselerin namazla ilgili imtihanlar?ndan birisi 'namaz? resmi,üstünkoru ve acele k?l?p dini hizmetlerine koşma'tehlikesidir...!

  Her türlü dini hizmetin hedefi,Allah r?zas?n? netice veren ve Kur'an da emredilen ibadetlerdir.Hiçbir vesile as?l hedefin yerini tutamayacağ? için,hedef,vesileye feda edilmez...
  Bir abimiz (kim olduğunu hat?rlayamad?m. Büyük ihtimal ALi Çetinkaya olabilir.) "Şeytan hep soldan yaklaşmaz. Bazen de sağdan yaklaş?r" diyordu
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Gayyur SergeanTiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  96

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  'Doğrusu münaf?klar Alla? aldatmaya çal?ş?yorlar;halbuki,onlar? kendi hileleriyle aldatan Allaht?r.Namaza kalkt?klar?nda ise tembel tembel ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar,Allah?da pek az zikrederler.' (Nisa:142)
  Peygamber efendimiz (asm) ise 'yats? ve sabah namazlar?n?n münaf?klara pek ağ?r geldiği'ni belirtiyor.

  Üzerinizde münaf?kl?ktan bir işaret olmas?n? ister misiniz?Buna bütün zerrelerinizle isyan edersiniz.Öyleyse namaza isteksiz olarak değilişevkle kalk?n...!
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Hz.Aliyi(ra) üstad kabul eden ve 'ondan alem-i manada ders ald?ğ?n?'belirten Bediüzzaman hazretlerinin namaz k?lmas?da çok enteresand?.O,namaz? vakit girer girmez,bütün zerreleriyle,duygular?yla Allaha teveccüh ederek k?lard?.

  Onun bütün hayat?nda diline vird edindiği iki kelime vard?:iman ve namaz!Sanki çöllere düşen Mecnunun 'Leyle Leyla'diye gezdiği gibi,bütün hayat?nda 'iman iman,namaz namaz'deyip durmuştur.
  HED?YE ED?LMEYE ÇOK MÜSA?T B?R K?TAP.

  Çok mühim bir konuya parmak bas?lm?ş bu kitapta.Al?nmal?, DAĞITILMALI.

  CEP BOY olanlar? var. Hediye edilmeye müsait.
  Bizler bu kitaptan almal? ve bunu dağ?tmal?y?z.

  Bir arkadaş?m?z?n bir tan?d?ğ?m?z?n bir tan?mad?ğ?m?z?n NAMAZA BAŞLAMASINA sebep olabiliriz. Kitap çok etkili bir şekilde anlat?lm?ş, yaz?lm?ş. Allah'?n izni ile okuyanlarda şimşeklerin çakmas?na SEBEP OLAB?L?R.

  BU N?YETLERLE ALALIM, OKUYALIM VE DAĞITALIM ALLAH C.C. RIZASI ?Ç?N.
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.
  Selam ve Dua ile

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı SergeanTiM Nickli Üyeden Alıntı
  HED?YE ED?LMEYE ÇOK MÜSA?T B?R K?TAP.

  Çok mühim bir konuya parmak bas?lm?ş bu kitapta.Al?nmal?, DAĞITILMALI.

  CEP BOY olanlar? var. Hediye edilmeye müsait.
  Bizler bu kitaptan almal? ve bunu dağ?tmal?y?z.

  Bir arkadaş?m?z?n bir tan?d?ğ?m?z?n bir tan?mad?ğ?m?z?n NAMAZA BAŞLAMASINA sebep olabiliriz. Kitap çok etkili bir şekilde anlat?lm?ş, yaz?lm?ş. Allah'?n izni ile okuyanlarda şimşeklerin çakmas?na SEBEP OLAB?L?R.

  BU N?YETLERLE ALALIM, OKUYALIM VE DAĞITALIM ALLAH C.C. RIZASI ?Ç?N.
  Kesinlikle hakl?s?n?z. Fiyat? da çok cüz'i zaten. Kitab?n menba? Risale-i Nur olduğu için gönül rahatl?ğ?yla hediye edebiliriz çevremizdeki muhtaç insanlara. Birçok kimsenin namaza başlamas?na vesile olan bir kitap. Bizzat müşahede ettim.
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Dost monaroza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  27

  Standart

  Ben de tavsiye ederim, çok hoş bir kitap..

  Ayr?ca hediye olarak ta çok zarif

  Net üzerinden de okuyabilirsiniz;

  http://www.namazladirilis.com/sbahnamazi.htm
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.
  "Kullandığınız ölçüyle ölçüleceksiniz.."

 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  SabahNNK proğram?n? indirmek için t?klay?n?z...
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 6. #6
  Vefakar Üye MuhammedSaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  32
  Mesajlar
  388

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim programını indirmek daha kolay şimdi okuyamam sonrada unuturum...
  'Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir.' İşte biz,ancak böyle ve müttaki bir allamenin söz ve eserlerine itimad edebiliriz

 7. #7
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Çok güzel bir kitap
  Allah raz? olsun
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 8. #8
  Gayyur SergeanTiM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  96

  Thumbs up Bu Kitap YİNE 1 TL'DEN SATIŞTA....

  Sabah Namazına Nasıl Kalkılır adlı kitap mübarek 3 aylar münasebeti ile TEKRAR 1 TL'den satılmaya başlandı.
  İnsanların namaza başlamasına vesile olan, sırf bu yüzden fiyatı 3.70 TL'den 1 TL'ye düşürülen Sabah Namazına Nasıl Kalkılır kitaptan bol bol alıp dağıtalım inşaAllah.

  Şu fani dünyadan giderken iz bırakmaya birebir bir kitap diye düşünüyorum. Allah c.c. şimdiden kabul eylesin.
  Selam ve Dua ile

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sabah Namazına Kalkma Formülleri
  By Lebid24 in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.05.14, 10:40
 2. Haydi Sabah Namazına...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 00:47
 3. Sabah Namazına Kalkmak İçin Dua
  By insirah in forum Dualar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25.07.08, 08:44
 4. Sabah Namazına Nasıl Kalkılır? Cemil Tokpınar. Sesli
  By Lebid24 in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.07.08, 07:39
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.06.08, 11:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0