1 Ocak 2008 de elektronik ortamda ilk sayısı ney sevdalıları ile buluşan Ney Dergisi bu saza başlayanlara birer ansiklopedik belge olma hüviyetini amaçladı. Çok kısa bir zamanda yazılı ve görsel basının başarılarından söz ettiği Ney Dergisi geçmişteki geleneklerimize ve günümüzün renkli duruşuna bir köprü vazifesi görmeyi hedefliyor.

Gerek içerik gerekse görsel açıdan usta ellerde hazırlanan ney dergisinin temel felsefesi paylaşmak esasına dayalı olduğundan ney sazına ilgi duyan herkesi bu çatı altında buluşturma gayesinde.


dergiyi online okuyabilirsiniz

1.Sayı

2.Sayı

3.Sayı

4.Sayıhayırlı istifadeler...