Dinler Tarihi

Dinler tarihi, dinleri, iptidai dinler, dünya dinleri olmak üzere büyük gruplara ayırır. iptidai din mefhumunun sahası pek geniştir; en aşağı derecede bulunan Afrika’nın Pigmen kavimlerinden yüksek seviyede bulunan zenci, yahut Polinezya kavimlerine kadar olan dinleri ihtiva etmektedir. Bütün bu dinlerin bazı müşterek tarafları mevcut olmakla beraber, onları araştırıp içten anlamak için etnolog ve sosyologların işbirliğine büyük ihtiyaç vardır.

Milli dinler mefhumu ise, bilhassa antik devrin muhtelif dinlerini ihtiva etmektedir: Yunan ve Romalı, Jermen ve Kelf, eski Çin ve Mısır, Hitit ve Asurîlerin dinleri buna aittir. Onlar yalnız bir milletin ruhani malıdır, bu milletin hududundan aşmaz. Fakat bazen, milli dinlerden, bir dünya dini gelmiştir:

Yalnız Yahudilere mahsus bir dinden, Hıristiyanlık husule gelmiştir; Hindistan’daki milli dini, Asya’nın büyük bir kısmında yayılan Budizmin büyüdüğü topraktır. Vazifemiz, böyle bir inkişafın hangi şartlar altında vuku bulabildiğini aramak ve sormaktır.

Yazar:Annemarie Schimmel

Yayınevi:Kırkambar Kitaplığı

Sayfa Sayısı:295

Etiket Fiyatı:12,00 YTL

Basım Tarihi:Eylül 2008