Daha peygamberlik görevi almadan önce yani sadece insan ve kul iken, putperestlerin O'nu "Muhammedü'l-Emin" diye çağırdığı günler...

Son peygamber Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesindeki doğumunu, gençliğini, evliliğini anlatan kitap, ''Muhammedü'l-Emin'' (Güvenilir Muhammed) adıyla yayımlandı.
Süleymaniye'deki Darüzziyafe'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılan kitabın yazarı Casim Avcı, İslam tarihinin dünya tarihi, kültürü ve medeniyeti açısından zaman, mekan ve tesir bakımından önemli olduğuna kaydetti.
Hz. Muhammed'in doğumundan ölümüne kadar dönemi anlatan çok sayıda kitap bulunduğunu ancak bu kitapların ağırlıklı olarak Hz. Muhammed'in peygamberlik sonrasındaki dönemini anlattığına işaret eden Avcı, ''Bizim gözler önüne sermek istediğimiz nokta, peygamberimizin doğumu, çocukluk dönemi, gençliği, ticaret hayatı, seyahatleri, Hz. Hatice ile olan evliliği ve bu evliliğindeki aile reisliğidir'' diye konuştu.
Avcı, şunları kaydetti:

KİTAP DÜNYADA BİR İLK

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı “ilk” kez bir “müstakil” kitap olarak yayımlandı. Dr. Casim Avcı’nın kaleme aldığı, Dr. Ömer Türker’in editörlüğünü yaptığı Muhammedü’l-Emin, Peygamber Efendimiz’in çocukluğunu, gençliğini, Hz. Hatice ile evliliğini ve vahye hazırlanışını ele alıyor; bu dönem içindeki önemli olayları tüm detaylarıyla aktarıyor. Kitap, risâlet öncesi Cahiliye toplumunun örf, âdet ve ibadetlerini; İslam öncesi Mekke’nin portresini de ayrıntılı olarak çiziyor.


Kitapta, Mekke tarihi, Mekke ve Kâbe ile ilgili görevler, sosyo-ekonomik hayat ve putlar, Fil vakası, Peygamber Efendimizin’in soyu ve ailesi, Kutlu Doğum, sütannesi Halîme’ye verilişi, annesi ve dedesinin vefatları, amcası ile yaptığı Suriye seyahati ve rahip Bahira hadisesi, Efendimiz’in Ficâr Savaşı’na katılması, Hilfu’l-Fudûl cemiyetinde bulunması, Hz. Hatice ile evlenmesi ve Kâbe hakemliği gibi önemli olaylar, bilimsel tarihçilik esaslarına sadık kalınarak, son derece sade ve anlaşılır dille anlatılıyor.

Hayykitap’tan yayımlanan Muhammedü’l-Emin’i “özel” kılan bir diğer özellik ise farklı kesimlerden İslam otoritelerinin kitabı onaylaması ve tavsiye etmesi... Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Hamdullah Öztürk, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Tuğrul İnançer, kitabın arka kapağında görüşlerini ve tavsiyelerini dile getiriyor.

'Özellikle bu dönemi tercih edişimizin nedeni, peygamberimizin örnek kişiliğinin vahiy sonrasında olduğu gibi öncesinde de ifadenin bütün anlamlarıyla gerçekleştiğini görmek ve göstermekti. Onun çocukluğunu, gençliğini, yaşadığı toplumun iyi ve kötü hasletlerine karşı tavrını, eşiyle, akrabalarıyla ve komşularıyla ilişkisini, yoksula yardımını, haksızlığa karşı duruşunu, ticaretteki dürüstlüğünü ve iyi bir kul ve insan olmanın evrensel şartlarını kavramak amacımız.''

Cahiliye döneminde yaşayanlar tarafından Hz. Muhammed'e ''Muhammedü'l-Emin'' yani güvenilir Muhammed adının verildiğini anlatan Avcı, ''Peygamber efendimize böyle bir dönemde putperestler tarafından verilen bu ismi kitabın ismi olarak kullandık. Kitabın vurgusu 'emin'dedir'' diye konuştu.
Kitabın editörü Ömer Türker de kitapta, Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesindeki insanlarla daha fazla irtibat kuran yönünün ve Hz. Muhammed'in iyi bir insan ve kul olduğunun anlatıldığını kaydetti.
Kitabın yayıncısı Hayykitap Genel Yayın Yönetmeni Rauf Baysal ise kitabın bugünü çok yakından ilgilendirdiği için önemli olduğunu bildirdi.


Dr. Casim Avcı

1964 yılında Artvin’de doğdu. İlköğrenimini burada tamamladı. 1982’de Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden, 1986’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde (1990), doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde (1997) tamamladı. Halen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam Tarihi ve Medeniyeti uzmanı olarak çalışmaktadır.

Şimdiye dek yayımlanan çalışmaları şunlardır:

1. İslam-Bizans İlişkileri, İstanbul: Klasik, 2003.

(aa)