YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


http://www.youtube.com/watch?v=YzwTbY5MVXw

AHMET ÖZHAN; MUAZZEZ ERSOY; HAKAN ALTUN; FUNDA ARAR; ORHAN HAKALMAZ;ZARA; FAT?H KISA PARMAK; ERHAN GÜLERYÜZ; MURAT GÖĞEBAKAN; UĞUR IŞILAK; FERD? TAYFUR

13 SANATÇININ SESLEND?RD?Ğ? PEYGAMBER?M?Z (S.A.V.) ANLATAN DOYUMSUZ ESER

Ünlü sanatç?lar, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’e bestelenen eserlerin yer ald?ğ? ’?ftihar Abidemiz-Efendimiz’ adl? ilahi albümünde bir araya geldiler. Ferdi Tayfur’un "Ay Doğdu Üzerimize" adl? ilahiyi seslendirdiği albümün müziklerinde Ertuğrul Erkişi ve Mehmet Emin Ay da var.
Türkiye’de ilk kez, kendi alanlar?nda büyük dinleyici kitlelerine sahip ünlü sanatç?lar, Peygamber Efendimiz’e bestelenen eserlerin yer ald?ğ? ’?FT?HAR AB?DEM?Z - EFEND?M?Z’ adl? ilahi albümünde bir araya geldiler. Yücel Arzen’in genel düzenlemelerini yapt?ğ? albümde ilahi okuyan Ferdi Tayfur, Muazzez Ersoy, Funda Arar, Hakan Altun, Uğur Iş?lak, Erhan Güleryüz, Fatih K?saparmak, Zara, Murat Göğebakan, Orhan Hakalmaz ve Ahmet Özhan ad?na, albümün gelirleri ile birer eğitim kurumu yapt?r?lacak. Eğitim kurumlar?n?n yerleri, sanatç?lar?n istekleri doğrultusunda ve ihtiyaca göre şekillenebilecek. Okumalarda yer alan Funda Arar annesi Vanl? olduğu için Van’? tercih ederken, Ferdi Tayfur’un tercihi memleketi Adana, Fatih K?saparmak’?n isteği de Elaz?ğ oldu.
Prodüktörlüğünü Fon Müzik Yap?m-Gürkan Vural’?n yapt?ğ? albüm, 1 Nisan 2008’de sat?şa sunulacak. Konsept çerçevesinde albümün devam?n?n geleceğini de belirten Vural ’Albümden elde edilen gelirler ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde varoşlarda yaşayan çocuklar için 11 adet Etüd Eğitim Merkezi yapt?racağ?z. Eğitim merkezlerine, albümün okumalar?nda hiçbir ücret talep etmeyen sanatç?lar?m?z?n adlar?n? vereceğiz’ dedi. Gönüllü Milli Eğitim öğretmenlerinin görev yapacağ? merkezlerde, bilgisayar s?n?f?, kütüphane, dinlenme ortamlar? ve ders çal?şma s?n?flar? bulunacak. Her biri yaklaş?k 100 bin YTL’ye mal olacak ve 350 öğrencinin eğitim alabileceği merkezlerden önümüzdeki y?la yetişecek 11 merkezin aç?lmas? hedefleniyor.

Albümde yer alan parçalar ve okuyan sanatç?lar şöyle:

1. Ahmet Özhan ‘Ay Yüzlüm’,

2. Muazzez Ersoy ‘Dün Gece’,

3. Hakan Altun “Aş?k Oldum Muhammed’e”,

4. Funda Arar ‘O Gece Sendin Gelen’,

5. Orhan Hakalmaz ‘Güllerin Efendisi’,

6. Zara ‘Sevdim Seni’,

7. Fatih K?saparmak ‘Seni Buldum’,

8. Erhan Güleryüz ‘Size’,

9. Murat Göğebakan ‘Sultan?m’,

10. Uğur Iş?lak ‘Bir Damla Olsam’, (uğur ?ş?lağ?n efendimiz icin yaptigi kendisi bestesi)

11. Ferdi Tayfur ‘Ay Doğdu Üzerimize’.