Ariflerden birisi konuştuğu kimselere 'ey dost' diye hitap ederdi.
Ona herkesin dostu olmadığı söylenince şöyle cevap vermiştir:
Kendisine 'ey dost' diye hitap ettiğim kişi, ya mü'min, ya münafıktir.
Eğer müm'in ise, o Allah'ın dostudur, eğer münafık ise, şeytanın dostudur.