TEK İLAH'IN "ALLAH" OLDUĞUNU...

O, Allah'tır, Kendisi'nden başka İlah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 70)

• Yaşamımızdaki tek amacın Allah'a kulluk etmek olduğunu,
• Doğudan batıya Allah'ın her yeri sarıp kuşattığını,
• Bütün doğa olaylarının O'nun kontrolünde gerçekleştiğini, gökten yere her işi evirip-çevirenin Allah olduğunu,
• Annemiz, babamız, okul ve iş arkadaşlarımızın kısacası tüm insanların Allah'ın kontrolünde olduğunu,
• Gerçek dost ve yardımcının yalnızca Allah olduğunu,
• Hiçbir şekilde ve hiçbir yolla mağlup edilmesinin mümkün olmadığını, daima galip geleceğini,
• Karşımıza çıkan her türlü zorluğu giderecek olanın sadece O olduğunu,
• Her olayın iç yüzünden, gizli yönlerinden her ayrıntısıyla haberdar olduğunu,
• Herkesin hayatı boyunca tüm yaptıklarının hesabını -bütün ayrıntısıyla- bildiğini,
• İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten olduğunu,
• Her konuda bütün incelikleri bildiğini, sezilmez yollardan ihlaslı kullarına çeşitli faydalar ulaştırdığını,
• Kendisi'ne sığınanları koruyan, rahatlık veren olduğunu,
• Zorlukları hafifleten, kolaylaştıran olduğunu,
• Başımıza gelen her türlü olayın O'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini,
• Sahip olduğumuz bütün nimetleri verenin O olduğunu,
• Tüm mülkün (yatların, evlerin, arabaların, mobilyaların, giysilerin, mücevherlerin...) ve paranın gerçek sahibininin O olduğunu,
• Tüm canlıların rızkını, dilediği kadar yalnızca Allah'ın verdiğini,
• Dilediğine nimetlerini artıracağını,
• Yaptığımız her türlü işi, sadece O'nun rızasını kazanmak için yapmamız gerektiğini,
• O'nun rızasını arayarak yapılan işlere kat kat karşılığını vereceğini,
• Bildiğimiz herşeyi O'nun öğrettiğini,
• Bizi hidayete erdirenin O olduğunu, her birimizin mümin olmasını O'nun dilediğini,
• Biz insanların sahip olduğu her türlü eksiklikten O'nun uzak olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını,
• Yeryüzündeki her varlığın, her konuda Allah'a muhtaç olduğunu,
• Sonsuz vicdan sahibi olduğunu,
• İçimizde gizlediğimiz ya da açığa vurduğumuz herşeyi en ince detaylarına kadar bildiğini,
• Dinine yardım edene mutlaka yardım edeceğini,
• Yaptığımız iş ve bulunduğumuz ortam ne olursa olsun, her nerede olursak olalım, Allah'ın bize şahit olduğunu,
• Sonsuz adaletli olduğunu, zerre kadar bile olan herşeyin tastamam karşılığını vereceğini,
• Allah'ın insanlara zulmetmeyeceğini,
• Yarattığı herşeyi örnek edinmeksizin, yoktan ve 'OL' demesiyle var ettiğini,
• Bizim bilemeyeceğimiz tüm bilgilerin sahibi olduğunu,
• Allah'ın bizim için diledikleri dışında başımıza hiçbir şeyin gelemeyeceğini,
• Bunları (Allah'ın bizim için dilediklerini) hiç kimsenin değiştiremeyeceğini, musibet ya da iyilik verdiğinde bunları kimsenin engelleyemeyeceğini,
• Hem kendi nefsimizde, hem de çevremizde bize göstermekte olduğu ayetlerini görmeyi ve üzerlerinde düşünmeyi,
• Göklerdeki ve yerdeki herşeyin, hiç büyüklük taslamadan Allah'ı tesbih ettiğini,
• Yalnız Allah'ın övülmeye layık olduğunu,
• Kesinlikle hiçbir şeyi unutmadığını,
• Daima diri olduğunu, Allah'ı asla uyku ve uyuklamanın tutmadığını,
• Yardımlarıyla müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuşturacağını,
• Müminlerin her anında destekçi olduğunu,
• Çok bağışlayan ve tevbeleri kabul eden olduğunu,
• Allah'ın suçların cezasını hemen vermediğini, tevbe etme ve bağışlanma dilemek için süre tanıdığını,
• Kullarına karşı çok merhametli olduğunu,
• Mümin kulları için cenneti istediğini,
• Müminlerin yaptıklarının karşılığını, hem dünyada hem de ahirette noksansız olarak Kendi fazlından da artırarak vereceğini,
• Sabredenlerin karşılığını, en güzeliyle vereceğini,
• Canımızı bağışlayan, sağlığımızı veren olduğunu,
• Hastalandığımızda bize şifa verdiğini,
• Bizi gerçek imana ulaştırmak için sürekli uyarıp korkuttuğunu ve çeşitli vesilelerle Kendisi'ni hatırlattığını,
• İmanı bize sevdirenin ve küfrü de çirkin gösterenin Rabbimiz olduğunu,
• Dininden kim dönerse, onun yerine ondan çok daha hayırlısını getireceğini,
• Müminlerin yaptıkları kötülükleri örttüğünü,
• Kendisi'nden korkup sakınana, doğruyu yanlıştan ayırma anlayışını vereceğini,
• Bize herkesten ve herşeyden daha yakın olduğunu,
• Sonsuza kadar Rabbimiz'le dost olabilmek için dua etmeyi

SAKIN UNUTMAYIN.