Evliyadan İbn-i Semmâk (rh.) bir gün Halife Harun Reşid'in (rh.) huzuruna girer.

Bu esnada Harun Reşid hizmetçilerinden su ister. Bir bardak su getirirler.

Tam içmek üzere iken İbn-i Semmâk: “Ey Mü’minlerin Emiri, biraz bekleyin”, der.

Sonra da: Eğer bu suyu içmekten alıkonulsaydın onu kaça satın alırdın?' diye sorar.

Halife: ‘Mülkümün yarısını verirdim’ diye cevap verir.

Bunun üzerine İbn-i Semmâk ‘Buyurun, için, afiyet olsun’ der.

Halife suyu içince İbn-i Semmâk:

‘İçtiğin bu suyun vücudundan çıkmaması halinde,
onun dışarı çıkmasını ne ile satın alırdın? diye sorar.

Halife “Mülkümün hepsiyle satın alırdım.” diye cevap verir.

Bunun üzerine İbn-i Semmâk

“Kıymeti bir içimlik su ve idrar kadar olan bir mülke rağbet etmek uygun olmaz.” der.

Bu sözler üzerine Harun Reşid çok ağlamıştır.