İmâm-ı Gazâlî Hazretleri, ilim tahsil etmek için gittiği Cürcan’dan dönerken başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatıyor:

“Haramiler yolumuzu kestiler ve yanımda ne varsa hepsini alıp gittiler. Ben de peşlerinden gidip onları takip ettim. Reisleri dönüp bana: ‘Hadi, geri dön. Yoksa seni öldürürüz.’ dedi.

‘Sizden sadece, ders notlarımı geri vermenizi istiyorum. Zaten size faydası olacak bir şey de değil.’ dedim. ‘Neymiş o notların?’ diye sordu.

‘Şu çuvalın içindeki kitaplar, ben onları dinlemek ve yazmak için yerimi yurdumu terkettim.’ deyince güldü.

‘Sen ilim öğrendiğini nasıl söyleyebilirsin? Biz onları senin elinden aldık, sen de o ilimlerden ayrılmış oldun ve ilimsiz kaldın.’ dedi. Sonra da arkadaşlarından birine emretti, kitaplarımın olduğu çuvalı bana verdiler.”


İmâm-ı Gazâlî Hazretleri şöyle devam etti: Allâhü Teâlâ beni irşad için bu haramileri karşıma çıkarıp konuşturdu. (Memleketim) Tus şehrine gelince, yazmış olduğum notlarımı ezberlemek için tam üç sene uğraştım ve tamamını ezberledim.

Artık haramiler yolumu kesip kitaplarımı alacak olsalar bile ilmimi alamayacaklar, ilimsiz kalmayacaktım.