Osmanlı camilerinde padişahın namaz kıldığı yere hünkar mahfili denir.

Bu yerin kapısının üzerinde çifte vav vardır.

Çifte vav ebced hesabıyla 66 eder, bu da Allah demektir.

Ve bu kapının içeri açılan kısmı normal insan boyundan biraz kısadır.

Padişah burdan içeri girerken başını eğsin, ayakları yere bassın,

Kendinden büyük Allah’ın olduğunu unutmasın…