İmam Gazâlî (ra.) anlatır:

Denilir ki: Kıyamet günü olunca, yüzleri yıldız gibi parlak bir topluluk mahşer yerine gelir.

Melekler onlara derler ki:

-Siz ne tür ameller işlediniz? Onlar şöyle cevap verirler:

-Biz ezanı duyar duymaz hemen kalkar abdest alır, başka bir şeyle meşgul olmazdık.

Sonra yüzleri ay gibi parlak bir topluluk görülür. Onlara da derler ki:

- Bizler daha vakit gelmeden addest alırdık!

Sonra yüzleri güneş gibi parlak bir topluluk görülür. Onlar da der ki:

-Biz ezanı mescidde duyardık!


Rivayet edildiğine göre; seleften biri namaza başlama tekbirini kaçırsa üç gün kendisine tâziyeye giderler;

Eğer cemaati kaçırsa yedi gün tâziyede bulunurlardı…