Hz. Ömer (r.a) namaz kılmaya kalkmak istediği zaman vücudu titrer, dişleri takırdardı.

Kendisine: “Sana ne oluyor?” diye sorduklarında dedi ki:

-”Emaneti eda etmenin ve farzı yerine getirmenin zamanı yaklaştı.

Fakat onu nasıl eda edeceğimi bilmiyorum!”


İmam Gazali, Mükâşefetü’l Kulûb