Halvetî sûfîlerinden Kayserili Mehmet Tevfik mürîdlerinden birine bir gün emreder;

Git de filân yerde Karagöz oynatılıyormuş, seyret ve gel bana anlat.

Mürîd gider, seyreder ve gelir.

Tevfik efendi: “Ne gördün anlat hele der”

Mürîd gördüklerini anlatmaya başlar. Büyük insan dinler, dinler ve nihayet şöyle der;

Orada görülecek şey şudur: Bütün o hareketleri bir tek el idare etmektedir.

Tıpkı kâinâttaki binlerce oluş, geliş ve gidişi bir tel Elin idare ettiği gibi”


!