ÖMER BİN ABDÜLAZİZ VE DEPREMÖmer bin Abdülaziz’in hilafeti sırasında İslam memleketlerinde günler süren bir zelzele zuhur etti. Bunun üzerine, halife hazretleri bütün vilayetlere şöyle bir ferman gönderdi: “Allah’a hamd ve O’nun habibine salatu selamdan sonra beyan olunur ki, bu zelzele yeryüzünde ilahi azabın alametidir. Ben bütün vilayetlere yazdım ki, falan tarihte meydanlara çıkarak, dua ederek yalvarsınlar. Mal sahipleri de hayır ve hasenat yapsınlar. Çünkü Allah celle celaluhu buyurdu ki:


“Doğrusu felâh buldu (masiyetten) temizlenen. Ve rabbinin ismini anıp da namaz kılan” (El A’la–14, 15)


Ve Âdem aleyhisselam gibi şöyle deyin:


“Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz" (El ’raf:23)


Aynı zamanda, Nuh aleyhisselam gibi şöyle deyin;


“Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum" (Hûd: 47)


ve Yunus aleyhisselamın dediğini deyin:


“Gerçekten ben nefsine zulmedenlerden oldum” (Enbiya: 87)