Hz. Musa bir gün "Ya Rabbi! Senin sevdiklerinle, sevmediklerini nasıl ayırt edeceğim?" diye münacatta bulunur.

Allahu Teala: "Ya Musa ben sevdiklerim de iki alamet bulundururum..

Birincisi, ona beni zikretmeyi nasip ederim ve böylece göklerde ve yeryüzünde ben de onu zikrederim.
...
İkincisi, onu günahlardan muhafaza ederim ki azabıma müstahak olmasın."