Bir gün Musa (a.s.) bir kafirle din hakkında tartışmaya girmiş ve kimin haklı olduğunu anlamak için:

"Ateş yakıp ateşin üstünden geçelim. Kim yanmazsa o haklıdır" demişler.

Musa (a.s.) ve adam el ele tutuşup ateşin üstünden geçmişler fakat kafir adam yanmamış. Musa (a.s.) Cenab-ı Hakk'a sormuş:

- Ya Rab! Beni yakmayışını anlarım da kafiri niye yakmadın?

Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap ise çok manidar:

"Bilmez misin ya Musa; biz dostumuzun elinden tutanı yakmayız."