Şakik-i Belhi Hazretleri bir defasında Bağdat halifesinin huzuruna çıkarılmış ve halifenin şu sorusuna muhatap olmuştu:
- Şakik-i zahid sen misin?
O da:
- Şakik benim, ama zahit sensin! Cevabını vermişti.
Halife tekrar:
- Bu kadar debdebe ve ihtişam içinde ben nasıl zahit olurum, diye sorunca, Şakik-i Belhi Hazretleri şu veciz cevabını vermişti.
- Cenab-ı Hak, dünya metaı için “kalil” demiştir. Sen o kalile yani aza kanaat etmişsin. Zahit ise aza kanaat eden kimsedir, deyince halife ağlamaya başlamıştı.