Sultan III Osmanın (padişahlığı 1754-57 yılları arası) sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa başarılı ve yetenekli bir devlet adamı, oldukça dindar bir kimse idi. Bu Ali Paşa zamanında bir tüccar iflas etmiş, bütün mal ve servetini kaybetmiş, üstelik bir de borca girmişti. Bu sıkıntılı durumda iken müracaat ettiği bütün eş-dost kapıları, bu durumdaki herkese yapıldığı gibi yüzüne kapanmıştı.



Adamcağız bu çaresiz haldeyken bir gece rüyasında Peygamberimizi gördü ve O dan yardım ve destek istedi. Peygamberimiz ona :


- "Git Allahın makbul kulu Ali Paşaya benden selam söyle sana 100 altın versin" dedi.


Adam ; - "Ya Rasûlallah ben Ali Paşaya selamınızı iletir, bana 100 altın vermesini emrettiğinizi söylerim ama bana inanmaz" dedi.


Hz Peygamber (sas) şöyle buyurdu :


- "Sana inanması için ben sana belge vereceğim. Ali Paşa bana her akşam yüz salavatı şerife okurdu, ama geçen perşembe akşamı okumadı. Bunu . ona söylersen sana . inanır."


Sabah olunca adam hemen Ali Paşaya koştu. Rüyasını anlattı. Ali Paşa ;


- "Peygamberimiz bana niye söylemiyor da sana söylüyor?" diye inanmak istemedi.


Adam Hz Peygamberin verdiği belgeyi öne sürdü :


- "Efendim ben bana inanmayacağınızı Hz Peygambere söyledim. O da bana bir belge verdi. Siz her gece Efendimize yüz salavatı şerife okuyormuşsunuz, ama geçtiğimiz perşembe akşamı okumamışsınız."


Ali Paşa düşünmüş o gece hakikaten okumadığını farketmiş. Bunun üzerine adama şöyle der :


- "Peki Hz Peygamber sana ne söyledi ise aynen tekrarla."


Adam tekrarladı : - "Ali Paşaya benim selamımı söyle sana 100 altın versin."


Ali Paşa "Bir daha söyle..." diye tam yedi defa tekrarlattı.


Adam, Ali Paşayı kendisiyle alay ediyor sandı ve paradan da ümidini kesmişti ki, Ali Paşa ;


- "Sana Peygamberin her selamı için 100 altın vereceğim. Yedi defa tekrarlattım 700 altın eder" der ve gerçekten 700 altını verir.



dua ile..