SALTANATIN ZEVAL BULMASIN

Söz,Şeyh Sâdî-i Şirâzî'nin:

Alparslan ruhunu teslim edince,

Onu tahttan alıp toprağa gömdüler.

Oğlunun başına da padişahlık tâcı koydular.

Ölüm oklarının hedefidir dünya;

Orada kalınmaz;gelen gider.

Oğul ata binmiş gidiyordu bir gün.

Basiret sahibi bir deli dedi ki:

'' Hey yere geçesi felek!

'' Daha dün baba ata biner giderdi; şimdi de oğul!

'' Dünyadır bu! Gelişi ile geçişi birdir!

'' Dünyaya bel bağlama dostum.O sana yabancıdır.

'' Bu yıl köy senin elindeyken iyilik yap,

'' Ertesi yıl muhtar başkası olacaktır.''

Ey zalim! Senin de beş günlük ömrün var!

Firavun fesatlığı terk etmedi de ne oldu?

Saltanatı ancak mezara kadar sürdü.

Bir bilge, İran hükümdarı Keykubad'a,

'' Saltanatın zeval bulmasın!'' diye dua eder.

Büyüklerden birisi de bu duada kusur bulur.Der ki:

'' Hayret! Bir bilge böyle dua eder mi?

'' İran padişahlarından hangisinin saltanatı zeval bulmadı?

'' Feridun'un mu? Dahhak'ın mı? Cemşid'in mi?

'' Madem dünya fanidir;

'' Dünyada ebedi kalmayı istemek ne yersiz bir dilektir!''

Duanın sahibi bilge zat ona dedi ki:

'' Ben ona daimî bir ömür mü istedim?

'' Ben yalnız hayır işlerinde başarılı olmasını diledim.

'' Hak yolundan ayrılmazsa eğer hükümdar,

'' Gider, saltanatını öbür dünyada da kurar!

'' Hak'tan ayrılmayandan ölüm bir şey eksiltmez!

'' Öyle iyi şeyler yapasın ki,saltanatın ölümle zevâl bulmasın!

'' İşte duadan maksadım budur!''

( Bostan'dan )


''Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.''


( Bediüzzaman Saîd Nursî )