+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Kur'an ile Konuşan Adam

 1. #1
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Smile Kur'an ile Konuşan Adam

  İyi söz bilen hazırcevap Arabın birisi, zamanın büyüklerinden birinin bir ziyafetinde bulunur. Bir ara bir tabak badem getirilir. Ev sahibi, bademlerden birini bu misafirin önüne koyar. O da alıp;


  El hükmü li’llahil vahid” (Hüküm bir olan Allah’ındır: )der.


  Ev sahibi bir tane daha verince;


  -Fe erselna ileyhimü’s neyni(Biz onlara iki elçi gönderdik. Yasin; 14) der.


  Bir daha verir;


  -Fe azzezna bi salisin(Üçüncü elçi ile onları destekledik. Yasin; 14 ) der.


  Dördüncüsünü verir;


  -Fe’huz erbaaten minet tayr(Sen dört kuş al. Bakara: 260) der.


  Beşincisi verir;


  -Ve yekûlûne hamsetün sadisuhum kelbuhum(Onlar beştir, altıncıları köpekleridir. Kehf:22 ) der.


  Altıncısını verir;


  -Hâlekas’s semavati ve’l arza fî sitteti eyyâmin(Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Hadid:4) der.


  Yedincisini verir;


  -Ve beneyna fevkahüm seb’an şidaden(Üstünüzde muhkem yedi kat gök bina ettik. Nebe: 12) der.


  Sekizincisini verir;


  -Ve samâniyyete eyyamun(Sekiz gün. Hakka:7) der.


  Dokuzuncusunu verir;


  -Ve kâne fi’l medineti tis’ati rahtin(Şehirde dokuz kişi vardı. Neml: 48)der.


  Onuncusunu verir;


  -Tilke aşeretün kamiletün(İşte tam on gün eder. Bakara: 196) der.


  On birincisini verir;


  -İnni raeytü ehade aşera kevkaben (Ben rüyada on bir yıldız gördüm.Yusuf: 5-6) der.


  Onikincisini verir;


  -İsna aşera şerhan fi kitabullah(Allah’ın indinde ayların adedi on ikidir. Tevbe: 46) der.


  Bundan sonra içeriden bir tabak dolusu badem getiren ev sahibi bu zatın önüne tabağı koyar ve; “Yemiş topladım ki, “Ve erselnâ ilâ mieti elfin ev yezidune( Biz onları yüz bine veya daha fazla insanlara gönderdik) diyesin der.


  Kaynak: Latifeler-Lâmi’îzâde Abdullah Çelebi-MEB yayınları-İst–1994


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 2. #2
  Pürheves deryag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  207

  Standart

  Çok güzeldi,Allah raz? olsun.Bende Kur-an Lisan? ile konuşan kad?n? ekleyeyim.


  Tebe-i Tâbiîn neslinden Abdullah ibn Mübarek hazretleri anlat?yor: Hacca gidiyordum. Irak-Suriye topraklar?ndan geçerken yaln?z bir kad?na rastlad?m. Selâm verdim; selâm?m? “Söz olarak Rahîm bir Rabden selâm sözüdür onlar?n duyacağ?” (Yâ-Sîn: 58) âyetiyle ald?.

  “Buralarda ne yap?yorsun?” diye sordum. “Allah kimi yoldan ç?karm?şsa, ona yol bulduracak yoktur” (A’râf: 186) âyetini okudu. Anlad?m ki, yolunu kaybetmiş.

  Nereye gittiği soruma “Bir gece kulunu Mescid-i Haram’dan al?p Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’? tesbih ederim” (?srâ: 1) âyetiyle karş?l?k verdi. Anlad?m ki, geçtiğimiz hacc mevsiminde hacc?n? tamamlam?ş, Kudüs’e gidiyor.

  “Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin?” dedim. “Tam üç gece (yani üç gündür)” (Meryem: 10) dedi.

  Yiyecek verme teklifinde bulundum. “Sonra orucunuzu gün bat?ncaya kadar tamamlay?n” (Bakara: 187) âyetini okudu.

  “?yi de Ramazan’da değiliz” dedim. “Kim Allah için nafile bir hay?r yaparsa, Allah her hayr?n karş?l?ğ?n? verendir, her şeyi hakk?yla bilendir” (Bakara: 158) âyetiyle cevap verdi.

  “Yolculukta oruç aç?labilir” dedim. “Ama orucu tutarsan?z, bu hakk?n?zda daha hay?rl?d?r” (Bakara: 184) âyetini okudu.

  Niye benim gibi konuşmad?ğ?n? sordum. “Ağz?ndan tek bir söz bile ç?kmas?n ki, yan?nda onu gözleyen ve o sözü kaydetmeye haz?r bir gözcü bulunmam?ş olsun” (Qâf: 18) dedi.

  “Kimlerdensin?” diye sordum. “Bu konuda bilgin yok (ailemi söylesem de tan?mazs?n). Sonra göz de, kalb de (görmeden, kesin bilgiye dayal? olmadan verdiğin her hükümden) sorumludur” (?srâ: 36) âyetiyle cevap verdi.

  “Hata ettim, hakk?n? helâl et!” dedim. “Bugün size k?nama yok. Allah, sizi bağ?şlas?n” (Yusuf: 92) dedi.

  Deveme bindirip kafilesine ulaşt?rma teklifinde bulundum. “Hay?r ad?na ne işlerseniz Allah onu bilir” (Bakara: 215) âyetiyle mukabele etti.

  Devemi yan?na getirdim. Binecekken, “Mü’min erkeklere söyle, bak?şlar?n? sak?ns?nlar” (Nûr: 30) âyetini okudu.

  Gözlerimi çevirdim; binecekken deve ürküp kaçt?, bu arada elbisesi az y?rt?ld?. “Baş?n?za musibet olarak ne gelirse, bu bizzat işleyip, onu hak etmeniz sebebiyledir” (Şûrâ: 30) âyetini m?r?ldand?.

  “Sabret, deveyi bağlayay?m!” dedim. “Bu hususta Süleyman’? anlay?şl? ve daha isabetli davran?r k?ld?k” (Enbiyâ: 79) âyetini okuyarak, devemi yönlendirme konusunda benim daha başar?l? olduğumu kasdetti.

  Deveye bindi ve “Bunu bize baş eğdiren Allah’? tesbih ederim; yoksa bunu biz başaramazd?k. Ve sonunda şüphesiz Rabbimize döneceğiz!” (Zuhruf: 13-14) âyetlerini okudu.

  “Haydi!” diye deveyi h?zland?rd?m. “Yürüyüşünde (ve davran?şlar?nda) vakur ol ve sesini yükseltme. Seslerin en çirkini, (bağ?ran) eşeğin sesidir!” (Lokman: 19) mukabelesinde bulundu.

  Yürürken şiir okumaya başlad?m. “Kur’an’dan kolay?n?za geleni okuyun!” (Müzzemmil: 20) dedi.

  “Şiir okumak haram değil ki!” dedim. “Bu hususu ancak gerçek idrak ve basiret sahipleri düşünüp anlar!” (Bakara: 269) cevab?n? verdi.

  Bir süre gittik; sonra evli olup olmad?ğ?n? sordum. “Ey iman edenler! Cevab? verildiğinde sizi üzecek meselelerden sormay?n!” (Mâide: 101) âyetini okudu.

  Derken kafilesine ulaşt?k ve “Kafile içinde kimsen var m??” dedim. “Mal ve evlât dünya hayat?n?n süsüdür!” (Kehf: 46) dedi.

  Anlad?m ki, evlâd? var. ?simlerini sordum. “Allah ?brahim’i dost edindi; Allah Musa ile konuştu; Ey Yahya, Kitab’a kuvvetle tutun!” (Nisâ: 125, 164; Meryem: 12) âyetlerini okudu.

  “Ey ?brahim, ey Musa, ey ?sa!” diye kafileye seslendim. Nur yüzlü üç genç “Buyur!” diye ç?kageldi. Onlara para verip, “Bununla içinizden birini şehre yollay?n! Yemeklerin helâl ve temiz olan?na baks?n ve size bir yiyecek getirsin. Dikkatli davrans?n!” (Kehf: 19) dedi.

  Yiyecek gelince bana, “Geçmiş günlerinizde yapt?klar?n?z?n karş?l?ğ?nda şimdi afiyetle yiyip için!” (Hâqqa: 24) dedi.

  Çocuklara, “Annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem!” dedim. “Annemiz” dediler, “Ağz?ndan Cenab-? Allah’?n gazab?n? çekecek yanl?ş bir söz ç?kar korkusuyla 40 y?ld?r böyle sadece Kur’an’la konuşur.”

  ?bn Mübarek, bu hadiseyi Kur’an’da her şeyin bulunduğuna delil olarak anlat?rd?.

 3. #3
  Ehil Üye hadema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1.622

  Standart

  Çocuklara, “Annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem!” dedim. “Annemiz” dediler, “Ağz?ndan Cenab-? Allah’?n gazab?n? çekecek yanl?ş bir söz ç?kar korkusuyla 40 y?ld?r böyle sadece Kur’an’la konuşur.”

  Ya bizler ne yap?yoruz (kendi ad?ma) gökyüzünde hava zerrelerini meşkul edecek milyarlarca nafile ve boş söylemişimdir. Allah beni affetsin. ?şte Risale-i Nuru okuyunca şimdi anl?yorumki günah ve küfüre neden kainat ve unsurlar? hiddete geldiğini. Çünkü boş konuşmak ve malayani işlerde bana verilen cihazatlar? iyi kullanamad?ğ?m?n bir delili oluyor.

 4. #4
  Pürheves deryag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  207

  Standart

  Alıntı hasan sarar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Çocuklara, “Annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem!” dedim. “Annemiz” dediler, “Ağzından Cenab-ı Allah’ın gazabını çekecek yanlış bir söz çıkar korkusuyla 40 yıldır böyle sadece Kur’an’la konuşur.”

  Ya bizler ne yapıyoruz (kendi adıma) gökyüzünde hava zerrelerini meşkul edecek milyarlarca nafile ve boş söylemişimdir. Allah beni affetsin. İşte Risale-i Nuru okuyunca şimdi anlıyorumki günah ve küfüre neden kainat ve unsurları hiddete geldiğini. Çünkü boş konuşmak ve malayani işlerde bana verilen cihazatları iyi kullanamadığımın bir delili oluyor.
  Bence söylediğiniz bizler içinde geçerli.Allah her konuda yardımcımız olsun ve bizleri doğru yoldan ayırmasın inşallah.

 5. #5
  Ehil Üye hadema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1.622

  Standart

  Alıntı deryag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bence söylediğiniz bizler içinde geçerli.Allah her konuda yardımcımız olsun ve bizleri doğru yoldan ayırmasın inşallah.
  Nasılki kainattaki şuursuz camid varlıklar, bitkiler hayvanların yardımına, hayvanlar insanların yardımına koşarak bel bele el ele verip birbirlerinin muvanetine yardımına koşturuluyor. Elbette şuur sahibi ehli imanında özellikle Risale-i Nur dersleri alan bizlerinde bundan geri kalması düşünülemez.
  Dualarımız müşterektir.
  Dualarınıza ve yardımlarınıza muhtaç olarak Allahın inayeti olan bu yolda sizleri bulup tanışmak çok güzel. Sizin gibi insanların var olduğunu bilmek daha güzel.

 6. #6
  Pürheves deryag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  207

  Standart

  Alıntı hasan sarar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Nas?lki kainattaki şuursuz camid varl?klar, bitkiler hayvanlar?n yard?m?na, hayvanlar insanlar?n yard?m?na koşarak bel bele el ele verip birbirlerinin muvanetine yard?m?na koşturuluyor. Elbette şuur sahibi ehli iman?nda özellikle Risale-i Nur dersleri alan bizlerinde bundan geri kalmas? düşünülemez.
  Dualar?m?z müşterektir.
  Dualar?n?za ve yard?mlar?n?za muhtaç olarak Allah?n inayeti olan bu yolda sizleri bulup tan?şmak çok güzel. Sizin gibi insanlar?n var olduğunu bilmek daha güzel.

  Allah raz? olsun.Tabiki bencede bu forumdaki herşey (insan? ve konusuyla) çok güzel her yönden.Maşallah diyelim ve Allah daim etsin.Bu arada sizde hoşgeldiniz.Dua ile,Allah a emanet.

 7. #7
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Bir de bunun kad?n versiyonu vard? herhalde...
  Eşi olmas?n sak?n...
  Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in(sav) eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun.

  Hz. Peygamber'(sav)in gül yüzüne zaman zaman salavat getirmek, ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun.

 8. #8
  Pürheves deryag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  207

  Standart

  Kad?n versiyonunu ben ekledim,başka var m?d?r bilmiyorum

 9. #9
  Ehil Üye hadema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1.622

  Standart

  Alıntı deryag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kadın versiyonunu ben ekledim,başka var mıdır bilmiyorum
  Kadın versiyonu nasıl anlamadım ama. Hoşbulduk.

 10. #10
  Ehil Üye hadema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1.622

  Standart

  Herkese genel olarak soruyorum ?
  Acaba dersanelerde Risale-i Nur derslerine giden varm? aran?zda.
  Ben Pendik ve Kaynarcadaki dersanelere gidiyorum. Yaklaş?k 2 senedir başlad?m. Risale-i Nurla tan?şal? beri. Çok faydal? herkese tavsiye ederim.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ?
  By _vatan_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.05.14, 08:46
 2. Dava Adamı/Adam Gibi Adam Olmak
  By yozgati in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.13, 19:21
 3. Kaç Adam Gibi Adam Kaldı ki?
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.04.13, 21:06
 4. Kamil İnsan Yada Adam Gibi Adam
  By lasiyyema in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.08.07, 23:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0