Adam Olmazsan Sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağına dair Bayezîd-i Bistamî'den şu kıssa meşhurdur:
Müridlerinden biri:
"Kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşışam!..."
Bayezîd cevaben:
"Oğlum, sen adam olmazsan, Bayezîd'in kürküne değil, derisini yüzüp, içine girsen fayda vermez!" buyururlar.