Hz. Aişe (R.Anha) validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifde Peygamberimiz (S.A.V) bunun diğer bir sebebini şöyle izah buyurmuşlardır: Hz. Aişe (R.Anha) diyor ki: Resûlullah (S.A.V.) , Şa’ban ayının tamamını oruç tutardı. Ona dedim ki:

– Yâ Resûlellah! Oruç tutmanda, sana ayların en sevimlisi Şa’ban’dır (değil mi?) . Şöyle buyurdu:

– (Evet) . Çünkü ALLAH Teâlâ, o sene ölecek olan kimselerin hepsi(nin isimleri) ni o ayda yazar. Ben de, oruçlu olduğum halde ecelimin gelmesini seviyorum.11


Sahabe-i Kiram hazeratı Şaban ayında Kur’an-ı Kerim’i çok okumaya başlar ve Ramazan-ı şerife hazırlıklı çıkmaya çalışırlar, bu maksatla işlerini ve halk ile münasebetlerini düzene korlar, borçları varsa öderler, alacakları varsa alırlar, fakir ve düşkünlere de yardım ederek onların da gönüllerini hoş etmeye önem verirlerdi.

Receb cefayı terk ayıdır;
Şaban âmel ve vefa ayıdır;
Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır.


Recep tevbe ayıdır; Şaban muhabbet ayıdır; Ramazan Hakk’a yakınlık bulma ayıdır. Recep hürmet ayıdır; Şaban hizmet ayıdır; Ramazan nimet ayıdır. Recep ibadet ayıdır; Şaban zahidlik ayıdır; Ramazan ise ziyadesi ile nimetlere ermek ayıdır. Recep ayında, iyilikler kat kat artar; Şaban ayında kötülükler kalkar; Ramazan ayında ikramlar gelmeye başlar. Recep, önce gidenlerin ayıdır; Şaban ortadakilerin ayıdır; Ramazan ise, âsilerin ayıdır.

Zunnûnî Mısrî (K.S.) şöyle demiştir: Receb âfetlerin geri bırakıldığı, Şaban taatlerin yapıldığı Ramazan ikramların beklendiği aydır. Bu duruma göre: Bir kimse afetleri terk etmez, tatta bulunmaz, ikramları da gözetmez ise o kimse zarar etmiştir. Zunnûnî Mısrî (K.S.) bir başka zamanda şöyle demiştir. Receb ekim, Şaban sulama, Ramazan ise harman ayıdır. Her ekilen biçilir. Her yapılan işin karşılığı görülür. Bir kimse ekim zamanını boşa geçirirse, harman zamanında pişmanlık duyar. Âhirette kötülük göreceğinden dünyada beslediği ümitler de hiç olur.

Salih zatlardan bazısı şöyle demiştir: Sene bir ağaçtır. Receb ayı, senenin yapraklanma günleridir. Şaban ayı, meyvelenme günleridir. Ramazan ayı ise, senenin meyvelerinin toplandığı günlerdir.

Şöyle anlatılmıştır: Receb ayı ALLAH’u Teâlâdan gelecek mağfiretlere tahsis edilmiştir. Şaban özel olarak şefaat ayı kılınmıştır.
Ramazan ayında iyilikler kat kat verilir. Bunun için tahsis edilmiştir.12
11 Müsnedü Ebi Ya’la: 4/277

12 Bak. Gunyetü’t-Talibin

Mehmet Talü
[/color]